Selecteer een pagina

Het innovatiepartnerschap is geen aanbestedingsprocedure… Het is een aanpak!

Het innovatiepartnerschap is een relatief nieuwe aanbestedingsprocedure die in juli 2016 is geïntroduceerd in de Nederlandse aanbestedingswet. Klinkt interessant, vind je niet? Innovatiepartnerschap. Een koppeling van twee woorden die de natte droom van menig inkoper in bouwend Nederland goed samenvat: samenwerken in een partnerschap, innovatieve duurzame en circulaire oplossingen bedenken, een financiële boost geven aan de organisatie én strijden om de doelstellingen van 2050 te behalen. Afgelopen maanden deed ik onderzoek naar het innovatiepartnerschap. Mijn conclusie: het innovatiepartnerschap is geen aanbestedingsprocedure… Het is een aanpak! Een aanpak die vraagt om onbeperkte, directe interactie en dialoog met alle betrokken partijen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar in rechtlijnig aanbestedingslandschap? Daarom hierbij drie tips voor het opzetten van een innovatiepartnerschap.

1. Verwoord de uitdaging en de onderliggende ambitie! Dit betekent zeker niet een oplossingsrichting of een oplossing. 
Een innovatie is de resultante van een creatief proces. Dit proces begint met het in kaart brengen van een uitdaging en eindigt met de (commerciële) productie van een bedacht idee. Door initieel alleen te focussen op het in kaart brengen van de ambities en de onderliggende uitdaging, bied je de ruimte om met creatieve vrijheid invulling te geven aan de voorliggende uitdaging. Hoe meer functionele of technische specificaties worden gesteld, hoe minder vrijheid voor vernieuwing.

2. Zorg voor actieve betrokkenheid van de probleemeigenaar, probleemoplossers én een creatieve facilitator.
Om onbeperkte, snelle en directe interactie mogelijk te maken, is het van groot belang dat er onderscheid wordt gemaakt tussen drie actoren:

  • Een probleemeigenaar: dit is de opdrachtgever of de aanbestedende dienst. Het is belangrijk dat deze persoon verantwoordelijk is voor het oplossen van het probleem, actief betrokken is bij het formuleren van de uitdaging en bij het vinden van de oplossing.
  • Probleemoplossers: in een aanbestedingscontext zijn dit de inschrijvers/kandidaten die bereid zijn om tijd, kennis en energie te stoppen in het oplossen van het probleem. De innovatiekracht van deze vakspecialisten kan worden versterkt door onafhankelijke, creatieve individuen te betrekken in het proces.
  • Een (creatieve) facilitator: het is van essentieel belang dat dit een onafhankelijk individu is, die het proces organiseert en leidt zonder belang te hebben bij het probleem en/of het uiteindelijke resultaat

3. Creëer een ‘creative playing field’.
Voor een aanbestedingsproces moet het welbekende ‘level playing field’ worden gewaarborgd. Ook voor een creatief proces zijn er een aantal kernprincipes. Deze zijn samengevat onder het ‘creative playing field’. Het niet waarborgen van deze principes resulteert per definitie in het blokkeren van creativiteit. De vijf kernprincipes van een ‘creative playing field’ werken op twee niveaus.

Op persoonlijk niveau zijn dit de volgende principes:

  • Respect: betrokken individuen moeten eerlijk durven zijn en zichzelf kunnen zijn.
  • Vertrouwen: betrokken individuen moeten ideeën en daarbij horende associaties durven delen.
  • Discretie: betrokken individuen moeten discreet omgaan met de (deel)uitkomsten van het creatieve proces.

De volgende principes werken op proces niveau:

  • Wederkerigheid: alle bedachte ideeën zijn eigendom van de individuen die deelnemen in het creatieve proces. Het eigendom kan worden overgedragen door middel van een overeenkomst.
  • Acceptatie: het actief betrekken van stakeholders in een creatief proces, vergemakkelijkt het vinden van acceptatie voor de bedachte ideeën. Hoe meer begrip voor de praktische toegevoegde waarde van een idee, des te makkelijker het idee kan worden geïmplementeerd.

En wie, eh wat, zag jij in jouw ‘natte inkoop droom’? Interesse om die te realiseren? Laten we die creativiteit samen faciliteren! Heb je interesse om hier eens over te sparren? Neem gerust contact met mij op. Ook ben ik op zoek naar een toffe werkplek waar ik mijn creativiteit en kennis verder kan door ontwikkelen. Ik kijk er naar uit!

Nieuwsgierig naar mijn andere aanbevelingen? Die vind je in de door mij ontwikkelde gids.

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This