Selecteer een pagina

Mike op het podium bij het Nationaal BREEAM Congres

Losmaakbaarheid, een term die niet in de dikke Van Dale terug te vinden is maar ondertussen wel veelvuldig gebruikt wordt in de bouw- en vastgoedsector. Circulair bouwen daagt ons uit om verantwoordelijk om te gaan met onze grondstoffen. Wij realiseren dit door producten in ons gebouw losmaakbaar uit te voeren.

Losmaakbaarheid is een van de voorwaarden om hergebruik mogelijk te maken. Voordat wij dit kunnen realiseren moeten wij materialen oogsten uit gebouwen. Traditionele bouwmethoden als instorten, lijmen, kitten en purren maakt dit onmogelijk en willen wij vermijden.
In drie stappen realiseren wij samen een volledige circulaire bouweconomie in 2050. De eerste stap is het inrichten van een ‘basiskamp’. Hierbij hoort het ontwikkelen en ervaring opdoen met circulaire meetmethodieken. Maar hoe meten wij losmaakbaarheid?
Deze vraag hebben wij beantwoord door een meetmethodiek te ontwikkelen voor BREEAM-NL en GPR Gebouw, in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ons voorstel omvat een uniforme meetmethodiek voor losmaakbaarheid. Zowel op element/productniveau als op projectniveau.

Ben jij geïnteresseerd? Kom dan naar de workshop “Een meetmethode voor losmaakbaarheid – de eerste resultaten” tijdens het Nationaal BREEAM Congres 2019 in Eindhoven op dinsdag 16 april van 14:45 tot en met 15:45. Hier vertel ik meer over de meetmethodiek, hoe dit beoordeeld moet worden en wat het resultaat is!

Lees hier alle informatie en schrijf je snel in!

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This