Selecteer een pagina

Alba Concepts Duurzaam Gebouwd Congres 2016

Alba Concepts pakt uit op het Duurzaam Gebouwd Congres op 16 november 2016 bij de Kustlinie te Almere! Naast onze aanwezigheid tijdens het congresdiner en het congres zullen wij een parallelsessie organiseren met het thema: “Meten is weten: Circulariteitsniveau van gebouwen”. Wij willen jullie via deze weg graag uitnodigen. Zien we je in Almere? Meld je nu aan!

Kreten als ‘van lineair naar circulair’, ‘van bezit naar gebruik’ en ‘van afval naar grondstof’ worden inmiddels te pas en te onpas gekoppeld aan de term “circulaire economie”. Echter, op welke manier levert dit voor een organisatie daadwerkelijk voordelen op en welke impact heeft de circulaire economie op haar beleid? Het probleem op dit moment is, dat er nog geen sluitende definitie, meetinstrument of een (wetenschappelijke) theorie is welke het circulaire gedachtegoed ondersteunt. De term “circulaire economie” wordt binnen de bouw- en vastgoedsector dan ook als een containerbegrip gebruikt.

Alba Concepts heeft een beoordelingsmodel ontwikkeld die het mogelijk maakt om het circulariteitsniveau van gebouwen te bepalen. Dit model maakt onderscheid tussen Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s), randvoorwaarden en drivers die betrekking hebben op de kwantitatieve beoordeling van de circulaire economie. De workshop verkent en discussieert over de definitie van de circulaire economie en de daaraan gekoppelde KPI’s en randvoorwaarden.

Woud Jansen
E | woud@albaconcepts.nl
T | 06 55 32 75 85

 

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This