Selecteer een pagina

‘Delen is het nieuwe hebben’

Actueel.

Alba Concepts loopt voorop in de actuele ontwikkelingen en praktische toepassingen binnen het vakgebied. Of het nu gaat om de circulaire economie, innovatief contracteren en aanbesteden of het ontwikkelen volgens het principe van valuecapturing. Wij geloven erin dat het delen van meningen, kennis en praktijkervaringen een must zijn om als bouw- en vastgoedsector vooruitgang te blijven boeken.

Om onze expertise en vakkennis te verbeteren zijn wij continu bezig met innovatie. Via blogs, publicaties in vakbladen, social media, kennisplatforms en congressen delen wij onze kennis en ervaringen dan ook graag.

Nieuws

  • Alles
  • Blog
  • Nieuws
  • Nieuws Circulair bouwen

Alba Academie 30 mei 14.30 uur: CSRD: Van vinkjes naar visie

Vanaf 2025 geldt voor een groot aantal ondernemingen de rapportageverplichting onder de Corporate Sustainbility Reporting Directive (CSRD). Deze wetgeving heeft ook indirecte gevolgen voor minstens twee keer zoveel ondernemingen in de keten. Hoe zorg je ervoor dat de rapportage waardevol is voor jouw organisatie? Oftewel, hoe kom je van vinkjes naar visie? Om deze vragen te beantwoorden organiseren wij op samen met Deloitte (Sustainability Team & Risk Advisory) een Alba Academie

Lees meer

Studie naar de 'CO2-impact van de bouw

Vorige week heeft het Transitieteam Circulaire Bouweconomie advies uitgebracht over het terugdringen van de CO2-uitstoot van de Nederlandse bouw. Dit advies is gebaseerd op onderliggende deelstudies naar de renovatie- en nieuwbouw van woningen, de utiliteitssector en de GWW. Het onderzoeksconsortium (Alba Concepts, Copper8, NIBE en Metabolic) komt tot de urgente conclusie dat onze huidige manier van bouwen op zeer korte termijn de planetaire grenzen zal overschrijden.

Lees meer

Utiliteitsbouw cruciaal voor klimaatdoelen, versnelling nodig voor grotere impact

Het rapport, opgesteld door Alba Concepts, Copper8, Metabolic en NIBE en in opdracht van, het RVO, het Transitieteam Circulaire Bouweconomie, Rijksvastgoedbedrijf en gemeente Amsterdam, biedt concrete inzichten ten aanzien van drie cruciale strategieën. Deze strategieën hebben alle drie als doel om, CO2-uitstoot, milieu-impact en materiaalgebruik te verminderen: hoogwaardig hergebruik, biobased bouwen en een versnelde verduurzaming van de bouwmaterialenindustrie.

Lees meer

isoMAX Circutherm opgenomen in de Nationale Milieudatabase!

GSF isoMAX B.V. produceert met isoMAX als eerste glasbedrijf ter wereld circulair isolatieglas voor gebouwen.Samen met GSF isoMAX heeft Alba Concepts afgelopen periode gewerkt aan de levenscyclusanalyse (LCA) van isoMAX Circutherm. De milieuverklaring is inmiddels opgenomen in de Nationale Milieudatabase.

Lees meer

Een circulaire kijk op woningconcepten

De afgelopen jaren is er een aanzienlijke toename zichtbaar van bedrijven die zich richten op de ontwikkeling en productie van geïndustrialiseerde woningbouw. Dit varieert van grote bouwbedrijven die hun aanbod van woningconcepten uitbreiden tot start-ups die werken met ‘nieuwe’ biobased en hernieuwbare bouwproducten en -materialen. Door de verscheidenheid aan woningconcepten die ook variëren in aard en omvang wordt het voor potentiële afnemers van de woningconcepten steeds lastiger om een juiste keuze te maken.

Lees meer

Even terugkijken: een jaar Alba Concepts

Even terugkijken: een jaar Alba Concepts. Vorig jaar besloot ik, na 21 jaar als gemeenteambtenaar gewerkt te hebben, over te stappen naar Alba Concepts. Hoe kijk ik terug op deze overstap? En wat waren de belangrijkste eye openers? Leuk om mijzelf eens even te bevragen hierover.

Lees meer

Terugblik Alba Academie 9 mei 2023: Circulair aanbesteden, maar hoe?

Vanaf 2023 pakt het Rijksvastgoedbedrijf het circulair aanbesteden op, maar hoe pak je dat nu in de weerbarstige praktijk aan? Tijdens de Alba Academie op 9 mei werd duidelijk hoe je circulair aanbesteden in projecten kunt borgen en waar je rekening mee moet houden. Tijdens de sessie kwamen praktische tools zoals BCI Gebouw en Het Nieuwe Normaal voor het ontwerpen van je aanbesteding uitgebreid aan de orde. Caren Schipperus advocaat en directeur Alex Advocaten legde uit wat er wettelijk mogelijk is. Daarnaast deelden Jesse Hijink projectleider gemeente Vught en Robert Koning coördinator projectontwikkeling Fien Wonen hun ervaringen met aanbestedingen met circulaire gunningscriteria.

Lees meer

CSRD een vloek of een zegen?

CSRD een vloek of een zegen? De komende jaren moet een grote groep bedrijven verplicht gaan rapporteren over duurzaamheid, volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze nieuwe Europese regelgeving heeft als doel om de kwaliteit van informatie en transparantie over milieu- en sociale impact van bedrijven te vergroten en zo de transitie naar een duurzame economie te realiseren.

Lees meer

Alba Paper: Van Wollige circulaire beloftes naar harde circulaire prestaties!

Deze Albapaper is bedoeld voor iedereen die circulariteit binnen aanbestedingen objectief wil uitvragen en beoordelen. Deze Albapaper bestaat uit twee delen. Hierbij richten wij ons in deel één op het toepassen van de Building Circularity Index (BCI), welke uitermate geschikt is als objectief beoordelingscriterium in aanbestedingen. Met de BCI kunnen circulaire ambities concreet worden uitgevraagd én beoordeeld, met als doel het daadwerkelijk realiseren van een circulair gebouw. Niet alleen beoordelen op visies, maar sturen op concrete prestaties. In deel twee zullen wij handvatten en voorbeelden geven over hoe wij de BCI met ons meetinstrument BCI Gebouw in de praktijk toepassen bij aanbestedingen.

Lees meer

Alba Academie: Circulair aanbesteden, maar hoe?

Het circulair aanbesteden wint steeds meer terrein. Initiatieven zoals 'Het nieuwe normaal' van het Samen Versnellen programma dragen bij aan een betere implementatie van circulariteit in de vraagspecificaties en gunningscriteria. Hoewel dit theoretisch veelbelovend klinkt, kan de praktische uitvoering complex zijn. Om die reden organiseren wij op dinsdagmiddag 9 mei vanaf 13.30 uur de Alba Academie, waarin wij uitleggen hoe je circulair aanbesteden in je eigen project kan borgen. We bieden praktische tools aan voor het ontwerpen van je aanbesteding en Caren Schipperus, advocaat en directeur Alex Advocaten legt uit wat er wettelijk mogelijk is. Daarnaast zullen Yvonne Vos, wethouder gemeente Vught en Jesse Hijink, projectleider gemeente Vught en Robert Koning, coördinator projectontwikkeling Fien Wonen hun ervaringen met aanbestedingen met circulaire gunningscriteria toelichten.

Lees meer

Appels met appels vergelijken is (nog) geen appeltje eitje!

Van fouten kun je leren. Internet en social media staan vol met succesverhalen over duurzame en unieke projecten. Ogenschijnlijk allemaal aanbestedingen die ‘door een ringetje te halen zijn’. Maar geloof mij, zeker wat betreft circulair aanbesteden staan we echt nog in de kinderschoenen. Ook ik leer bij iedere circulaire aanbesteding wat ik bij een volgende selectie anders zou doen. Want er zijn niet alleen maar succes verhalen. Helaas heb ik ook zelf bij zowel het inschrijven als bij het opstellen van aanbestedingen missers gemaakt.

Lees meer

Handreiking Cirkelstad Zuid-Holland: 'Laten zien dat circulair bouwen gewoon kan’

Op vrijdag 10 februari – tijdens de Week van de Circulaire Economie – organiseerde Cirkelstad Zuid-Holland een inspiratiebezoek naar De Kabel: zeven circulaire, duurzame herenhuizen in Voorhout, ontwikkeld door Van der Hulst Bouwbedrijf. Een bijzonder project, dat langs de lat van Het Nieuwe Normaal (HNN) is gelegd. Met HNN werken we toe naar een eenduidige taal en nieuwe ‘standaard’ op het gebied van circulair bouwen.

Lees meer

Versnelling in duurzaamheid

Twee jaar geleden startte Dura Vermeer Bouw Midden West met een Taskforce Duurzaamheid nadat er doelstellingen voor duurzaamheid waren opgesteld. Begin 2022 werd Alba Concepts ingeschakeld om het proces te versnellen. Die versnelling voltrok zich in drie stappen: inzicht, richting en inhoud. Smart WorkPlace sprak hierover met Arjan van Egmond en Norbert Schotte.

Lees meer

Terugblik Alba Academie: Carbon Based Design

Wat hebben we dit gemist! Afgelopen woensdag vond er sinds lange tijd weer een Alba Academie plaats, ouderwets in ons eigen kantoor in Den Bosch. Deze Academie stond geheel in het teken van Carbon Based Design, ofwel CO2 gestuurd ontwerp. De Academie was speciaal gericht op professionals bij gemeenten.

Lees meer

Alba Academie: Carbon Based Design, maar hoe?

Alba Academie 7 December 16.00 Uur: Bouwen Binnen CO2-Budget.. Maar Hoe? Wij geloven er sterk in dat Carbon Based Design een principe is dat je als gemeente in staat kan stellen om een beter antwoord te geven op de woonopgave én de klimaatopgave. Tijdens de Alba Academie van woensdag 7 december nemen we je graag mee in de praktische zaken waarmee je als professional binnen de gemeente te maken krijgt. Wat houdt het CO2-budget in? Wat is de potentie in termen van wonen en CO2 van Carbon Based Design? Hoe kunnen vastgoedontwikkelingen CO2-negatief worden en welke condities zijn daarvoor nodig?

Lees meer

Kennisclips Circulearning in de bouw!

TRAJECT en Alba Concepts werken samen aan het online kennisplatform Circulearning. De circulaire aanjagers Jim Teunizen en Ivo Vonk ontwikkelen samen met een divers team van experts dit nieuwe online kennisplatform. Het doel van dit kennisplatform is om kennis van experts en deskundigen beschikbaar te maken voor iedereen in de bouw- en vastgoedsector. Architecten, aannemers, adviseurs, installateurs, maar ook ontwikkelaars, inkopers en beleidsmakers komen steeds vaker in aanraking met circulariteit en duurzaamheid. De transitie naar een circulaire bouweconomie is namelijk volop aan de gang. Daarom is het noodzakelijk om het kennisniveau op deze onderwerpen te verhogen.

Lees meer

Alles draait om balans

In de natuur, maar ook in de psychologie, draait alles om balans. Wij hebben als mens een voorkeur voor een situatie waarin er balans is tussen de verschillende elementen om ons heen. Als het lukt om de balans te vinden en te bewaren, dan zijn we duurzaam bezig. Dan leven we een aangenaam leven, zonder dat we schade toebrengen aan de aarde en aan elkaar. En dat is best een uitdaging, want altijd gebeuren er weer dingen die de balans verstoren. Ben je net lekker op dreef met je sportschema komen er weer afspraken tussendoor, waardoor je af moet zeggen. Hoe sterker je basis dan is, hoe makkelijker je na de verstoring de boel weer in balans krijgt. En die stevige basis: die hebben organisaties ook nodig als het gaat om verduurzamen. Met alleen losse projecten uitvoeren kom je er uiteindelijk niet.

Lees meer

Consortium Koopmans Bouwgroep B.V. en De Alliantie Ontwikkeling en Pop-Up-Ally-R winnaars tweede Competitie Upcycle City

Zowel het consortium van Koopmans Bouwgroep B.V. en De Alliantie Ontwikkeling als Pop-Up-Ally-R zijn de winnaars van de Competitie Upcycle City. Doel van de tweede Competitie Upcycle City, die begin dit jaar begon, is het benutten van regionale reststromen in de bouwsector. Met de competitie wil de gemeente Almere de circulaire economie aanjagen, nieuwe economische bedrijvigheid stimuleren en de woon- en leefkwaliteit in de stad verbeteren. Bij de eerste editie van Upcycle City in 2017 lag het accent op reststromen uit de openbare ruimte, zoals biomassa, asfalt en straatmeubilair. De tweede editie is gericht op het hergebruik van grondstoffen in de bouwsector. Deze sector gebruikt relatief veel grondstoffen, waardoor er veel kansen liggen voor het sluiten van kringlopen van afval en ‘nieuwe’ grondstoffen. In Almere liggen er kansen om dit te combineren met de aanzienlijke bouwopgave voor de komende jaren. Innovatieve oplossingen Marktpartijen zijn begin 2022 uitgedaagd om innovatieve oplossingen te bedenken voor het realiseren van woningen in de bestaande stad. Het doel is om met zo min mogelijk impact op het milieu een bijdrage te leveren aan voldoende woonruimte in Almere. Beide winnaars bieden een oplossing voor het realiseren van woonruimte in de bestaande stad. Daarbij kiezen ze allebei voor een extra woonlagen bovenop bestaande complexen of gebouwen. Dit wordt ook wel ‘optoppen’ genoemd. Het plan van het consortium van Koopmans Bouwgroep B.V. en De Alliantie Ontwikkeling betreft duurzame circulaire optoppingen. De woningen bestaan uit modules van hout die ‘op’ het bezit van De Alliantie in Almere geplaatst kunnen worden. ‘Pop-Up-Ally-R’ is de naam van het consortium dat optoppingen van koudgewalst staal wil realiseren in Almere. Het plan combineert de optoppingen met een Circulaire Bouwwerf in Almere voor de productie van de lichtgewichte woonunits. Vervolg De winnende partijen gaan een samenwerking aan met de Gemeente Almere en krijgen een cofinanciering vanuit het Fonds Verstedelijking Almere voor 25% van de opstartkosten. In het vervolgtraject geeft de gemeente Almere de samenwerking met de winnende partij verder vorm. Op vrijdag 7 oktober, tijdens de opening van het Steigerfestival in Almere werden de twee prijzen uitgereikt door wethouder Maaike Veeningen.

Lees meer

Het circulaire mysterie van het ministerie van Financiën

Gemotiveerd heb ik afgelopen zomer door meer dan 100 beleidsonderwerpen van het ministerie van Financiën gestruind. En wat blijkt? Juist. Het woord circulariteit kom ik geen één keer tegen. Niet één keer. Sterker, er wordt slechts sporadisch gerept over duurzaamheid. Ik durf dat zorgelijk te noemen. We zitten momenteel in een materiaal- en grondstoffentransitie. Dit vraagt om een verandering in ons economisch systeem. Dus waar het echt om gaat, een noodzakelijke overgang naar een circulaire economie, daar is vanuit het ministerie van Financiën op dit moment geen aandacht voor. Dit is voor mij een onbegrijpelijk mysterie.

Lees meer

Werkgeluk bij Alba Concepts

Werkgeluk bij Alba Concepts Of ik een blog wil schrijven over werkgeluk. Tja. Is dat niet wat afgezaagd, vroeg ik mijzelf af? Daarom stelde ik deze vraag onlangs aan mijn collega’s tijdens de lunch. Dit omdat het idee wel al een tijdje door mijn hoofd spookt. Direct kreeg ik allemaal verschillende reacties. De één vond het geweldig. De ander zei direct: dit zou ik niet doen. Anderen vroegen waarom ik het eigenlijk wilde doen en wat ik er mee wilde bereiken. Weer anderen hielden bewust of onbewust hun mond. Tegelijkertijd moest ik in mijzelf een beetje lachen, want wat had ik dan gedacht? Dat ik een éénduidig antwoord zou krijgen bij Alba Concepts op een vraag? Dacht het niet. Stiekem werd ik daar ook een beetje blij van. Van die bevestiging.

Lees meer

Alba Paper: Bouwen binnen CO2-budget: benodigde condities en de potentie van Carbon Based Design

Bouwen binnen CO2-budget krijgt steeds meer voeten aan de grond in de bouw- en vastgoedsector. Dit relatief nieuwe fenomeen roept nog vragen en onduidelijkheden op. Hoe wordt dit budget bijvoorbeeld berekend? En waarom is het nodig? Wat kan ik doen in mijn werk om binnen CO2-budget te blijven? Begrijpelijke vragen die in de nieuwste Alba Paper “Bouwen binnen CO2-budget: benodigde condities en de potentie van Carbon Based Design” worden behandeld.

Lees meer

Manifest 2.0: Bouwen binnen de grenzen van onze planeet.

Manifest 2.0: Bouwen binnen de grenzen van onze planeet. Vandaag lanceren Gideon – building transition tribes en DGBC gezamenlijk een nieuw Manifest: Bouwen binnen de grenzen van onze planeet. Doel van dit Manifest is om het milieuprestatiestelsel structureel te verbeteren en te komen tot een ‘carbon budget’, een CO2-budget op basis waarvan de bouwsector haar klimaatimpact kan terugdringen. Het Manifest is bij de lancering op 5 september door 40 partijen ondertekend: van architecten en adviseurs tot bouwers en projectontwikkelaars. Ook Alba Concepts is één van deze 40 partijen

Lees meer

REBF festival 20 en 21 september

Op 20 en 21 september 2022 organiseert Real Estate Building Futureproof hét kennis festival over de toekomst van de bouw- en vastgoedwereld op de Zuidas in Amsterdam. Collega's Norbert Schotte en Jim Teunizen nemen deel aan één van de panels op onderstaande momenten.

Lees meer

Rijkswaterstaat selecteert Movares, KplusV en Alba Concepts voor de transitie naar een circulaire GWW sector

Het consortium VacWerk bestaande uit de advies- en ingenieursbureaus Movares, KplusV en Alba Concepts zijn door Rijkswaterstaat geselecteerd als vaste partners om de komende jaren adviesdiensten te leveren voor kennisontwikkeling en implementatie van circulaire economie in de grond-, weg- en waterbouw. Zowel voor strategie, programma-advies en kennisdeling, als voor data en paspoorten van de beheerde objecten. Hiermee dragen deze drie bureaus bij aan de belangrijke stap naar klimaatneutrale en circulaire infrastructuur.

Lees meer

Rekenmodel voor het bepalen van financiële restwaarde van bouwproducten en kapitaalgoederen beschikbaar

Het juiste inzicht in financiële restwaarde van producten kan zorgen voor doorbraken in de circulaire economie: het geeft zekerheid om huidige businessmodellen te veranderen en nieuwe service- en verdienmodellen. Alba Concepts onderzocht de mogelijkheden voor een breed gedragen bepallingsmethode in opdracht van FME, Koninklijke Metaalunie en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en ontwikkelde een rekenmodel voor bouwproducten en kapitaalgoederen.

Lees meer

Triodos Bank lanceert biobased hypotheek 

Triodos Bank lanceert vandaag als eerste Nederlandse geldverstrekker een hypotheek waarbij de rente gekoppeld is aan de materiaalkeuze van de woning. De bank zet hiermee een nieuwe stap in het verduurzamen van de woningmarkt. Met de Triodos Biobased Hypotheek krijgen klanten een extra lage rente wanneer ze een biobased woning gaan bewonen of bouwen.

Lees meer

Terug naar de middeleeuwen of vooruit naar vroeger?

Het verhaal van de drie biggetjes zit diep in de haarvaten van de Nederlander. Het eerste biggetje is lui en bouwt een huis van stro, zo gaat het verhaal. Het tweede biggetje doet iets meer moeite en bouwt een huis van hout. Beide huizen worden omvergeblazen door de wolf. Het stenen huis daarentegen blijft fier overeind staan. Want steen is sterk. Robuust. De bouwsector is aan het veranderen. Als er tot een aantal jaren terug over duurzaamheid werd gesproken, ging het vooral over energie. Inmiddels zou je holistisch moeten kijken naar een project- en gebiedsontwikkeling.

Lees meer

Trots op ‘onze’ duurzame kanjers

Op woensdag 3 november was het zover en werd bekend wie een plek heeft verdiend in de duurzame 50 van ABN AMRO. Jim Teunizen wist voor het vijfde jaar op rij een plek in de top 10 te verwerven. Een terechte waardering voor zijn inzet in het verduurzamen van de bouw- en vastgoedwereld.⁠ Collega Jip van Grinsven kwam nieuw in de top 50 binnen op een mooie 27e plek. Een meer dan terechte waardering voor haar inspanningen voor het verduurzamen van de bouw- en vastgoedbranche en voor het behoud van ons klimaat

Lees meer

Voor het 3e jaar op rij: FD Gazelle!

De FD Gazellen heeft bekend gemaakt wie de 691 snelst groeiende bedrijven van Nederland zijn! Voor het derde jaar op rij mogen we ons FD Gazelle noemen! Een mooie prestatie die we hebben neergezet dankzij de inzet, enthousiasme en deskundigheid van ons team en onze trouwe en nieuwe relaties.

Lees meer

Milieu-Investeringsaftrek advies?

De Milieu-Investeringsaftrek (MIA) stimuleert circulaire productontwikkeling via de subsidieregeling voor circulaire utiliteits- en woningbouw. Deze regeling subsidieert het opstellen categorie 1 productkaarten in de Nationale Milieudatabase (NMD) met een circulaire samenstelling. Wij zien dat juist circulaire producten ontbreken in de NMD, dit belemmert de transitie naar een circulaire bouweconomie. Wij helpen daarom graag bij het opstellen van de benodigde levenscyclusanalyse (LCA).

Lees meer

Start jij de zomer met een frisse pubquiz?

Heb jij die kriebels ook? Het is mooi weer en langzaam mogen we weer meer. Naar de kroeg of het terras. Omdat het kan, organiseren wij weer de befaamde Alba Concepts Pubquiz. Ben je (bijna) klaar met afstuderen? Heb je nog geen idee wat je na jouw studie wil gaan doen? Of ben je juist al een paar jaar aan het werk? Wil je op een leuke manier kennis maken met ons mooie bedrijf? Ben je benieuwd naar de antwoorden op vragen als: Wie is Alba Concepts? Waar staat Alba Concepts voor? Bij welke bijzondere projecten is Alba Concepts betrokken? En wat kan Alba Concepts voor mij betekenen? Doe dan mee!

Lees meer

Afstudeeropdracht: Hergebruikpotentie nieuwe producten.

Nick Kentie studeert momenteel af bij Alba Concepts voor de master Construction Management & Engineering op het thema meetbaar maken van circulariteit. Zijn onderzoek is gericht op het zo vroeg mogelijk bepalen wat de (toekomstige) hergebruikpotentie is van nieuwe producten. Momenteel is de hergebruikpotentie in BCI Gebouw nog lastig te onderbouwen.

Lees meer

Circulaire Businessmodellen: van utopie naar inventieve mindset

Een terugblik op een geslaagde bijeenkomst van het BNA Netwerk Circular Architecture met als onderwerp: circulaire businessmodellen; van utopie naar inventieve mindset. Het was een wervelend gesprek tussen de tafelgasten, prikkelende vragen, tips en opmerkingen van overige deelnemers, interessante uitslagen van de polls. En natuurlijk een poging tot een korte wrap-up.

Lees meer

Circular Buildings - een meetmethodiek voor losmaakbaarheid

Het rapport ‘Circular Buildings – een meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0’ is vanaf 11 mei 2021 online beschikbaar. Dit rapport is onderdeel van een reeks publicaties met indicatoren voor circulariteit, die binnen het DGBC programma Circulariteit concreet worden uitgewerkt. Middels dit rapport introduceren we een uniforme meetmethode voor losmaakbaarheid in de bouw en beschrijven we hoe je dit kunt beoordelen. Dit rapport onderkent diverse toepassingsgebieden voor de meetmethode, en heeft mede als doel tot de integratie van losmaakbaarheid in bestaande duurzaamheidsinstrumenten BREEAM-NL en GPR Gebouw.

Lees meer

Geef jouw reactie op de conceptleidraden van circulair inkopen en ontwerpen

Op 17 maart 2021 is de openbare consultatieperiode voor de conceptleidraden Circulair Inkopen en Circulair Ontwerpen van Platform CB'23 gestart. Tot en met 7 april 2021 kun je jouw feedback geven op deze 80%-versies. De actieteams zijn trots op dit tussenresultaat dat met een brede groep uit de sector is behaald. Om te zorgen dat het nóg beter wordt en op een breed draagvlak kan rekenen, is feedback vanuit nóg meer invalshoeken belangrijk. Help daarom mee om tot een uniforme manier van circulair inkopen en ontwerpen te komen en geef jouw reactie!

Lees meer

Ja het kan! Zelf de mate van circulariteit van je projecten meten?

Ja het kan! Zelf de mate van circulariteit van je projecten meten? BCI Gebouw geeft invulling aan éën van de kerndoelen van de transitieagenda Circulaire Bouweconomie: het meetbaar maken van circulariteit om bewustwording bij directbetrokkenen en de maatschappij te creëren. Ook sluit BCI Gebouw exact aan bij de uniforme, effectieve meetmethode, zoals deze door platform CB’23* is ontwikkeld samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Lees meer

Gemeente Wijchen en Ter Steege ondertekenen overeenkomst

Vrijdag 6 november zetten de gemeente Wijchen en Ter Steege hun handtekening onder de overeenkomst voor de gebiedsontwikkeling Tussen Kasteel en Wijchens Meer. In de overeenkomst zijn afspraken over onder andere de samenwerking met de omgeving, de planning en fasering, de uitwerkingsplannen en de omgevingsvergunning vastgelegd.

Lees meer

Weg met de eindejaar blogs!

De eerste dag van de lockdown waarop de twee mini’s weer thuis zijn, er weer in shifts gewerkt wordt en ik even geen luiers hoef te verschonen en boterhammen hoef te smeren. Een uitstekend moment om terug te blikken op 2020 en vooruit te kijken naar 2021!

Lees meer

Circulaire bouweconomie begint met digitalisering van de gebouwde omgeving

Vier bevlogen experts van Circle Economy, C-creators, Alba Concepts en Madaster schreven het rapport ‘Digitalisering in de bouw’ vanuit een gemeenschappelijke ambitie en gevoel van urgentie om de digitale circulaire bouweconomie te bevorderen. De auteurs hebben hun praktijkervaringen gecombineerd om zo objectief mogelijk het perspectief te schetsen van de rol en status van digitalisering ten behoeve van een circulaire bouweconomie.

Lees meer

Masterclass EME op het Circulair Vastgoed Congres

Op donderdag 17 december 2020 en 14 januari vindt het Circulair Vastgoed Congres 2020 plaats. Door de corona maatregelen is deze dag in tweeën gesplitst. In dit congres wordt de transitie naar een circulaire (bouw)economie besproken. Er is veel gaande, maar wat betekent dit voor het maatschappelijk vastgoed? Vragen zoals: welke trends zijn er in circulair bouwen en ontwerpen, en hoe ga je om met materialen, hergebruik en losmaakbaarheid? Tijdens dit congres worden antwoorden geven op deze en de vele andere vragen op gebied van circulariteit.

Lees meer

Alba Concepts aanwezig op de eerste digitale Marktdag gemeente Tilburg

Tijdens de marktdag op 3 december staat circulariteit in projecten in de openbare ruimte centraal. De gemeente Tilburg heeft het voornemen om alle gemeentelijke bouwprojecten circulair aan te besteden per 2023. En om in 2045 een volledig circulaire stad te zijn. Welke gevolgen gaat dit hebben? Wat merken we daarvan in onze dagelijkse praktijk? Deze dag zijn er diverse presentaties waaronder die van Wouter Roemaat die betrokken is bij de circulaire renovatie van de Tilburgse spoorzone. Wouter zal meer vertellen over de uitdagingen die komen kijken bij het toepassen van circulariteit in aanbestedingen en de manier waarop circulariteit daarvoor meetbaar en aantoonbaar gemaakt kan worden.

Lees meer

Yes, we hebben hem weer! De FD Gazellen!

Yes, we hebben hem weer! De FD Gazellen heeft bekend gemaakt wie de 772 snelst groeiende bedrijven van Nederland zijn en wij zitten er tussen! Voor het tweede jaar op rij hebben we een plek bemachtigd in het mooie rijtje snelst groeiende bedrijven. Op 19 november a.s. is de digitale uitreiking van de FD Gazellen, dan horen we op welke plek we eindigen. Super trots op het team met het bereiken van deze erkenning.

Lees meer

Tafelgast bij de Dutch Green Building Week

Van 21 september tot en me 25 september vond de tiende editie van de Dutch Green Building Week plaats, georganiseerd door de DGBC (Dutch Green Building Council). Tijdens deze week was Circulariteit één van de centrale thema’s. Jim Teunizen was een van de tafelgasten. Heb je de Ronde Tafel gemist? Kijk hem hier terug.

Lees meer

Twee van onze kanjers bemachtigen een plek in de duurzame top 50!

De tweede dag van Building Holland werd traditiegetrouw afgesloten met de ABN AMRO Duurzame Top 50 (bouw/vastgoed) ditmaal mede gepresenteerd door Onno Dwars, winnaar van de 2019-editie. Geen één, twee of drie winnaars, maar 50 duurzaamheidshelden dit jaar! Trots en vereerd dat collega's Jip van Grinsven en Jim Teunizen ook een plek hebben veroverd in dit fantastische 'groene' gezelschap, de ABNAMRO duurzame 50 ! Een dikke proficiat voor allen die een bijdrage leveren aan het duurzamer worden van onze wereld! ⁠

Lees meer

Cash is king, data is queen…

Wanneer je hoort ‘cash is king’ moet je oppassen. Cash is namelijk meestal king in tijden dat kapitaal niet gemakkelijk beschikbaar is. Deze kreet hoor je voornamelijk in onzekere tijden of wanneer de rente hoog is (lees: van 1974 tot 2014). Daarnaast zie je dat instabiele tijden innovatie en een verandering van koers teweeg brengen. Deze innovatiekracht was ook te zien op het einde van de kredietcrisis van 2007.

Lees meer

Louter positief

De dag die je wist dat zou komen, 10 oktober 2020. Oftewel de Dag van de Duurzaamheid. Deze dag is in 2009 door Urgenda in het leven geroepen om iedereen op deze dag te inspireren en informeren over duurzaamheid. Het is zelfs de 12de Dag van de Duurzaamheid!

Lees meer

Internationale erkenning voor aanbestedingstraject 't Centrum van Kamp C

Afgelopen week won Kamp C de Procura+ award voor het circulair aanbestedingstraject 't Centrum. Via een online conferentie is dit vanuit Berlijn bekendgemaakt. Het circulair aanbestedingstraject dat Kamp C heeft uitgeschreven voor de bouw van het circulair kantoorgebouw in Westerlo viel in de prijzen in de categorie 'Sustainable Procurement of the Year'. We feliciteren Kamp C met het winnen van deze fantastische prijs en we zijn trots dat we binnen het adviserend consortium ATP Kamp C mochten begeleiden bij de aanbesteding van de masterclasses tot en met het selecteren van het winnende consortium.

Lees meer

Tenderen is een kunst! Hoe?

Vanuit Alba Concepts acteren wij zowel aan de zijde van de opdrachtgever bij de aanbesteding, alsmede als tendermanager aan de zijde van de opdrachtnemer. Met ruim 100 gelopen tenders weten we wat voor race het telkens is. Door onze win-ratio van ruim 75% weten we echter ook dat aandacht en systematisch toewerken naar een maatwerk propositie ook daadwerkelijk loont. Op naar de winst!

Lees meer

Wanted: Irma voor het klimaat!

Bats boem, dat is impact maken. Op 12 maart maakte ze haar intrede tijdens een corona-persconferentie, Irma. En drie dagen later maakte ze een onuitwisbare indruk door haar vertolking van hamsteren. Dankzij corona werd Irma een bekendheid. En niet alleen een bekendheid, iedereen houdt van Irma. Mooi om te zien dat Nederlanders in paniek raakten toen Irma werd gewisseld. k wil ook een Irma voor het klimaat. Louter positief, waardoor verduurzamen een vanzelfsprekendheid wordt. Niemand kan er meer op tegen zijn want uiteindelijk brengt het enkel verbetering. Verduurzamen weg van de geitenwollen sokken. Niet enkel een linkse maar ook een rechtse hobby. Want we zien in dat duurzaamheid juist een kans is, welke we niet mogen laten lopen.

Lees meer

Digitalisering van circulariteit

Van 30 juni tot 2 juli vindt Real Estate Futureproof, de grootste en meest innovatieve online vastgoedbeurs van Nederland, plaats. Alba Concepts is, samen met Planon Software, partner van Real Estate Futureproof en verzorgt naast een keynote ook drie Ronde Tafels. We gaan namelijk tijdens dit event iets bijzonders lanceren! De Building Circularity Index wordt namelijk open source software.

Lees meer

Datingsite Excess Materials Exchange live!

Samen met Excess Materials Exchange en Copper8 heeft Alba Concepts de afgelopen jaren hard gewerkt aan EME, dé datingsite voor producten en materialen. Het doel van EME is het faciliteren van hoogwaardig hergebruik voor producten en materialen tussen verschillende sectoren en industrieën om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Lees meer

Cirkelstad Den Bosch

Op dit moment wordt in Brabant vanuit 6 steden samengewerkt aan een programma om circulair bouwen aan te jagen. In Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Helmond, Breda, Oss én een fictieve stad Wasteworld ontstaan communities die met informatieuitwisseling en vooral concrete uitdagingen met elkaar aan de slag gaan. Binnen iedere stad jaagt een spinner regionaal de circulaire initiatieven aan en worden deze initiatieven door heel Brabant aan elkaar verbonden.

Lees meer

De Houten Eeuw

“Houten gebouwen zijn dé opslagplaats voor CO2 en is een van de antwoorden op de stikstofcrisis.” aldus de voorstanders. Maar is bouwen met hout wel echt zo goed voor het milieu? Is het hout voldoende constructief om echt de hoogte in te gaan? En wat is het esthetisch perspectief voor onze toparchitecten, wanneer we kijken naar beeldbepalende oplossingen in hout? Kortom, snijdt hout écht hout?

Lees meer

Week van de circulaire economie: 6 februari: Openbare werksessie energietransitie & financiering

Week van de circulaire economie: Hoe financier je de energietransitie in gebouwen met een onzekere toekomst? Daarover gaat een werksessie van De WaardenMakers in de Week van de Circulaire Economie. De circulaire hub de Mengfabriek op de Bossche Tramkade – waar onder meer De WaardenMakers als broedplaats tijdelijk gevestigd zijn – is de casus voor de bijeenkomst. De insteek: hoe de energietransitie te realiseren en te financieren, als de toekomst van een gebouw onzeker is?

Lees meer

Week van de circulaire economie: 7 februari symposium Transitie naar een Circulaire Bouweconomie

Week van de circulaire economie: 7 februari symposium Transitie naar een Circulaire Bouweconomie Tijdens deze bijeenkomst nemen wij jou mee in alle ins & outs van Circulair Bouwen in de Metropoolregio Amsterdam. In het ochtendprogramma op vrijdag 7 februari vertellen wij meer over de status van de transitie: wat zijn de plannen, wat doen woningcorporaties en welke rol kan digitalisering spelen in de transitie.

Lees meer

Alba Academie: De Houten Eeuw!

De Houten Eeuw! Dat is het thema van de allereerste Alba Academie en wel op 9 januari 2020 in onze eigen Mengfabriek. Vanaf 16:00 uur ben je van harte welkom om je te laten prikkelen door de drie topsprekers die ons gaan verbluffen met de kennis en kunde rondom hout.

Lees meer

30e plek in FD Gazellen 2019!

Donderdag 21 november was het zover! De bekendmaking van de ranking in de FD Gazellen 2019! Een fantastische 30e plek voor Alba Concepts. Een mooie bekroning voor de inzet van ons hele team!

Lees meer

Einddoel: bereikt!

Eindelijk is het dan zover. Het einddoel. Mijn droom. Het eeuwige verlangen van menig man is uitgekomen. Ik heb een kroeg! En niet zomaar een kroeg. Het is namelijk de kleinste kroeg van Brabant. De vertrouwde kroeglucht komt me tegemoet gewaaid als ik binnen loop. Dat zal vast en zeker te maken hebben met de vooraanstaande collectie kitsch, die de muren en het plafond bekleden. De sfeer is bruin en knus. Bovendien staat de asbak hier gewoon nog op de bar.

Lees meer

10 oktober: Hilversum100 viert de Dag van de Duurzaamheid

Donderdag 10 oktober 2019 viert Hilversum100 de Dag van de Duurzaamheid en nodigt iedereen uit daarbij aanwezig te zijn. Het wordt een feestelijke middag die geheel in het teken van het verduurzamen van Hilversum staat. Als inwoner van Hilversum en omdat Jim Teunizen de Hilversumse samenleving in beweging wil zetten, is hij nauw betrokken bij de Hilversum100.

Lees meer

10 oktober: Circulair heeft de toekomst bij Heembouw

Plekken creëren waar mensen willen zijn. Voor nu en voor de toekomst. Dat is de drijfveer van Heembouw. Op 10 oktober 2019, de Dag van de Duurzaamheid, organiseert Heembouw masterclasses voor haar relaties. O.a. Jim Teunizen verzorgt een masterclass met het onderwerp: Het circulair DC, de ontwikkeling van een 100% circulair distributiecentrum. Tijdens de masterclasses staat niet alleen het nut van circulariteit centraal, maar ook hoe leuk en inspirerend het is.

Lees meer

10 oktober: zien we jou ook tijdens het debatcafé in de Mengfabriek?

Circulair bouwen is net als bouwen met lego. Je haalt je bouwwerk weer uit elkaar en bouwt met dezelfde blokjes iets heel anders terug. Toch blijkt circulair bouwen in de praktijk lastig. En waarom dan moeilijk doen als het makkelijk kan? Is het vanuit bezorgdheid over milieu, het uitgeput raken van grondstoffen of ons afvalprobleem. Is het omdat het door toekomstige regels en wetgeving onontkoombaar zal worden? Of is het een economisch ingegeven zaak, een verdienmodel, een kwestie van succesvol zijn in ondernemerschap?

Lees meer

Dutch Green Building Week - Losmaakbaarheid congres

Tijdens de Dutch Green Building Week hebben Mike van Vliet en Jim Teunizen de meetmethodiek voor losmaakbaarheid van gebouwen en de resultaten van de losmaakbaarheidsindex van The Green House (maar liefst 79%) gepresenteerd voor een volle zaal geïnteresseerden in de Circl. Deze meetmethodiek is opgesteld in samenwerking met RVO, DGBC en W/E Adviseurs. Wij hebben vijf gebouwen getoetst met de meetmethodiek, mede mogelijk gemaakt door het Rijksvastgoedbedrijf, namelijk: The Green House (Alba Concepts), Galileo (Architecten Cie), De oude rechtbank (Cepezed), de House of Tomorrow-Today (W/E Adviseurs) en Circl (Traject). Het is geen wedstrijd, maar een waardevolle exercitie om de meetmethodiek te valideren. Uit de testen zijn waardevolle conclusies en aanbevelingen gekomen.

Lees meer

10 oktober: Circulariteit in de bouw. Een meetbaar doel.

Overheden hebben een stip op de horizon: In 2050 100% gerecyclede grondstoffen gebruiken. Hiervoor is nu een kanteling in het beleid nodig. Alle goederen en diensten die alle overheden jaarlijks in Nederland aanschaffen moeten veel duurzamer worden. Met duurzaam inkopen & aanbesteden, ook wel maatschappelijk verantwoord inkopen genoemd, verplichten zij zich aan veel scherpere eisen voor hun inkoop.

Lees meer

Open Huis in ons nieuwe circulaire clubhuis!

Het is inmiddels alweer ruim vier maanden geleden dat wij onze intrek hebben genomen in dé circulaire hub van Den Bosch: De Mengfabriek. We voelen ons als een vis in het water in ons nieuwe circulaire kantoor! Een plek voor het opdoen van inspiratie en energie, samenwerken, enthousiasmeren, borrelen en nog veel meer.

Lees meer

Collega Jip sectorlead binnen KEK

Vorige week is Jip gestart met een nieuw functie binnen KEK als sectorlead Gebouwde Omgeving. In deze functie gaat Jip zich de komende tijd hard maken voor de borging van het klimaatakkoord, het actief laten horen van het inhoudelijke geluid van KEK en het enthousiasmeren en inspireren van young professionals.

Lees meer

Hurks wint tender Florijn

De gemeente Utrecht heeft Hurks na een tenderprocedure geselecteerd voor de ontwikkeling Florijn in Leeuwesteyn. Met het in totaal 44 woningen tellende plan Florijn realiseert Hurks een nieuw stuk gezonde en duurzame stad. De woningen zijn zeer duurzaam en energiezuinig, en worden verwarmd én gekoeld met bodemwarmte. Een slim waterbergingssysteem, bestaande uit een buffertank, spiegelvijver en wadi’s zorgen ervoor dat regenwater in Florijn wordt opgevangen en geborgen, waarna het gefaseerd wordt afgegeven.

Lees meer

Help, ik heb circulaire ambities! Hoe vertaal ik ze naar de markt?

Circulariteit in de bouw is een booming thema waarnaar de afgelopen jaren veelvuldig onderzoek is gedaan, maar waarvan tot op de dag van vandaag nog geen éénduidige definitie is geformuleerd. Althans, zo blijkt in de praktijk. Maar dat er geen consistente definitie van bestaat, is niet per definitie zorgelijk. Het gaat erom wat voor joúw circulariteit betekent. Waarom wil jíj aan de slag met circulariteit? Wat zijn joúw drijfveren? Hoe hoog leg jíj de lat? Een persoonlijk ‘waarom’ is hierbij waardevoller dan een collectief eenzijdig antwoord.

Lees meer

If not us, then who?

Alba Concepts werkt samen met het programma Kantoor vol Energie. Kantoor vol Energie heeft in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf een digitaal magazine gemaakt over de ervaringen en lessen van verduurzaming. De titel van het magazine luidt: If not us, then who?. In het magazine staan de nut & noodzaak, de do’s & don’ts, de ‘lessons learned’ en behaalde prestaties op energieneutrale huisvesting.

Lees meer

Welkom in de Mengfabriek!

Het is inmiddels een kleine drie maanden geleden dat wij afscheid hebben genomen van ons vertrouwde kantoor op de zolderverdieping in Villa Zuiderbosch te Rosmalen. Intussen heetten wij onze bezoekers welkom in ons nieuwe kantoor in DE circulaire hub van ’s Hertogenbosch: De mengfabriek.

Lees meer

BNA Academie Masterclass circulair ontwerpen en bouwen

Circulair ontwerpen en bouwen is belangrijk in een economie en maatschappij die meer en meer streeft naar volledige duurzaamheid en zero-waste. In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 dat het kabinet in september 2016 heeft gelanceerd, zijn vijf sectoren/ketens aangewezen als prioritaire sectoren, waar ‘de Bouwsector’ er een van is. Architecten hebben grote invloed op de toepassing van circulaire materialen in de bouw en kunnen de verduurzaming van de bestaande voorraad op een kwalitatief hoger plan tillen. De vraag is echter wel: Hoe pak je dat dan aan? Want, wat betekent circulair bouwen voor je ontwerpproces? Welke waarde creëert een circulair ontwerp? En hoe kun jij leiding nemen om de transitie te versnellen? Jim gaf een lezing tijdens de masterclass circulair ontwerpen en bouwen van de BNA Academie. Hieronder vind je de video van de masterclass. 

Lees meer

25 juni 2019: 'Circulariteit: de nieuwe werkelijkheid'

De vraag die moeilijk blijft: hoe kunnen we circulariteit nu het beste incorporeren in onze aanbestedingsprocessen en uitvraag? Wij hebben een model ontwikkeld waarmee een aanbestedende dienst geholpen wordt om de drijfveer achter circulariteit te bepalen, om vervolgens hiermee de duurzaamheidsambitie te kunnen vormgeven en expliciteren. Dit kan op meerdere thema’s zoals circulariteit, energie en gezondheid. Van het puntje van de ijsberg naar de punt aan de horizon. 

Lees meer

Alba Concepts op international podium

De Sustainable Built Environment Conference vindt dit jaar in Helsinki plaats van 22 tot 24 mei. De focus tijdens deze conferentie ligt op het bespreken hoe onze schone planeet, met zijn gelukkige mensen, welvaart kan delen met de huidige en toekomstige generaties.

Lees meer

Open dag HTI - 18 mei 2019

Het Hoger Technisch Instituut (HTI) start op 7 september a.s. weer met de deeltijdopleidingen Bouwkunde (hbo), Bouwkosten (post-hbo), Beton- en/of Staalconstructeur (post-hbo) en Bouwmanagement/BUMI (post-hbo). Alba Concepts is gastdocent bij HTI, want goede, gedegen praktische kennis is meer dan ooit essentieel om succesvol te zijn!

Lees meer

Alba Concepts bij Dag van de Circulariteit 13 juni

Renda organiseert op 13 juni 2019, in samenwerking met Ballast Nedam Zuid, voor de tweede keer de Dag van de Circulariteit. Tijdens deze dag geven sprekers antwoord op vragen zoals: Hoe kun je de alledaagse praktijk van een woningcorporatie circulair inrichten? Wat zijn voorbeelden waar je al mee kunt beginnen? Wie zijn de stakeholders binnen een circulaire regio. Wie heb je nodig en welke rol vervullen ze in de circulaire economie?

Lees meer

The Green House wint publieksprijs Gouden Kikker 2019

Wij feliciteren The Green House met de publieksprijs Duurzaam Bouwen Awards 2019! Honderden aanwezigen van het Duurzaam Gebouw Congres in Leeuwarden mochten stemmen voor de publieksprijs. Het circulaire paviljoen The Green House, een ontwikkeling van Strukton, Ballast Nedam en Albron, werd als winnaar aangewezen. Een resultaat waar wij als Alba Concepts trots op zijn.

Lees meer

Zevende plek voor Jim in ABN AMRO Duurzame 50

Tijdens het Green Tie Gala van Building Holland, op woensdagavond 10 april 2019, is de Top 50 bekend gemaakt van de ABN AMRO Duurzame 50! Jim Teunizen is dit jaar op een mooie zevende plek geëindigd. Hoe trots kun je als collega’s zijn op deze mooie prestatie? Dit is het vierde jaar op rij dat Jim een plek in de Duurzame 50 weet te bemachtigen. Met dank uiteraard aan het hele team van Alba Concepts! Wij feliciteren Onno Dwars als winnaar van de ABN AMRO Duurzame 50.

Lees meer

De strijd tegen water die komt later. Of toch niet?

Water. Het gaat waar het niet gaan kan. Ook door heel Nederland. Gelukkig maar. Water en Nederland hebben door een rijke geschiedenis inmiddels een stevige haat-liefdeverhouding opgebouwd. De historie bracht ons verdriet. Dit door de extreme watersnoodrampen in de vorige eeuw. Maar het bracht ons ook veel geluk en liefde. Onze geweldige geografische ligging bleek een strategisch wonder voor de handel, waar we al eeuwen onze vruchten van plukken. Niet alleen door het vervoer over water, maar ook omdat we juist hier heerlijk kunnen recreëren. Iedere zomer ligt onze kustlijn weer vol met duizenden toeristen. Tot slot en zeker niet onbelangrijk, mogen wij ons gelukkig prijzen met het feit dat wij kraakhelder drinkwater hebben. En dat gewoon uit de kraan! Maar nemen wij dat laatste niet teveel voor lief?

Lees meer

Wij zijn verhuisd!

Als een vis in het water! Zo voelen wij ons in onze nieuwe proeftuin. Innovatie, circulariteit en die nét iets andere kijk op vastgoed tekenen ons pareltje van 2019. Alba Concepts nam vorige week haar intrek in haar nieuwe kantoor op de Tramkade in Den Bosch! Na maanden van hard werken was het tijd om de bakfiets in te laden en Zuiderbosch definitief gedag te zeggen. Tijd om een nieuwe fase in te gaan. Waar wij ooit zijn gestart aan de keukentafel, zijn doorgegroeid naar ons clubhuis Zuiderbosch gaan wij nu naar een echte volwassen kantoortuin. Uiteraard met onze eigenzinnige touch!

Lees meer

Donderdag 16 mei: het Circulaire Economie Festival Nijmegen!.

Donderdag 16 mei: het Circulaire Economie Festival Nijmegen!.Krijg jij binnen jouw organisatie veel te maken met vraagstukken die betrekking hebben op Circulaire Economie? Of ga jij de komende jaren meer doen met circulariteit? Natuurlijk!Wil jij horen hoe andere organisaties zoals afvalverwerker ARN, Rabobank of de gemeente Nijmegen en de Provincie Gelderland hiermee omgaan? Wil jij horen hoe zij tot succesvolle business modellen en samenwerkingen komen?  En wat hun visie is voor de toekomst? Kom naar het Circulaire Economie Festival in Nijmegen. Het festival bestaat uit zes specialisatiestromen, waardoor diepgang gegarandeerd is!  betrekking hebben op Circulaire Economie? Of ga je de komende jaren meer doen met circulariteit? Natuurlijk! Lees hier meer ...

Lees meer

Mike op het podium bij het Nationaal BREEAM Congres

Op dinsdag 16 april 2019 vindt het derde Nationaal BREEAM Congres plaats, in het Atlas gebouw van de TU Eindhoven. Het thema van deze dag: Nationaal BREEAM Congres 2019: circulair, gezond, klimaat adaptief en Paris Proof, NU! Lees hier meer....

Lees meer

Onderwijs of eigenwijs?

Woud heeft voor het magazine Schooldomein een column geschreven over de turbulente tijden in onderwijsland. In de huidige bouw- en vastgoedmarkt zijn veel gehoorde kreten: "Van eigendom naar gebruik." en ‘"Delen is het nieuwe vermenigvuldigen." Maar waarom zouden scholen gebouw(elementen) of inrichting in eigendom willen hebben?

Lees meer

Building Holland 2019

Van 9 t/m 11 april is het weer zover! Hét jaarlijks terugkerende vastgoedevenement Building Holland! Ook dit jaar is Alba Concepts weer actief aanwezig.

Lees meer

Het binnenklimaat kan ook wel superfood gebruiken

Een betere en gezonde wereld! Dat willen wij toch allemaal? Ik zie in mijn werkveld dat naast de thema’s energie en circulariteit er steeds meer aandacht is voor gezonde gebouwen. Naar mijn idee ook terecht. Het is al langer bekend dat de gemiddelde Nederlander circa 85% van zijn of haar tijd binnen doorbrengt. Aanvullend tonen verscheidende wetenschappelijke onderzoeken aan, dat gezonde kantoren bijdragen aan een hogere arbeidsproductiviteit en lager ziekteverzuim. Wat ik mijzelf dan afvraag; als er zoveel hard bewijs is, waarom blijven wij vastgoed dan zien als een kostenpost en waarom bestaan er dan nog ongezonde kantoren?

Lees meer

Circulariteit als verdienmodel

In Groot-Brittannië wordt het al als een groter probleem gezien dan armoede en klimaatsverandering (Chatham House, 2011), Europa heeft er een tekort van en President Trump veroorzaakt er een handelsoorlog voor. We gaan het hebben over grondstoffen. En dan vooral de schaarste daarvan. Ieder jaar verbruiken wij als maatschappij namelijk méér dan de aarde ons jaarlijks aan grondstoffen kan leveren.

Lees meer

Multi-Lifecycle-Analysis

Voor het magazine VIEWonVALUE heeft Jim samen met verschillende auteurs uit het werkveld een stuk geschreven over een recent nieuwsitem over cost en value engineering. Het thema van deze keer was het meten van circulariteit, waar Jim ingaat op het onderwerp multi-lifecycle-analysis.

Lees meer

Gemeente Wijchen: "Wij gaan van start!"

Begin december gaat het gebeuren. Wij gaan van start met de tender vanuit gemeente Wijchen. Creativiteit, duurzaamheid, beleving en cultuurhistorie zijn de kernwaarden van deze ontwikkeling. Het moment is aangebroken om de markt te activeren voor de ontwikkeling van een van de mooiste plekjes van het levendige en trotse Wijchen. Begin december gaat de uitvraag daadwerkelijk gepubliceerd worden, dus aan jou de vraag: "Sta jij al in de startblokken?". 

Lees meer

Wordt BIM onze nieuwe collega?

BIM is krap twintig jaar geleden op wetenschappelijk niveau bedacht als methodologie om faalkosten in de bouw te reduceren. BIM is een werkmethodiek, gebaseerd op samenwerking en het delen van informatie, dat maakt dat alle relevante informatie over een bouwwerk gedurende de levenscyclus wordt opgeslagen, gebruikt, beheerd en ondersteund wordt door een of meerdere 3D-gebouwmodellen. Alle partijen die bij het bouwproces zijn betrokken, werken met dezelfde informatie en zien van elkaar wat er gebeurt.

Lees meer

Het innovatiepartnerschap is geen aanbestedingsprocedure… Het is een aanpak!

Het innovatiepartnerschap is een relatief nieuwe aanbestedingsprocedure die in juli 2016 is geïntroduceerd in de Nederlandse aanbestedingswet. Klinkt interessant, vind je niet? Innovatiepartnerschap. Een koppeling van twee woorden die de natte droom van menig inkoper in bouwend Nederland goed samenvat: samenwerken in een partnerschap, innovatieve duurzame en circulaire oplossingen bedenken, een financiële boost geven aan de organisatie én strijden om de doelstellingen van 2050 te behalen. Afgelopen maanden deed ik onderzoek naar het innovatiepartnerschap. Mijn conclusie: het innovatiepartnerschap is geen aanbestedingsprocedure… Het is een aanpak! Een aanpak die vraagt om onbeperkte, directe interactie en dialoog met alle betrokken partijen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar in rechtlijnig aanbestedingslandschap? Daarom hierbij drie tips voor het opzetten van een innovatiepartnerschap.

Lees meer

Losmaakbaarheid als basis van hergebruik!

Een paar maanden geleden heb ik een blog geschreven over losmaakbaarheid in de bouw- en vastgoedsector, gekoppeld aan mijn afstudeeronderzoek. Ik heb toen het statement gemaakt dat wij niet alleen materialen moeten vastleggen in materialenpaspoorten, maar dat wij deze ook moeten losmaken! Inmiddels kan ik met trots melden dat mijn onderzoek aan de TUe is afgerond, gewaardeerd met een dikke acht en ik als consultant aan de slag ben bij Alba Concepts. Wat kan het snel gaan…

Lees meer

Circulariteit en Gezonde verstedelijking

Circulair bouwen gaat een stapje verder dan nul-op-de-meter of energieneutraal. Bij circulair bouwen kan een efficiënter ontwerp de levensduur van een gebouw verlengen of de flexibiliteit krijgen om tussentijds van functie te veranderen of te demonteren om te hergebruiken, zodat we minder materialen gebruiken. Janssen de Jong probeert met circulair bouwen de grondstofketens van de bouw te sluiten door de toepassing van biobased materialen, zoals hout of bamboe en hennepvezel of vlas.

Lees meer

Alba Concepts neemt deel aan onderzoek uniforme meetmethode voor circulair bouwen

In juni 2016 bracht de SER zijn advies ‘Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen’ uit. Kort daarna verscheen het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’, waarin het kabinet schetst hoe de omslag naar een circulaire economie gestalte moet krijgen. In de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie is allereerst gehoor gegeven aan de behoefte om een breed bruikbare definitie voor circulair bouwen vast te stellen.

Lees meer

Collega's winnen de Rabo Studenten Vastgoed Hackaton 2018

Rabobank zoekt verbinding met studenten. Op 26 november 2018 organiseerde de Rabobank de Rabo Studenten Vastgoed Hackaton. Tijdens deze hackaton werkten studententeams aan de oplossing voor één van de uitdagingen waar de vastgoedmarkt voor staat. De hele dag stond er een deskundig expertpanel paraat om de teams hierbij te ondersteunen.

Lees meer

Oproep: Zoekt en gij zult vinden verbinden…!

…… en verbinden, dat zullen we! Want wat een mooi nieuws. Een volgende mijlpaal voor Alba Concepts. Begin deze maand hebben wij ons officieel verbonden aan een nieuwe locatie. Wij gaan naar de Mengfabriek op de Tramkade in ’s-Hertogenbosch! Dé circulaire hotspot in ‘ons’ Den Bosch.

Lees meer

Resetten van financiële systeem noodzakelijk

In een interview voor Kantoor Vol Energie magazine vertelt Woud wat de obstakels zijn waardoor veel kantooreigenaren nog een afwachtende houding aannemen tegenover het creëren van comfortabele, mooie en energieneutrale werkplekken. 

Lees meer

Rondetafelgesprek Duurzame Scholen

Het verduurzamen van schoolgebouwen Iigt de deelnemers van dit rondetafelgesprek aan het hart. Zij zijn van mening dat een ESCo-model voor veel schoolgebouwen tegelijk de oplossing kan zijn. Daarnaast pleiten zij voor meer samenwerking tussen het bouwteam, schoolbestuur en de gemeente.

Lees meer

Duurzaam Gebouwd seminar Circulair Bouwen

Het Cradle to Cradle geïnspireerde gemeentehuis van gemeente Venlo was de uitvalsbasis voor het Duurzaam Gebouwd seminar Circulair Bouwen. Onze collega Jim Teunizen was aanwezig om zijn visie te delen over circulair bouwen, met als voorbeeld de aanbesteding van de duurzame Holland Casino vestiging in Venlo.

Lees meer

Creativiteit ontmoet ratio

Recentelijk vond een interview plaats voor het magazine van Duurzaam Gebouwd met onze collega's Jim en Jip. In het interview blikken zij terug op hoe het Alba Concepts avontuur begon en waarin Alba Concepts zich onderscheidt bij een succesvolle aanpak van (circulaire en duurzame) projecten.

Lees meer

Jim neemt deel aan Rondetafelgesprek: realistische circulariteit

Op woensdag 20 juni neemt Jim deel aan het Rondetafelgesprek op het hoofdkantoor van Aronsohn in Rotterdam. Het thema van het Rondetafelgesprek is realistische circulariteit. Bij het gesprek staan vragen centraal zoals: Is leasen van gebouwdelen überhaupt een optie? Hoe zit het met juridisch eigendom van onderdelen die nagelvast aan een gebouw zitten? Is circulariteit wel meetbaar te maken? En is circulair bouwen niet veel duurder?

Lees meer

Uitnodiging: Masterclass Circulair Bouwen.

Ben jij bij de aftrap voor het eerste circulaire gebouw in België? En wil jij je kennis over circulair bouwen bijspijkeren? Kom dan op 28 juni naar de masterclass over circulair bouwen, aankopen en aanbesteden. Iedereen die van dicht of van ver iets te maken heeft met bouwen is van harte uitgenodigd op deze inspiratiedag.

Lees meer

OSRE en Alba Concepts op Provada

Wat is de bijdrage van digitalisering aan de CO2 reductie van vastgoedtransacties? Hoeveel CO2 verbruik je bij de oude en de nieuwe werkprocessen van de vastgoedtransactie? Op dat thema willen OSRE en Alba Concepts je graag uitnodigen om plaats te nemen aan de expert tafel op de PROVADA.

Lees meer

Collega Jip denkt mee aan de klimaatopgave binnen het KEK

Afgelopen week is onze collega Jip van Grinsven uitgekozen om deel te nemen aan de jonge sectortafel Gebouwde Omgeving van de Klimaat- en Energiekoepel (KEK) onder voorzitterschap van Diederik Samsom. Verschillende jonge sectortafels van KEK leveren input aan het Klimaat- en Energieakkoord. KEK vormt een denktank voor nieuwe zienswijzen die voor verbinding zorgt tussen het nieuwe Klimaat- en Energieakkoord en onze generatie.

Lees meer

Fantastische vijfde plek voor Jim in ABNAMRO Duurzame 50

Tijdens het Green Tie Gala van Building Holland op woensdagavond 18 april 2018 is de Top 10 bekend gemaakt van de ABN AMRO Duurzame 50! Jim Teunizen steeg van de zevende plaats vorig jaar naar de vijfde plaats dit jaar. Hoe trots kun je als collega’s zijn op deze mooie prestatie?

Lees meer

Zien we jullie op Building Holland?

Van 17 t/m 19 april is het weer zover! Hét jaarlijks terugkerende vastgoedevenement Building Holland! Ook Alba Concepts is actief aanwezig. Op dinsdag 17 april nemen Van Wijnen Noord en Alba Concepts je mee in het boeiende proces van hun ervaringen met circulair bouwen en de onderbouwing in een eenduidige en duidelijke meetlat.

Lees meer

Jim Teunizen voor de vierde keer genomineerd voor Duurzame 50

Afgelopen week heeft Duurzaam Gebouwd bekend gemaakt welke 50 personen dit jaar een plek hebben veroverd in de lijst van de ABN AMRO Duurzame 50 2018. Wij zijn meer dan trots dat Jim voor de vierde keer op rij genomineerd is. Vorig jaar wist Jim een prachtige 7e plaats te bemachtigen.

Lees meer

Alleen ben je sneller? Samen kom je in ieder geval verder!

De markt is in beweging. En hoe. Na een aantal slechte jaren kent de markt op dit moment weer weelde. Vraag en aanbod lijken elkaar hierdoor weer moeizaam te vinden. Partijen zakken daarbij terug in een oude groef. Blijkbaar zorgt ons reptielenbrein ervoor dat de sector alleen maar weer kan denken aan de korte termijn, veelal gedreven door geld.

Lees meer

Warmetruiendag en circulaire mouwen

Warmetruiendag, wat een lekker kneuterig idee uit de lage landen om aandacht te besteden aan het milieu! Samen de verjaardag vieren van het Kyotoprotocol door met z’n allen de verwarming een paar graden lager te zetten en lekker comfortabel in je warme trui aan de slag. En ja, je leest het goed, Warmetruiendag wordt circulair bouwen.

Lees meer

De duurzame kansenmachine van de toekomst… Het regeerakkoord!

Eigenlijk is het regeerakkoord best wel sexy! Tenminste, als je tussen de regels door kan lezen. Want nee, er staat helaas niks schokkends in. Niets wat we nog niet weten en weinig nieuwe of verrassende koersen. Verwacht ook niet dat het regeerakkoord ineens al onze duurzaamheidsproblemen op gaat lossen. Ik ben bang dat daar jammer genoeg nog regeerperiodes overheen gaan.

Lees meer

Alba Concepts, wat vind ik er nou eigenlijk van?

Zondagochtend 1 oktober, 9.00 uur, inmiddels vijf volle maanden in dienst bij Alba Concepts. Een mooi moment om de balans op te maken: Wat vind ik er nou eigenlijk van? Zit ik op de juiste plek? Vijf maanden in dienst, vijf woorden die het eerste bij mij opkomen als ik denk aan Alba Concepts:

Lees meer

Is je kantoorpand ook na 1 januari 2023 nog geschikt als kantoorpand?

Mag je kantoorpand na 1 januari 2023 nog als kantoorpand gebruikt worden? Kantoorgebouwen dienen vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C te dragen, anders worden ze gesloten. Banken haken aan in deze verduurzamingsambitie van de overheid; ING financiert na 2017 alleen nog kantoorpanden die voldoen aan de groene label voorwaarden.

Lees meer

Alba Concepts pubquiz

Ben je bijna klaar met afstuderen? Heb je nog geen idee wat je na jouw studie wil gaan doen? Wil je op een leuke manier kennis maken met ons mooie bedrijf? Antwoorden op vragen als: Wie is Alba Concepts? Waar staat Alba Concepts voor? Bij welke bijzondere projecten is Alba Concepts betrokken? En wat kan Alba Concepts voor mij betekenen? Doe dan mee!

Lees meer

KPE MASTERCLASS: MEER SUCCES BIJ TENDERS!

Meer succes bij tenders! Makkelijk gezegd, maar bij elke tender blijft het maatwerk om de juiste aansluiting te vinden bij de opdrachtgever. Wel zijn er methodieken die je kunnen helpen om de achterliggende behoefte van de opdrachtgever te identificeren en scherp te krijgen. Als dit fundament eenmaal goed staat kan je vanaf daar het tenderproces inrichten en de winnende EMVI-documenten opstellen.

Lees meer

Ons nieuwe jasje…

De afgelopen twee jaar hebben we hard gewerkt aan onze eigen identiteit. Het merk Alba Concepts. Bij een volgende stap in de ontwikkeling van ons bedrijf hoort een nieuwe huisstijl. Het is zover. Alba Concepts is vernieuwd! Met trots kunnen wij melden dat onze nieuwe website inmiddels online is.

Lees meer

Een fantastische 7e plek voor collega Jim in de ABN AMRO Duurzame 50!

Tijdens het Green Tie Gala van Building Holland op woensdagavond 12 april 2017 is de Top 10 bekend gemaakt van de ABN AMRO Duurzame 50! Jim Teunizen is op de 7e plaats geëindigd in de vijfde editie van de ABN AMRO Duurzame 50; wat zijn we trots op deze mooie prestatie! Ook de afgelopen 3 jaar wist Jim een plek in de Duurzame 50 te bemachtigen. Vorig jaar werden zijn duurzame prestaties beloond met een 12e plaats.

Lees meer

Van Wijnen Noord BV en Alba Concepts bundelen krachten!

Op donderdag 13 april om 12.05 uur verzorgen Van Wijnen Noord BV en Alba Concepts de workshop 'mijn woningen worden geld waard!' tijdens Building Holland 2017. Kreten als ‘van lineair naar circulair’, ‘van bezit naar gebruik’ en ‘van afval naar grondstof’ worden inmiddels te pas en te onpas gekoppeld aan de term “circulaire economie”.

Lees meer

Jim Teunizen stelt plek veilig in Duurzame 50!

De 50 mensen in Nederland die over genoeg daadkracht, charisma, contacten, kennis en visie beschikken om de gebouwde omgeving ook echt duurzamer te maken, zijn bekend! De jury van de ABN AMRO Duurzame 50 2017 heeft de top 50 bekend gemaakt.

Lees meer

Krijg toch de saldering!

De PvdA (Vos) en GroenLinks (Van Tongeren) dienden vorig jaar december een motie in tegen minister Kamp over de salderingsregeling. Standpunt hierin is geweest dat deze regeling voortgezet moet worden in de huidige vorm, ook na 2020. Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid van de Tweede Kamer in met het plan. Ik zou zeggen, Vos en Van Tongeren, krijg toch de saldering!

Lees meer

Collega Jeroen op internationaal podium Cradle to Cradle Congress Venlo

Gemeente Venlo organiseert vanaf oktober 2016 tot oktober 2017 een Cradle to Cradle (C2C) jaar. Dit C2C-jaar is op 14 oktober 2016 afgetrapt met de opening van het stadskantoor. Gedurende het hele C2C-jaar worden er diverse activiteiten georganiseerd. Het Cradle to Cradle Congress Venlo van 21 t/m 23 maart 2017 gaat het hoogtepunt vormen van het jaar.

Lees meer

Alba Concepts groeit! Vacature consultant Vastgoed & Duurzaamheid

Als. Dan. Alba Concepts.                         Als het voor jou vanzelfsprekend is dat iets beter kan, anders moet of meer vraagt. Als  duurzaamheid voor jou meer is dan een zonnepaneel. Als het rekenen aan vastgoed voor jou ook het middel is om strategisch te kunnen adviseren. Als je weet dat het creativiteit vraagt om het verschil te maken.

Lees meer

Help! Jij doet toch zeker ook mee?

Mijn naam is Stijn. Op het moment van schrijven ben ik druk bezig met mijn afstuderen aan de Technische Universiteit van Eindhoven, studie: Bouwkunde (Construction Management & Engineering) in opdracht van Alba Concepts. Mijn onderzoek richt zich op de voorliggende energietransitie in de gebouwde omgeving. Om mijn afstuderen tot een succes te brengen, heb ik jullie hulp hard nodig.

Lees meer

Mag ik even voorstellen? Bouke Janssen Steenberg!

Bouke, welkom in team Alba Concepts! Van jongs af aan heeft Bouke een passie voor gebouwen, steden, culturen en ontmoetingsplekken. Hij is bouwkundig opgeleid en heeft aansluitend een aantal jaren bij een aannemersbedrijf gewerkt. Daar heeft hij het bouwproces in de praktijk echt kunnen doorleven.

Lees meer

Mag ik even voorstellen? Jordi Portier!

Mooi! Vanaf 1 februari heeft Jordi team Alba Concepts verder versterkt. Jordi ziet zijn overstap als een nieuwe uitdaging om, in de veranderende markt van bouw en vastgoed, die noodzakelijke nieuwe koers te kunnen gaan varen. Vanuit zijn wetenschappelijke studie Planologie [RU Nijmegen] en zijn achtergrond als planeconoom/projectontwikkelaar is hij voortdurend op zoek naar díe passende oplossing voor de verschillende stakeholders in het speelveld. Zijn aanpak is hierin kenmerkend: creatief, maar met oog voor realisme en (financiële) haalbaarheid! Jordi gaat de uitdaging graag aan, om samen met Alba Concepts, de zoektocht naar een duurzame gebouwde omgeving verder te brengen!

Lees meer

Afspraak is afspraak! Toch?

Afspraak is afspraak. Tja… Een ongeschreven regel. Althans, zo ben ik in ieder geval opgevoed. Als klein kind is mij dit al bijgebracht door mijn vader. Maar wanneer is iets eigenlijk een afspraak? Is dat als het op papier staat, of als we de hand hebben geschud? Inmiddels moet ik bekennen dat ik erachter ben gekomen dat de praktijk weerbarstiger is. Ik heb ervaren dat het steeds lastiger wordt om na te gaan of een prestatiebewering van een producent daadwerkelijk klopt. Is die biologisch gevangen visstick nu wel écht zo biologisch zoals de verpakking doet geloven? Of is mijn nieuwe latoptas daadwerkelijk gemaakt van die beschreven gerecyclede petflessen? Normaliter zou ik rusten op die ene regel, geleerd van mijn vader. Juist, afspraak is afspraak! Maar kan dat nog wel?

Lees meer

Dankbaar en vol trots kijken wij terug op 2016!

Een succesvol en bijzonder jaar voor Alba Concepts. Een jaar waarin hard is gewerkt met passie en humor. Een jaar dat in het teken stond van onze eerste verjaardag, de groei van ons team, mooie en bijzondere duurzame projecten en de opening van ons eigen ´clubhuis´ in Den Bosch. Maar bovenal door de samenwerking met nieuwe én bestaande relaties die het vertrouwen aan Alba Concepts geven. Daar zijn wij super trots op!

Lees meer

Budgetbepaling: Komt tijd, komt raad?

Je ontkomt er niet aan: de bouw- en vastgoedsector zit weer in de lift. De aantrekkende markt zorgt voor meer werkgelegenheid, een groei van de bouwproductie en dus positieve berichtgeving in kranten en media. Als ik met mensen om me heen spreek merk ik dit ook. Deze boost in onze sector zorgt ervoor dat de carrousel van werkgevers weer is begonnen. Een aantal heeft eindelijk de stap durven zetten naar een nieuwe werkgever en anderen geven aan dat de sfeer op kantoor is verbeterd omdat we eindelijk weer successen kunnen vieren. Er is weer vertrouwen en plezier na een aantal slechte en negatieve jaren. Dat is mooi!

Lees meer

CIRCULAIRE PROVINCIE: ZERO WASTE, ZERO ENERGY!

Vol trots kijken we terug op het Duurzaam Gebouwd Congres van afgelopen woensdag! Een mooie dag met veel energie, enthousiasme en inspiratie. Alba Concepts verzorgde twee workshoponderdelen. Mocht je het gemist hebben of wil je een en ander nog een keer terugkijken? Onderstaand een korte terugblik met verwijzingen naar de presentaties.

Lees meer

Het laatste EETcafe!

Zoals bekend heeft Alba Concepts een grote betrokkenheid met het transitieprogramma Energiesprong - Kantoor vol Energie. Eind 2016 loopt dit programma ten einde en sluiten we Kantoor vol Energie na een periode van bijna 5 jaar af. Het is een periode waarin veel is gebeurd en waarna we concluderen dat er ook nog heel veel moet gebeuren! Op 23 november hebben we daarom ons laatste EETCafé, waar we stil staan bij de behaalde resultaten en vooruit kijken naar wat we zien gebeuren. Alba Concepts zou het erg waarderen als je er bij kunt zijn! Het belooft weer een spectaculair programma te worden.

Lees meer

Alba Concepts Duurzaam Gebouwd Congres 2016

Alba Concepts pakt uit op het Duurzaam Gebouwd Congres op 16 november 2016 bij de Kustlinie te Almere! Naast onze aanwezigheid tijdens het congresdiner en het congres zullen wij een parallelsessie organiseren met het thema: “Meten is weten: Circulariteitsniveau van gebouwen”. Wij willen jullie via deze weg graag uitnodigen. Zien we je in Almere? Meld je nu aan!

Lees meer

Reizen als blauwdruk voor samenwerking!

Als je het over India hebt zeggen mensen vaak “Wauw, dat land is zo’n chaos. Zo ongeorganiseerd…. Maar wat is het er gaaf!”. Ik heb het geluk gehad dat ik voor de start van mijn carrière in de bouwsector, eerst 3 maanden met een rugzakje een deel van de wereld heb mogen ontdekken. En na deze indrukwekkende reis kan ik niet ontkennen wat de mensen zeggen. Wanneer je zelf ervaart dat een stuk straat plotseling kan veranderen in een vuilnisbelt, waar de koeien tussendoor baggeren, vraag je je toch af of er niet iemand een stukje verantwoordelijkheid op zich neemt om wat orde in de chaos te scheppen.

Lees meer

Mag ik even voorstellen? Daniël van Staveren!

Wederom een kanjer in huis gehaald: Daniël van Staveren [1990]. Daniël heeft in Delft de Bachelor Bouwkunde afgerond, waarna hij zich heeft verbreed door de master Industrial Ecology te volgen. Hier leerde hij om stedelijke en industriële systemen op systematische wijze te analyseren en te verbeteren aan de hand van duurzaamheidsprincipes. Met zijn afstudeeronderzoek naar de functionele diversiteit van actoren in het circulair bouwen studeerde Daniël af met een welverdiende negen! Na indrukwekkende bergtochten door de Himalaya gaat hij binnen Alba Concepts invulling geven aan zijn verlangen om met duurzaamheid én circulariteit in de vastgoedsector aan de slag te gaan!

Lees meer

Gezocht!!

Als werkstudent ontwerpen binnen een project waarin duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid centraal staan? Jouw creativiteit: VILLA Z.

Lees meer

We want you!

Alba Concepts groeit. Wij zijn ervan overtuigd dat Alba Concepts door nieuwe kennis en inzichten nog verder zal groeien. Daarnaast geloven wij in het delen van kennis. Het houdt ons geheugen fris en maakt dat wij nog beter kunnen anticiperen binnen een veranderende bouw- en vastgoedmarkt. Daarom is Alba Concepts op zoek naar jou. Ken óf ben jij die creatieve procesmanager met een passie voor duurzaamheid? Of die WO-student met groot verantwoordelijkheidsgevoel die het interessant vindt om onderzoek te doen naar een wetenschappelijke verdieping op gebied van de nieuwe aanbestedingsprocedures in relatie tot duurzaamheid? Laat wat van je horen!  Je zult werkzaam zijn in een jong, informeel team dat zich richt op advisering en procesmanagement. Alba Concepts is actief daar waar vastgoed, duurzaamheid, financiën en strategie samenkomen in de vroege planfasen.

Lees meer

Hiep hiep hoera, Alba Concepts 1 jaar! 

Op 1 juli hebben wij ons één jarig jubileum gevierd. Een mijlpaal die wij niet ongemerkt voorbij hebben laten gaan. Wij willen iedereen bedanken voor het geslaagde feest, in de tuin van ons eigen clubhuis. De mooie gelukwensen en cadeaus geven vertrouwen dat wij de juiste koers hebben gekozen. Veel dank daarvoor.

Lees meer

Een eigen huis, een plek onder de zon!

Het is eindelijk zomer. Na een periode van hard werken en mooie, nieuwe successen betekent dit voor velen een tijd van ontspanning en vakantie.  Ook wij kijken terug op een succesvol eerste half jaar van 2016. Zeker ook omdat het een jaar is waarin wij onze eigen plek hebben gevonden. Een echt ‘clubhuis’, want dat is hoe het voelt.

Lees meer

Mag ik even voorstellen? Wouter Roemaat!

Kansen moet je grijpen. En het toevoegen van Wouter Roemaat [1984] aan Alba Concepts is zo’n kans. Vanaf 1 april kunnen wij met trots melden dat team Alba Concepts is versterkt. Wouter is een ervaren procesontwerper én projectmanager, continu gericht het beter te doen door mét elkaar beter te zijn. Hij heeft door zijn achtergrond als architect, projectmanager en zijn postdoctorale opleiding in Management Systems (ADMS) de expertise om voor elke type uitvraag het juiste proces in te richten én aan te sturen. Wouter weet als geen ander hoe hij projecten zo moet inrichten en aansturen om gezamenlijk tot kwaliteit en resultaat te komen. Wouter, kan jij aangeven van welke meerwaarde jij gaat zijn binnen Alba Concepts?

Lees meer

Jim Teunizen als 12de van de ABN AMRO Duurzame 50!

Alba Concepts is duurzaam anders. Alba Concepts handelt juist daar waar vastgoed, duurzaamheid, strategie en financiën elkaar vinden in de vroege planfasen. En dat is niet onopgemerkt gebleven! Met gepaste trots kunnen wij melden dat collega Jim Teunizen op een mooie 12de plek is geëindigd in de ABN AMRO Duurzame 50! De jury heeft 165 genomineerden beoordeeld op vier onderdelen: bijdragen aan het mogelijk maken van duurzame projecten, inzetten bij duurzame initiatieven, actieve kennisdeling over verduurzaming en het stimuleren en initiëren van duurzame samenwerking.

Lees meer

'Om de hete brij heen draaien' is in ieder geval niet circulair!

Al sinds de jaren 70, mede gevoed door de visie van regeneratief ontwerpen (professor John T. Lyle), is de bouw- en vastgoedsector er meer en meer van bewust dat grondstoffen op aarde eindig zijn. Filosofieën, zoals Performance Economy, Cradle to Cradle, Blue/Green Economy , Industrial Ecology, and Biomimicry zijn dan ook gericht op het verbeteren van zowel de technische als de biologische cyclussen op aarde. Gelukkig kan ik constateren dat vele industrieën zich ontwikkelen van een lineair naar een meer circulair proces. Helaas moeten we ook constateren dat de, vaak traditionele bouw- en vastgoedsector, nog behoorlijk achterblijft.

Lees meer

Mag ik even voorstellen? Timm Hartmann

Vanaf 1 januari heeft Alba Concepts zich versterkt met Timm Hartmann [1978]. In zijn nieuwe rol richt Timm zich op vraagstukken, waarbij financieel inzicht en advies dient te worden gegeven bij de verduurzaming van vastgoed. Hiervoor was hij ruim 10 jaar werkzaam als hoofd calculatie bij Dura Vermeer en kostenadviseur bij Brink Groep. Timm is bouwkundig opgeleid. Als Cost-engineer heeft hij een ruime ervaring met geïntegreerde contractvormen en het rekenen aan vastgoed in alle fasen van de bouw.

Lees meer

Onderwijs of eigenwijs?

Onderwijsland. Het zijn turbulente tijden. Niet alleen de verdeling van geldstromen en de daaraan gekoppelde belangen zijn veranderd. Ook de doordecentralisatie van het buitenonderhoud zorgt ervoor dat het vastgoed van onderwijsinstellingen de laatste jaren enorm in beweging is.

Lees meer

De bouwsector van binnenuit veranderen!

Zo’n anderhalf jaar geleden deed Energiesprong – Kantoor vol Energie een oproep in de markt om een team te vormen, dat de transitie naar energieneutrale kantoren een boost kan geven. In februari 2014 won het team !MPULS deze pitch om Excellent Expertteam (EET) te worden. Een jaar later heeft dit team samen met Kantoor vol Energie gezorgd voor een tool om de toegevoegde waarde van een Kantoor vol Energie inzichtelijk te maken: de ValueCase.

Lees meer

Stimulansen omtrent duurzaamheid vanuit een gemeentelijk startpunt

De gewenste beleidsdoelstellingen, met betrekking tot duurzaamheid, reiken op dit moment verder dan alleen de eigen gemeentelijke vastgoedportefeuille. De uitdaging is om vooruitgang te realiseren in de verduurzaming van vastgoed van het MKB en particulieren. Om deze operatie te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk samen met betrokkenen, waaronder eigenaren en gebruikers van vastgoed, maar ook de (semi-) overheid, na te denken over de financiële haalbaarheid en de financiering van duurzaamheid. De overheid wordt gezien als belangrijkste partij voor het stimuleren van de verbetering van de duurzaamheid van stedelijke gebieden. Dit kan bereikt worden door het combineren van financiële prikkels op verscheidene schalen/niveaus.

Lees meer

Website Alba Concepts online!

De eerste weken Alba Concepts. Wat gaaf. Zo veel toffe reacties, lieve woorden, kaarten en bloemen. Heel veel dank. Dit geeft ons nog meer motivatie om door te gaan met de gekozen koers. Door een turbulente eerste maand hebben wij nog niet iedereen persoonlijk kunnen bedanken. Excuus, maar dat gaat zeker nog gebeuren. Er volgt dit najaar een openingsfeestje.

Lees meer

Alba Concepts partner van Duurzaam Gebouwd!

Alba Concepts is met ingang van 1 juli als partner verbonden aan het Platform Duurzaam Gebouwd. Wij geloven dat het delen van meningen, kennis en praktijkervaringen een must zijn om als bouw- en vastgoedsector vooruitgang te blijven boeken. Via blogs, publicaties, Social Media, kennisplatforms en congressen delen wij onze kennis en ervaringen dan ook graag. Wij zien Duurzaam Gebouwd dan ook als hét integrale platform voor de bouw- en vastgoedsector. Woud Jansen en Jim Teunizen zullen ook beide toetreden als Expert binnen het platform.

Lees meer

Duurzame 50 Vastgoed NL

Op 1 april 2015 werd de vierde editie van de Duurzame 50 Vastgoed NL bekend gemaakt, een initiatief van de Dutch Green Building Council en Duurzaam Gebouwd. Deze lijst staat voor de vijftig meest invloedrijke en meest duurzame personen binnen de bouw- en vastgoedsector. Alba Concepts was met Jim Teunizen op plaats 43 en Woud Jansen op plaats 38 sterk vertegenwoordigd!

Lees meer

Yes, trots om een loser te durven zijn!.

De eerste weken Alba Concepts. Wat hebben wij veel geleerd. Onze eerste opdrachten zijn afgerond, er zijn mooie nieuwe projecten bij gekomen, zelfs de eerste factuur is verstuurd en vandaag lanceren wij met trots onze eigen website. Deze eerste maand hadden wij zo vaak met elkaar besproken. Elk mogelijk scenario hadden wij bedacht. Maar toch zie je dat het weer anders loopt dan wij vooraf hadden kunnen bedenken. Dat is mooi. Het sterkt het gevoel dat je soms op ‘iets’ moet vertrouwen. Noem het ondernemen of lef. Er waren namelijk ook nu weer voldoende redenen te bedenken om het niet te doen.

Lees meer
Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This