Selecteer een pagina

Studie naar de 'CO2-impact van de bouw

Vorige week heeft het Transitieteam Circulaire Bouweconomie advies uitgebracht over het terugdringen van de CO2-uitstoot van de Nederlandse bouw. Dit advies is gebaseerd op onderliggende deelstudies naar de renovatie- en nieuwbouw van woningen, de utiliteitssector en de GWW. Het onderzoeksconsortium (Alba Concepts, Copper8, NIBE en Metabolic) komt tot de urgente conclusie dat onze huidige manier van bouwen op zeer korte termijn de planetaire grenzen zal overschrijden.

De transitie naar een circulaire bouweconomie helpt om op korte termijn de CO2-uitstoot te verminderen. Op hoofdlijnen zijn er vier belangrijke veranderingen nodig:
• Inzetten op levensduurverlenging en circulaire renovatie
• Zoeken naar alternatieven voor huidige nieuwbouwvraag
• Veranderen van ontwerp- en materiaalkeuzes
• Tempo maken met de verduurzaming van de bouwmaterialenindustrie

Het volledige rapport is nu beschikbaar.

Meer weten? Jip van Grinsven en Thijs de Goede weten er alles van.

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This