Selecteer een pagina

Afstudeeropdracht: Hergebruikpotentie nieuwe producten.

Nick Kentie studeert momenteel af bij Alba Concepts voor de master Construction Management & Engineering op het thema meetbaar maken van circulariteit. Zijn onderzoek is gericht op het zo vroeg mogelijk bepalen wat de (toekomstige) hergebruikpotentie is van nieuwe producten. Momenteel is de hergebruikpotentie in BCI Gebouw nog lastig te onderbouwen. Het startpunt voor zijn afstuderen is een literatuuronderzoek naar de factoren die invloed hebben op de herbruikbaarheid en hoe hergebruik gepositioneerd is binnen de circulaire bouweconomie. Enkele essentiële factoren vanuit de literatuur zijn bijvoorbeeld de losmaakbaarheid, data management en de toekomstige kwaliteit van bouwproducten.

De volgende stap is het valideren van de factoren aan de hand van interviews en te achterhalen wat in de praktijk nu essentieel is voor het mogelijk maken van hergebruik in de toekomst. Nick heeft van verschillende experts in de sector interviews afgenomen waaronder adviseurs, slopers en architecten. Momenteel analyseert en verwerkt hij de interviews in zijn onderzoek. Het is mooi om te zien dat er veel overeenkomsten zijn tussen de partijen en ook tussen de praktijk en de literatuur. Er zijn natuurlijk ook genoeg verschillen opgevangen. De een vindt losmaakbaarheid het belangrijkst en de ander vindt de esthetische waarde en de beleving nog veel belangrijker. Sommige factoren zijn natuurlijk makkelijker te kwantificeren dan andere dus dat is nog een flinke uitdaging.

Zodra alle factoren geïnventariseerd zijn, gaat hij deze met elkaar vergelijken en bepalen welke het belangrijkste zijn om mee te nemen in de methode. Het doel van zijn afstudeeronderzoek is het doen van een waardevolle toevoeging aan de Building Circularity Index bij het beoordelen van de herbruikbaarheid van bouwproducten. De onderzoeksresultaten gaat hij valideren door een casus uit te werken en de bevindingen voor te leggen aan experts uit de sector.

Bovendien is Nick van mening dat er in de circulaire bouweconomie onderscheid moet worden gemaakt tussen hoogwaardig hergebruik en laagwaardig hergebruik. Er zijn steeds meer bouwprojecten waarin wordt beweerd dat er circulair gebouwd wordt, maar vaak gebeurt dit op een laagwaardig niveau zoals recyclen ofwel downcyclen. In zijn onderzoek maakt hij daarin onderscheid. Want hoe hoogwaardiger we producten kunnen hergebruiken, hoe meer dit bijdraagt aan de circulaire doelstellingen en een volledig circulaire bouweconomie in de toekomst. We moeten het ten slotte met zijn allen voor elkaar krijgen!

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This