Selecteer een pagina

Mag ik even voorstellen? Timm Hartmann

Vanaf 1 januari heeft Alba Concepts zich versterkt met Timm Hartmann [1978]. In zijn nieuwe rol richt Timm zich op vraagstukken, waarbij financieel inzicht en advies dient te worden gegeven bij de verduurzaming van vastgoed. Hiervoor was hij ruim 10 jaar werkzaam als hoofd calculatie bij Dura Vermeer en kostenadviseur bij Brink Groep. Timm is bouwkundig opgeleid. Als Cost-engineer heeft hij een ruime ervaring met geïntegreerde contractvormen en het rekenen aan vastgoed in alle fasen van de bouw. Zijn kracht ligt in het schakelen tussen bouw- , investering en exploitatiekosten in de vroege planfase. Wij hebben Timm gevraagd zijn overstap te motiveren en vragen hem naar zijn visie op de huidige ontwikkelingen in de markt. Timm, veel succes!

“Partijen in bouw en vastgoed zijn zich na een aantal moeilijke jaren aan het herpositioneren. Vanuit de markt ontstaat er een veranderende behoefte, wat leidt tot een hernieuwende vraagspecificatie. Uitvragen, veelal geïntegreerd, vragen om een andere aanpak. Een traditionele aanbesteding op basis van een volledig uitgewerkt plan met bestek en tekeningen is een zeldzaamheid geworden. Daarnaast zijn thema’s als Total Cost of Ownership, de Circulaire Economie, energieneutraliteit en de Valuu Case helemaal ‘trending’. Dit heeft als gevolg dat veel bouworganisaties intern zijn gereorganiseerd. Op papier zijn de technisch projectmanagers gepromoveerd tot tendermanagers, werkvoorbereiders worden BIM engineers en calculators worden kostprijsdeskundigen. Qua functienaam is dit zo geregeld, maar in de praktijk blijkt het dat het ontbreekt aan die specifieke competenties om deze fundamentele rollen op de juiste wijze in te vullen”, aldus Timm.

“Met oog op deze ontwikkelingen is de beheersing van kosten en kwaliteit de ‘groene’ draad in elk duurzaam project en in de huidige tijd zelfs van doorslaggevende aard.” Timm vervolgt: “Goede kostensturing begint bij een goede budgettering. Is het verstandig bepaalde investeringen te doen? Waar zitten ontwerpoptimalisaties met oog op de levensduurkosten? Wat zijn de financiële gevolgen van de vastgestelde risico’s in het project? Wat zijn de gevolgen van ontwerpkeuzen in de exploitatiefase? Hoeveel kost mijn BREEAM-nl ambitie? Energieneutrale huisvesting, hoe betaal ik dat? De Circulaire Economie, wat is het ‘statiegeld’ van mijn project? Hoe kom ik tot rationele besluitvorming? En wat zijn de actuele ontwikkelingen in de markt? Vragen die van cruciaal belang zijn. Daarom is het noodzakelijk meer grip te krijgen op deze onderdelen. Dit zijn de vraagstukken waar ik mij binnen Alba Concepts op ga richten. En daar heb ik heel veel zin in!”

Wil je meer weten? Neem gerust contact met mij op.

Timm Hartmann
timm@albaconcepts.nl
06 21 22 33 74

 

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This