Selecteer een pagina

Commissaris van de Koning Verbeek opent energieneutraal waterschapshuis

Waterschap Zuiderzeeland werkt sinds de zomer van 2017 in een energieneutraal waterschapshuis. Door efficiënt te verbouwen en verschillende duurzaamheidsmaatregelen te treffen is een pand gerealiseerd dat klaar is voor de toekomst. Waterschap Zuiderzeeland laat met dit pand zien serieus op weg te zijn naar een volledig energieneutraal waterschap in 2050. Op dinsdagmiddag 26 september 2017 is het pand heropend door de Commissaris van de Koning van Flevoland de heer Leen Verbeek. Het waterschap wil als grote energieverbruiker haar CO2-footprint zo klein mogelijk maken. De effecten van de klimaatveranderingen raken het werk van het waterschap direct. Door efficiënter met energie om te gaan en zelf duurzame energie op te wekken is het waterschap in 2050 energieneutraal. Gemaal Vissering wordt o.a. energiezuinig gerenoveerd, er worden aanpassingen en optimalisaties gedaan aan de afvalwaterzuiveringen in Almere en Tollebeek en er worden op verschillende locaties zonnepanelen geplaatst. Duurzaamheid heeft ook in de verbouwing van het waterschapshuis veel aandacht gekregen. Het energieneutraal maken van een bestaand pand van deze omvang lukt zelden, maar het is Waterschap Zuiderzeeland gelukt. Alles komt bij elkaar in het verbouwde pand. Het laat zien dat hergebruik van materialen en meubilair heel mooi en ‘eigen’ kan zijn. Door het gebruik van technische tekeningen en materialen uit de primaire processen ervaart een bezoeker dat hij bij Waterschap Zuiderzeeland is. Om energieneutraal te worden, slaat Waterschap Zuiderzeeland warmte en koude op in de bodem. Ook wekt het waterschap elektriciteit op met zonnepanelen en is er een klimaatinstallatie met slimme meet- en regeltechniek. Om minder drinkwater te gebruiken, worden de toiletten met regenwater gespoeld en gedoucht onder een douche die het water hergebruikt. “Het nieuwe pand laat zien hoe en voor wie we effectief aan water werken. De verbouwing bleef binnen budget en ik ben er trots op dat we optimale werkomstandigheden hebben gerealiseerd in ons waterschapshuis, wat toe was aan een grondige opknapbeurt,” aldus Camiel Maenhout, heemraad Waterschap Zuiderzeeland. Alba Concepts heeft opdracht ontvangen om de nadere invulling van de duurzaamheidsopgave vorm te geven. Wil je meer lezen over onze rol? Het waterschap in de media:

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This