Selecteer een pagina

‘Wij brengen ideeën in vastgoed verder.’

Bewust buiten de lijntjes.

Alba Concepts is een jonge, duurzame onderneming die zich richt op drie activiteiten: advisering, management en projectontwikkeling. Bij alle activiteiten staat centraal dat wij handelen daar waar vastgoed, duurzaamheid, strategie en financiën elkaar vinden in de vroege planfasen. Alba Concepts is 100% gedreven en altijd origineel. Alba Concepts durft risico’s te nemen en net over het randje te gaan. Soms moet je verder durven kijken en outside the box durven denken, om tot dat idee te komen waar nog niemand aan heeft gedacht. Wij brengen ideeën in vastgoed verder.

Circulair Bouwen

100% circulair in 2050, is jouw organisatie er klaar voor?

Kreten als ‘van lineair naar circulair’, ‘van bezit naar gebruik’ en ‘van afval naar grondstof’ worden te pas en te onpas gekoppeld aan de term “circulaire economie”. Echter, op welke manier levert dit voor een organisatie daadwerkelijk voordelen op en welke impact heeft de circulaire economie op haar beleid? Nederland circulair in 2050. Dit betekent dat opdrachtgevers, in de bouw- en vastgoedsector, steeds vaker vragen om een prestatie op het gebied van circulaire bouw. Het is daarom belangrijk om aan te kunnen tonen, in welke mate circulariteit onderdeel is van een specifiek vastgoedconcept.

Wat betekent circulair bouwen? Hoe maken we circulair bouwen praktisch? Hoe stellen we de juiste circulaire uitvraag aan de markt? Hoe maak je circulariteit meetbaar? En wat is de impact van circulariteit op bouw- en investeringskosten? Allemaal vragen die leven in de vastgoedmarkt. Wij, Alba Concepts, maken circulair bouwen tastbaar en concreet.

Met creativiteit en ondernemerschap brengen we ideeën in vastgoed écht een stap voorwaarts.

Alba Concepts verbindt kennis, ervaring en netwerken om te komen tot nieuwe duurzame leefomgevingen.

Alba Concepts maakt dromen waar, helpt bij het vertalen van strategie in begrijpbare duurzame ambities, doelen en prestaties. Wij bieden comfort door de vertaling te maken naar kosten, inzicht te geven in additionele waarden voor een organisatie en de benodigde processen.

Alba Concepts is creatief, wij stellen vragen, tonen lef, dagen uit, begeleiden, zijn bevlogen, doen voorstellen, durven te dromen, geven direct (financieel) inzicht en zijn van nature fanatiek.

Alba Concepts onderneemt, wij dagen onszelf én onze partners uit om te komen tot duurzame innovatieve oplossingen. Wij creëren ruimte voor goede ideeën en zoeken de puzzelstukjes bij elkaar om te komen tot een marktlancering. Best for project staat hierbij centraal!

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68

Fotograaf
Croes, Rob C. / Anefo

Auteursrechthebbende
Nationaal Archief