Selecteer een pagina

Mag ik even voorstellen? Jordi Portier!

Mooi! Vanaf 1 februari heeft Jordi team Alba Concepts verder versterkt. Jordi ziet zijn overstap als een nieuwe uitdaging om, in de veranderende markt van bouw en vastgoed, die noodzakelijke nieuwe koers te kunnen gaan varen. Vanuit zijn wetenschappelijke studie Planologie [RU Nijmegen] en zijn achtergrond als planeconoom/projectontwikkelaar is hij voortdurend op zoek naar díe passende oplossing voor de verschillende stakeholders in het speelveld. Zijn aanpak is hierin kenmerkend: creatief, maar met oog voor realisme en (financiële) haalbaarheid! Jordi gaat de uitdaging graag aan, om samen met Alba Concepts, de zoektocht naar een duurzame gebouwde omgeving verder te brengen!

Vanuit de fascinatie voor de gebouwde omgeving en de mogelijkheid om hier een bijdrage aan te kunnen leveren heeft Jordi ooit gekozen voor dit inspirerende vakgebied. Het functioneren -of juist disfunctioneren- van een gebied, de interacties die tot stand komen tussen gebruikers, de betrokkenheid van een veelvoud van partijen in het proces en de cyclus die het vastgoed doormaakt, inspireren hem en dagen hem uit om te zoeken naar oplossingen in de juiste context. Deze aspecten zijn vanuit verschillende invalshoeken te belichten en kunnen door tegengestelde belangen tot uiteenlopende visies leiden.

Jordi is ervan overtuigd dat de ontwikkelingen in de samenleving op het gebied van technologie en duurzaamheid van grote invloed zijn op de vastgoedmarkt. Hierdoor zijn andere benaderingen van de opgave gewenst. Op verschillende vlakken ontstaan innovaties en initiatieven die kansen bieden voor onze sector maar in de ‘ traditionele vastgoedwereld’ bij veel partijen nog moeten landen. Een aantal aandachtsgebieden, waar Jordi met Alba Concepts, verder naar op zoek gaat zijn:

  • Vernieuwing in de sector door bewustwording van innovatie;
  • Toevoegen en Verbinden van de juiste stakeholders in het ontwikkelproces;
  • Inrichten en bedenken van alternatieve financieringsmodellen;
  • Vertaling maken van thema’s als de Circulaire Economie of energietransitie naar haalbare businesscases;
  • Organiseren van investeringen door de juiste koppelingen te leggen tussen verschillende stromen en deze inzichtelijk maken.

Tijd voor een date?

Jordi Portier
E | jordi@albaconcepts.nl
T | 06 45 172 981

 

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This