Selecteer een pagina

Cash is king, data is queen…

… en je mag zelf invullen wie bepaalt!

Wanneer je hoort ‘cash is king’ moet je oppassen. Cash is namelijk meestal king in tijden dat kapitaal niet gemakkelijk beschikbaar is. Deze kreet hoor je voornamelijk in onzekere tijden of wanneer de rente hoog is (lees: van 1974 tot 2014). Daarnaast zie je dat instabiele tijden innovatie en een verandering van koers teweeg brengen. Deze innovatiekracht was ook te zien op het einde van de kredietcrisis van 2007.

Op het moment van schrijven begint de tweede golf van corona haar tol te eisen en zijn de eerste politieke maatregelen wederom getroffen. We kunnen dus wel zeggen dat we in onzekere tijden zitten. Neemt niet weg dat de rente nog steeds negatief is en geld gratis. De term ‘geld lenen, kost geld’ kunnen we vervangen door ‘geld hebben, kost geld’. Dat bij elkaar opgeteld hebbende, maakt dat het nu het momentum is om te investeren in verandering. Door te investeren, maken we van cash een vitale werknemer. En die zijn op dit moment waardevoller dan de King (sorry Willy).

Als cash niet meer de beslisser is maar de arbeider, komt het aan op data als leidend voorwerp. Dit zien we ook terug in de besluitvorming rondom de coronacrisis. Er is niet voor niets een corona dashboard gemaakt waarop we precies monitoren hoe het virus zich verspreidt. Het idee erachter is dat we handelen op basis van deze data en niet puur op economisch belang. Voor de Arjan Lubach kijkers, uiteraard acteren we niet puur en alleen op deze statistieken. Maar over het algemeen, handelen we op basis van de informatie uit dit dashboard en laten we de economie niet leidend zijn hierin.

Laat dit een les zijn voor de overige grote uitdagingen die op ons pad liggen de komende eeuw. De belangrijkste is ondanks de coronacrisis toch klimaatverandering. Bij verduurzamingsmaatregelen zie je steeds weer dat het economisch belang de voorkeur heeft boven wat de absolute cijfers over klimaatverandering zeggen. Het is niet voor niets dat de term ‘terugverdientijd’ is uitgevonden. Een perfect voorbeeld van cash versus data dus. Noodzakelijke maatregelen met een lange terugverdientijd zijn nog lastig. Een beetje vergelijkbaar dus met het mondkapje. Deze zijn wel nodig, maar vinden we nog moeilijk om consequent toe te passen.

Wanneer ik de data van klimaatverandering bestudeer (waar blijft het klimaat dashboard?), zie ik dat we in serieuze problemen komen voor het grootste gedeelte van de wereldbevolking als de aarde met 2 graden opwarmt. Dat is al bijna onoverkomelijk. Data zeggen dat we een handrembocht moeten maken naar een duurzamere wereld. Cash lijkt af en toe nog een argument om dit niet te doen. Dus maken we een keuze op basis van euro’s of op basis van data? Oke, kleine nuance: we gaan van EPC naar BENG en we gaan langzaam allemaal van het gas af. Maar voor de Covid crisis blijven we allemaal thuis en veranderen we onze complete manier van leven.

Eigenlijk had ik mezelf beloofd niet over de coronacrisis te schrijven. Maar vandaag, op de dag van de duurzaamheid, moeten we van alle lessen leren om de belangrijkste opgave van de komende eeuw te beantwoorden. Iedereen die stappen zet en zijn nek uitsteekt wil ik dus graag een klimaatneutrale veer in zijn reet steken. Iedereen die nog ‘om’ moet zou ik graag willen zeggen: Kijk verder dan de cashflow van volgend jaar en durf de toekomst op de juiste manier te vormen op basis van data en niet alleen op basis van cash.

Een fijne dag van de duurzaamheid gewenst!

p.s. dit bericht is automatisch gegenereerd door een klimaatneutrale A.I.

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This