Selecteer een pagina

Collega Jip denkt mee aan de klimaatopgave binnen het KEK

Afgelopen week is onze collega Jip van Grinsven uitgekozen om deel te nemen aan de jonge sectortafel Gebouwde Omgeving van de Klimaat- en Energiekoepel (KEK) onder voorzitterschap van Diederik Samsom. Verschillende jonge sectortafels van KEK leveren input aan het Klimaat- en Energieakkoord. KEK vormt een denktank voor nieuwe zienswijzen die voor verbinding zorgt tussen het nieuwe Klimaat- en Energieakkoord en onze generatie.

Jip gaat zich de komende tijd hard maken om te laten zien dat bij de klimaatopgave de focus van het akkoord niet alleen moet liggen bij de energietransitie, maar dat er ook gekeken moet worden naar de circulariteit om zo een goede weg naar de toekomst in te slaan.

We wensen Jip heel veel plezier met deze mooie vraagstukken!

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This