Selecteer een pagina

Alba Concepts neemt deel aan onderzoek uniforme meetmethode voor circulair bouwen

In juni 2016 bracht de SER zijn advies ‘Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen’ uit. Kort daarna verscheen het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’, waarin het kabinet schetst hoe de omslag naar een circulaire economie gestalte moet krijgen. In de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie is allereerst gehoor gegeven aan de behoefte om een breed bruikbare definitie voor circulair bouwen vast te stellen.

Met een inventariserend onderzoek heeft de RVO een eerste invulling gegeven aan de ontwikkeling van een uniforme meetmethode voor circulariteit voor de utiliteits- en woningbouw. In dit onderzoek is de visie van gerenommeerde partijen uit het veld verkend aan de hand van drie kernthema’s:

  • Ideeën, verwachtingen en behoeften rondom een uniforme meetmethode;
  • Praktijkervaringen met (circulaire) meetmethodes en bijbehorende lessen en successen;
  • Ideeën over de implementatiewijze van een uniforme meetmethode.

Woud Jansen heeft namens Alba Concepts deelgenomen aan dit onderzoek. We delen dan ook graag de uitkomst van het onderzoek uniforme meetmethode voor circulair bouwen

 

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This