Selecteer een pagina

Budgetbepaling: Komt tijd, komt raad?

Je ontkomt er niet aan: de bouw- en vastgoedsector zit weer in de lift. De aantrekkende markt zorgt voor meer werkgelegenheid, een groei van de bouwproductie en dus positieve berichtgeving in kranten en media. Als ik met mensen om me heen spreek merk ik dit ook. Deze boost in onze sector zorgt ervoor dat de carrousel van werkgevers weer is begonnen. Een aantal heeft eindelijk de stap durven zetten naar een nieuwe werkgever en anderen geven aan dat de sfeer op kantoor is verbeterd omdat we eindelijk weer successen kunnen vieren. Er is weer vertrouwen en plezier na een aantal slechte en negatieve jaren. Dat is mooi!

Toch merk ik dat de aantrekkende markt ook een keerzijde kent. De afgelopen maanden zie ik dat veel aanbestedingen ongeldig worden verklaard. Dit omdat alle inschrijvers boven budget hebben ingediend. Voor opdrachtgevers een regelrechte nachtmerrie. Uitloop in tijd, extra kosten, eventuele omzetderving zijn enkele voorbeelden als gevolg. Hoe heeft dit kunnen gebeuren, vraag ik me dan af. Of beter, hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen? Zijn we niet in staat om het juiste budget te bepalen? Heeft de opdrachtgever het advies in de wind geslagen? Of zit het in de risicoparticipatie van de aannemer? Of zorgt de schaarste van werk voor een bepaald spasme?

Zelf denk ik een combinatie van bovenstaande factoren. Het is bijzonder lastig om de conjunctuur te voorspellen. Toch geloof ik dat we als adviseurs beter naar de markt moeten kijken. Door zowel voor opdrachtnemende als opdrachtgevende partijen te werken wordt het makkelijker om veranderingen in de markt te zien. Op die manier zijn we beter in staat om onze opdrachtgevers te adviseren.
Om tot een goede budgetbepaling te komen is allereerst kennis van zaken vereist. Daarnaast is grip op de kostprijs essentieel. Helderheid op de scope, planning en eventueel ontwerp is hierin leidend. Vervolgens kunnen de risico’s financieel in kaart worden gebracht. Hierin is het volgen van de marktontwikkelingen mijns inziens onontbeerlijk. Ik zie een fluctuerende markt dan ook als een risico, waarvoor een reservering moet worden opgenomen. Door middel van deze aanpak is een opdrachtgever maximaal in staat om in te spelen op een veranderde markt. Want één ding is zeker, verandering is de enige constante! Dus, komt tijd, komt raad? Ik geloof er niks van!

 

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This