Selecteer een pagina

Circulariteit en Gezonde verstedelijking

Circulair bouwen gaat een stapje verder dan nul-op-de-meter of energieneutraal. Bij circulair bouwen kan een efficiënter ontwerp de levensduur van een gebouw verlengen of de flexibiliteit krijgen om tussentijds van functie te veranderen of te demonteren om te hergebruiken, zodat we minder materialen gebruiken. Janssen de Jong probeert met circulair bouwen de grondstofketens van de bouw te sluiten door de toepassing van biobased materialen, zoals hout of bamboe en hennepvezel of vlas.

Om de duurzaamheidsimpact te vergroten is circulair ontwikkelen nodig wat het gebouw overstijgt. Circulair ontwikkelen gaat verder dan materiaalgebruik en duurzame energieopwekking, namelijk ook om de impact van afvalstromen, water, mobiliteit en gezondheid. Circulariteit wordt veelal in individuele projecten toegepast. Voor de toekomst is het de uitdaging dit collectief en seriematig te realiseren voor complete woonwijken. Om die reden neemt Janssen de Jong deel aan proefwijken, levende laboratoria en duurzame pilots om nieuwe concepten te ontwikkelen voor toekomstige opgaven.

Voor diverse locaties hebben zij dit gedachtegoed concreet uitgewerkt en circulariteit praktisch toegepast in ontwikkelvraagstukken. Zo hebben zij het concept Elements ontwikkeld waarin klimaatadaptatie een grote rol speelt. Een open, doorlaatbaar en levend gebouw, onder invloed van de elementen. Elements behelst de meest pure vorm van circulariteit: het gebouw kan adaptief veranderen, zoals een organisme dat kan.

Janssen de Jong heeft samengewerkt met Door Architecten, Alba Concepts, Smartland Landscape Architect, Urban Climate Architects, PVJT, Buro Loo en IMD raadgevend ingenieurs om Elements te ontwikkelen. 

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This