Selecteer een pagina

Circulair Bouwen met Van Wijnen en Alba Concepts tijdens Building Holland

Dinsdag 17 april vertellen collega Jim Teunizen en Marije Kamphuijs van Van Wijnen tijdens Building Holland over hun ervaringen met circulair bouwen en het meetbaar maken van circulariteit.

Marije belicht deze dag het proces welke de afdeling Productontwikkeling heeft doorlopen richting het vervaardigen van de circulaire Fijn Wonen-woning. Eerder sloeg Van Wijnen met het Fijn Wonen-product de route richting het geïndustrialiseerde bouwen in. De ontwikkeling van een volledig modulaire en remontabele woning betrof de volgende logische stap in het najagen van de ambities voor de toekomst.

Het prototype
Inmiddels is het prototype van de circulaire woning opgebouwd in Gorredijk. Marije: “Vorig jaar belichtten wij op het podium bij Building Holland onze stip op de horizon. In de tussentijd is er veel gebeurd. Met het hele projectteam is er hard gewerkt om de verschillende onderdelen te ontwikkelen. Er is samen gebrainstormd, onderzocht, getest, gefinetuned, gebouwd en weer afgebroken. Dit laatste uiteraard in het kader van het remontabele aspect van de woningen. “Wij zijn super trots dat de woningen er nu echt staan.” vertelt Marije. ”Voor geïnteresseerden staat er een kop koffie klaar.”

De mate van circulariteit meetbaar maken
Naarmate de ideeën meer vaste vormen aannamen, werd duidelijk dat het lastig was om de mate van circulariteit uit te leggen én goed te onderbouwen. Marije: “Juist de meetbaarheid vonden wij belangrijk. Wij willen kunnen doen wat wij zeggen!”. Om die reden ging het team een samenwerking aan met Alba Concepts. Zij hebben een eenduidige maatstaf voor de mate van circulariteit ontwikkeld. Aan deze maatstaf, de zogenaamde Building Circularity Index © (BCI), ligt een wetenschappelijk onderzoek ten grondslag, welke Jim Teunizen van Alba Concepts toelicht.

Alba Concepts
Jim: “De bouwstenen van het BCI-rekenmodel hebben betrekking op de herkomst van de materialen voor de gehele woning, evenals het toekomstig gebruik van deze materialen en de losmaakbaarheid van de elementen.” De levensloop van de materialen was direct van invloed op het ontwikkelingsproces van Fijn Wonen Circulair. Tijdens de gezamenlijke presentatie op Building Holland zal Jim bekend maken hoe Fijn Wonen Circulair ‘scoort’ op de BCI. Daarnaast verbindt hij de resultaten van de BCI aan de financiële cycli waardoor deze kunnen worden gekapitaliseerd en geïmplementeerd in de businesscase. Zo wordt in de toekomst niet alleen de materialenkringloop maar ook de financiële kringloop gesloten.

Wij hopen jou te zien tijdens onze presentatie op Building Holland!

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This