Selecteer een pagina

Dutch Green Building Week - Losmaakbaarheid congres

Tijdens de Dutch Green Building Week hebben Mike van Vliet en Jim Teunizen de meetmethodiek voor losmaakbaarheid van gebouwen en de resultaten van de losmaakbaarheidsindex van The Green House (maar liefst 79%) gepresenteerd voor een volle zaal geïnteresseerden in de Circl. Deze meetmethodiek is opgesteld in samenwerking met RVO, DGBC en W/E Adviseurs. Wij hebben vijf gebouwen getoetst met de meetmethodiek, mede mogelijk gemaakt door het Rijksvastgoedbedrijf, namelijk: The Green House (Alba Concepts), Galileo (Architecten Cie), De oude rechtbank (Cepezed), de House of Tomorrow-Today (W/E Adviseurs) en Circl (Traject). Het is geen wedstrijd, maar een waardevolle exercitie om de meetmethodiek te valideren. Uit de testen zijn waardevolle conclusies en aanbevelingen gekomen.

Waardevolle bevindingen voor de praktische toepassing van de meetmethodiek zijn dat de methodiek toepasbaar is met BIM en dat het als ontwerptool bruikbaar is om meer circulair te ontwerpen. Uiteraard is er ruimte voor verbeteringen. Zo is er kritisch gekeken naar de uitvoerbaarheid van de meetmethodiek, de MPG als weegfactor voor losmaakbaarheid en dat het mogelijk maken van hoogwaardig hergebruik van elementen altijd het hogere doel moet zijn. Met deze test is de eerste stap gezet naar een uniforme meetmethodiek voor losmaakbaarheid.

DGBC en W/E Adviseurs hebben aangegeven dat zij losmaakbaarheid een plek willen geven in BREEAM-NL En GPR Gebouw. In een relatief korte tijd hebben wij de meetmethodiek opgesteld en gevalideerd. Samen met de partners moet we nu een laatste stap zetten om deze integratie mogelijk te maken. Het eerste rapport is woensdag overhandigd aan Esther ’t Hoen, projectleider Circulaire Bouweconomie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het volledige rapport van de meetmethodiek is openbaar voor iedereen om mee te werken en om praktijkervaring op te doen.

Alba Concepts is partner van het werkprogramma Indicatoren voor Circulariteit, met als doel om circulaire aspecten meetbaar te maken. Wij zullen ons daarmee verder inzetten voor het meetbaar maken van circulariteit.

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This