Selecteer een pagina

Ja het kan! Zelf de mate van circulariteit van je projecten meten?

Meten is weten. Alba Concepts heeft in 2015 de meetmethodiek Building Circularity Index ontwikkeld. Deze beproefde methodiek maakt de circulariteitscore, inclusief de circulaire potentie van een vastgoedobjecten inzichtelijk. Alba Concepts heeft de afgelopen maanden met Planon samengewerkt om de BCI te standaardiseren en te automatiseren.

BCI Gebouw geeft invulling aan één van de kerndoelen van de transitieagenda Circulaire Bouweconomie: het meetbaar maken van circulariteit om bewustwording bij directbetrokkenen en de maatschappij te creëren. Ook sluit BCI Gebouw exact aan bij de uniforme, effectieve meetmethode, zoals deze door platform CB’23* is ontwikkeld samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers.

BCI staat voor de Building Circularity Index© en is een wetenschappelijk onderbouwd en in de praktijk beproefd meetinstrument om de circulaire potentie van een nieuw of bestaand gebouw te bepalen. BCI Gebouw brengt verschillende erkende meetmethoden voor milieu-impact en circulariteit samen in één integrale tool.

Waar andere meetinstrumenten zich vooral richten op het grondstof- en materiaalgebruik, maakt de BCI ook de losmaakbaarheid van een gebouw inzichtelijk.

De BCI is voor iedereen toegankelijk. Wil je een nulmeting uitvoeren om de mate van circulariteit van een ontwerp of gebouw te bepalen? Dat kan! Of maak gebruik van onze eigen circulaire producten- en materialendatabase (1.500+) om tot een meer circulair ontwerp te komen. Je bepaalt de circulariteitsscore van een ontwerp of gebouw, nieuw of bestaand, zonder tussenkomst van een adviseur. Het meetbaar maken van circulariteit van vastgoed is hierdoor sneller, goedkoper en objectiever!

Wil je meteen aan de slag? Bestel hier je Bundel op BCI Gebouw.

*Platform CB’23 is een initiatief van NEN, Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat.

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This