Selecteer een pagina

Circulaire Businessmodellen: van utopie naar inventieve mindset

Een terugblik op een geslaagde bijeenkomst van het BNA Netwerk Circular Architecture met als onderwerp: circulaire businessmodellen; van utopie naar inventieve mindset. Het was een wervelend gesprek tussen de tafelgasten, prikkelende vragen, tips en opmerkingen van overige deelnemers, interessante uitslagen van de polls. En natuurlijk een poging tot een korte wrap-up. De belangrijkste constateringen van deze bijeenkomst waren:

  • Aanbestedingen: Architecten zouden (moeten proberen – en dat is een mooie rol voor de BNA) eerder aan tafel (te) komen bij een voorgenomen ontwikkeling, om initiatief te kunnen nemen in nieuwe en meer passende oplossingen om circulariteit en circulaire businessmodellen te genereren. Daar zijn voldoende mogelijkheden voor, maar deze komen vaak in een architectenselectie niet aan de orde. Een architect kan een opdrachtgever inspireren en misschien zelfs ‘opleiden’, door alternatieve keuzes of strategieën aan te bieden/ introduceren.
  • Wet- en regelgeving: Om hergebruik van waardevolle materialen/ componenten (zoals bestaande trappen) te bevorderen is het misschien mogelijk om ‘het rechtens verkregen niveau’ te introduceren in nieuwbouwprojecten. Het huidige kwaliteitsniveau, ontstaan door het bouwen volgens de vergunning, is het rechtens verkregen niveau. Het rechtens verkregen niveau zorgt ervoor dat je niet aan iedere wijziging van het bouwbesluit hoeft te voldoen.
  • Sociale component: Architecten leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid door het ontwerpen van een gebouwde omgeving, niet alleen het gebouw op zichzelf, maar met oog voor de gehele context speelt daarin een belangrijke rol. Een mogelijkheid om tot een circulaire businesscase te kunnen komen is juist die ecologie van het samenleven, waarin bijvoorbeeld (fysieke en mentale) gezondheid wordt beïnvloed door een duurzame gebouwde omgeving.
  • Conceptueel bouwen: Er zijn zorgen om de ‘turbofabriek van woningen’, we zullen moeten blijven nadenken over slimme materialen, slimme componenten of slimme gebouwen, maar ook oog hebben voor maat, schaal en leefbaarheid. Massaproductie is waarschijnlijk een businesscase en lost wellicht in korte tijd het woningtekort op, maar of deze oplossing uiteindelijk een duurzame samenleving oplevert is maar de vraag.
  • Mindset: Er zijn vele heilige huisjes die nog bestaan in de bouwwereld en die een inventiviteit en innovatie en daarmee ook nieuwe circulaire businessmodellen in de weg zitten. De aanwezigen voelen zich wel verantwoordelijk hiervoor, samen met de gehele bouwketen.
  • Samenvattend: We weten het nog niet maar moeten er vooral mee door gaan en volhouden!

Veel dank aan de tafelgasten van de bedrijven Rabobank, ABN AMRO, Copper8, Buro Kade en Alba Concepts.

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This