Selecteer een pagina

180 partijen, waaronder Alba Concepts, tekenen Nationaal Grondstoffenakkoord

Dinsdag 24 januari hebben 180 partijen in Den Haag het Nationaal Grondstoffenakkoord getekend. Hierin staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. 

Namens het kabinet tekenden staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu en minister Henk Kamp van Economische Zaken het akkoord. Hans de Boer van VNO-NCW en Michaël Straalen van MKB-Nederland vertegenwoordigden het Nederlandse bedrijfsleven. “We moeten af van de wegwerpcultuur en anders denken over grondstoffen en afval”, liet Dijksma weten. “Al bij het ontwerp van producten moet bedacht worden hoe de grondstoffen weer opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit akkoord legt de basis voor deze recycle-economie en is de beginstap om de verspilling van grondstoffen en de uitputting van onze aarde aan te pakken.”

Goed voor klimaat en economie

Minister Kamp ziet daarbij kansen voor de Nederlandse economie door kostenbesparingen en het ontstaan van een nieuwe maakindustrie. “Een circulaire economie is niet alleen goed voor ons klimaat, maar levert ook inkomsten en banen op. Uit onderzoek blijkt dat tot 2023 de circulaire economie in Nederland goed is voor een marktwaarde van € 7,3 miljard per jaar en 54.000 banen. Genoeg kansen dus voor ons bedrijfsleven, bijvoorbeeld door de mogelijkheden van 3D printing of door het vergroenen van de chemie.”

Omslag naar circulaire economie

Het Nationaal Grondstoffenakkoord bouwt voort op het in september gepresenteerde plan van het kabinet voor de omslag naar een circulaire economie. De ondertekenaars gaan nu concrete plannen maken om de omslag naar een circulaire economie te bespoedigen. Binnen een halfjaar worden op de onderwerpen biomassa, voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen concrete plannen vastgesteld. Daarin komt te staan welke stappen worden gezet voor een volledig circulaire economie in 2050.

 

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This