Selecteer een pagina

Rondetafelgesprek Duurzame Scholen

Het verduurzamen van schoolgebouwen Iigt de deelnemers van dit rondetafelgesprek aan het hart. Zij zijn van mening dat een ESCo-model voor veel schoolgebouwen tegelijk de oplossing kan zijn. Daarnaast pleiten zij voor meer samenwerking tussen het bouwteam, schoolbestuur en de gemeente.
Dit beaamt Jim Teunizen van Alba Concepts: “Het draait uiteindelijk om het vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. En schoolbesturen vinden de verduurzaming van hun gebouwen enorm spannend.”

Het hele verslag van het rondetafelgesprek kun je hier lezen.

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This