Selecteer een pagina

Terugblik Alba Academie: Carbon Based Design

Wat hebben we dit gemist! Afgelopen woensdag vond er sinds lange tijd weer een Alba Academie plaats, ouderwets in ons eigen kantoor in Den Bosch. Deze Academie stond geheel in het teken van Carbon Based Design, ofwel CO2 gestuurd ontwerp. De Academie was speciaal gericht op professionals bij gemeenten.

Door verschillende sprekers werden de deelnemers meegenomen in de principes van Carbon Based Design, met het doel om gemeentes te ondersteunen bij invulling van de toekomstige woon- én klimaatopgave voor nieuw en bestaand vastgoed.

Het startschot was aan Norbert Schotte en Yael Ben Basat (Alba Concepts). Zij namen de aanwezigen mee door alle highlights uit de Alba paper ‘Bouwen binnen CO2 budget’.  Aan de orde kwamen vraagstukken zoals: ‘Wat houdt het CO2-budget in?’, ‘Wat is de potentie in termen van wonen en CO2 van Carbon Based Design?’ en ‘Hoe kunnen vastgoedontwikkelingen CO2-negatief worden en welke condities zijn daarvoor nodig?’. Aansluitend ontstond er een interessante en waardevolle discussie met het publiek.  

Tineke Beuker-Bongers (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) nam vervolgens het stokje over. Zij schetste een beeld over de ontwikkelingen en de ambities van de Rijksoverheid op het gebied van circulair bouwen. Verschillende belangrijke onderwerpen kwamen aan bod: de impact van de voorliggende energietransitie, de rol van CO2 in de Milieu Prestatie Gebouw (MPG), nieuwe subsidieregelingen en toekomstige wet -en regelgeving.

Tot slot was het woord aan Bas de Haan (Vorm). Hij gaf een toelichting op het woonconcept BuurtBoost. Een beproefd concept waarbij complete naoorlogse buurten worden aangepakt op verschillende impactgebieden. Eén van deze impactgebieden is ‘optoppen’, waarbij prefab houtskelet appartementen op daken van bestaande appartementencomplexen/flats worden gebouwd.

Wij kijken terug op een geslaagde editie van de Alba Academie. Een sessie vol enthousiasme met intrinsiek gemotiveerde deelnemers. Waarbij we kunnen concluderen dat de bouw- en vastgoedsector nog zoekende is naar mogelijkheden en kansen om te sturen op Carbon Based Design. Daarom is het belangrijk dat we blijven samenwerken, ontwikkelen en vooral ervaringen uitwisselen tijdens gezamenlijke sessies zoals deze Alba Academie. Dus op naar de volgende editie!

De presentaties terugkijken die verzorgd zijn:

Handige links waarnaar Tineke Beuker heeft verwezen:

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This