Selecteer een pagina

Circulair bouwen.

Vragen rondom circulair bouwen.

Wat betekent circulair bouwen? Hoe maken we circulair bouwen praktisch? Hoe stellen we de juiste circulaire uitvraag aan de markt? Hoe maak je circulariteit meetbaar? En wat is de impact van circulariteit op bouw- en investeringskosten? Allemaal vragen die leven in de vastgoedmarkt. Wij, Alba Concepts, maken circulair bouwen tastbaar en concreet.

Hoe maken we circulair bouwen praktisch?

Wij geven circulariteit een plek binnen organisaties door een circulariteitsvisie te formuleren met daarbij passende circulaire doelen en prestatie-indicatoren.

Hoe stellen we de juiste circulaire uitvraag aan de markt?

Vanuit onze expertise vertalen wij circulaire ambities in de perfecte uitvraag. Circulair aanbesteden is een term die we steeds vaker horen, maar er is nog een zoektocht naar hoe we dit ook in de praktijk kunnen toepassen. Wij geven een concrete invulling aan dit begrip en ondersteunen met het vertalen van circulaire ambities in selectiecriteria en gunningscriteria.

Hoe maak je circulariteit meetbaar?

Wij sturen op circulariteit in het ontwerp- en bouwproces om zo te komen tot een toekomstbestendig gebouw. Met behulp van de Building Circularity Index© (BCI) meten we het circulariteitsniveau van gebouwen. Hierbij onderscheiden we de herkomst van materialen, toekomstscenario en losmaakbaarheid.

Wat is de impact van circulariteit op bouw- en investeringskosten?

Uiteraard kunnen we ook een financiële vertaalslag maken voor circulariteit volgens een Total Cost of Ownership benadering met aandacht voor restwaardescenario’s en alternatieve financierings- en verdienmodellen.

Wil je meer weten? Neem contact op met

Woud Jansen
E | woud@albaconcepts.nl
T | 06 55 32 75 85

Projecten

GOW! (Gebouwde omgeving Op Wijkniveau) Proeftuin

GOW! (Gebouwde omgeving Op Wijkniveau) Proeftuin

GOW!-Proeftuin is een initiatief van Van Wijnen samen met het MKB van Noord-Nederland. GOW staat voor Gebouwde omgeving Op Wijkniveau. En heeft als doel om noordelijke mkb-bedrijven te ondersteunen en te inspireren bij het ontwikkelen van innovaties voor de verduurzaming van woningen en wijken welke een lage milieu impact met zich meebrengen. Van Wijnen heeft voor het coördineren van de GOW!-Proeftuin haar bedrijfsonderdeel WDW aangesteld.

Lees meer
Versnellingslab circulair bouwen voor woningcorporaties

Versnellingslab circulair bouwen voor woningcorporaties

Woningcorporaties helpen om concrete stappen te zetten naar een circulaire praktijk bij het (ver)bouwen. Dat is het doel van het Versnellingslab Circulair Bouwen, het meerjarige leer- en ontwikkelprogramma dat wij samen met Groene Huisvesters, Cirkelstad en Platform31 gezamenlijk aanbieden.

Lees meer

Nieuws

Alba Paper: Van Wollige circulaire beloftes naar harde circulaire prestaties!

Alba Paper: Van Wollige circulaire beloftes naar harde circulaire prestaties!

Deze Albapaper is bedoeld voor iedereen die circulariteit binnen aanbestedingen objectief wil uitvragen en beoordelen. Deze Albapaper bestaat uit twee delen. Hierbij richten wij ons in deel één op het toepassen van de Building Circularity Index (BCI), welke uitermate geschikt is als objectief beoordelingscriterium in aanbestedingen. Met de BCI kunnen circulaire ambities concreet worden uitgevraagd én beoordeeld, met als doel het daadwerkelijk realiseren van een circulair gebouw.

Niet alleen beoordelen op visies, maar sturen op concrete prestaties. In deel twee zullen wij handvatten en voorbeelden
geven over hoe wij de BCI met ons meetinstrument BCI Gebouw in de praktijk toepassen bij aanbestedingen.

Lees meer
Alba Academie: Circulair aanbesteden, maar hoe?

Alba Academie: Circulair aanbesteden, maar hoe?

Het circulair aanbesteden wint steeds meer terrein. Initiatieven zoals ‘Het nieuwe normaal’ van het Samen Versnellen programma dragen bij aan een betere implementatie van circulariteit in de vraagspecificaties en gunningscriteria. Hoewel dit theoretisch veelbelovend klinkt, kan de praktische uitvoering complex zijn. Om die reden organiseren wij op dinsdagmiddag 9 mei vanaf 13.30 uur de Alba Academie, waarin wij uitleggen hoe je circulair aanbesteden in je eigen project kan borgen. We bieden praktische tools aan voor het ontwerpen van je aanbesteding en Caren Schipperus, advocaat en directeur Alex Advocaten legt uit wat er wettelijk mogelijk is. Daarnaast zullen Yvonne Vos, wethouder gemeente Vught en Jesse Hijink, projectleider gemeente Vught en Robert Koning, coördinator projectontwikkeling Fien Wonen hun ervaringen met aanbestedingen met circulaire gunningscriteria toelichten.

Lees meer
Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

U heeft zich succesvol aangemeld!

Share This