Selecteer een pagina

isoMAX Circutherm opgenomen in de Nationale Milieudatabase!

GSF isoMAX B.V. produceert met isoMAX als eerste glasbedrijf ter wereld circulair isolatieglas voor gebouwen. Samen met GSF isoMAX heeft Alba Concepts afgelopen periode gewerkt aan de levenscyclusanalyse (LCA) van isoMAX Circutherm. De milieuverklaring is inmiddels opgenomen in de Nationale Milieudatabase.

isoMAX Circutherm 50

Isolatieglas wordt toegepast voor thermische en akoestische isolatie in gebouwen. Het bestaat uit twee glasplaten die worden gescheiden door een isolerende laag, gevuld met gas.

isoMAX Circutherm 50 is opgebouwd uit één nieuw paneel (binnenblad) en één hergebruikt paneel vlakglas (buitenblad). Het binnenblad is voorzien van een thermische coating. isoMAX wordt geproduceerd door GSF isoMAX B.V. op de eigen productielocatie in vestiging Almere.

LCA resultaten

GSF isoMAX B.V. is trots op het resultaat; isoMAX Circutherm 50 is officieel opgenomen in de Nationale Milieudatabase (NMD)!

Het toepassen van circulaire beglazing van isoMAX kan een significante reductie in milieu-impact opleveren ten opzichte van traditioneel, volledig nieuwe beglazing.  

Levenscyclusanalyse

Een LCA biedt een helder en meetbaar inzicht in de milieuprestatie van de producten gedurende de volledige levenscyclus. Dit helpt producenten bij het maken van duurzame keuzes voor de doorontwikkeling van hun producten, gebaseerd op dit waardevolle inzicht.  

Nationale Milieudatabase

Het opnemen van bouwproducten in de Nationale Milieudatabase (NMD) is essentieel bij het berekenen van de MilieuPrestatie Gebouw (MPG)-score, die vereist is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning voor nieuwbouw woningen en bij het aanvragen van de Milieu Investerings Aftrek (MIA-subsidie). De grenswaarde voor nieuwbouw woningen wordt in 2025 aangescherpt naar MPG < 0,50, zoals vastgesteld in de recente kamerbrief van Hugo de Jonge (04-10-2023). Dit betekent dat nieuwe gebouwen nóg duurzamer moeten worden ontworpen om aan deze norm te voldoen.

Meer informatie? Bekijk dan hier de milieuverklaring in de Nationale Milieudatabase, of kijk op www.isomax.nl.

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This