Selecteer een pagina

‘100% gedreven, altijd origineel en soms net over het randje.’

Met creativiteit en ondernemerschap brengen we ideeën in vastgoed écht een stap voorwaarts.

Alba Concepts verbindt kennis, ervaring en netwerken om te komen tot nieuwe duurzame leefomgevingen.

Alba Concepts maakt dromen waar, helpt bij het vertalen van strategie in begrijpbare duurzame ambities, doelen en prestaties. Wij bieden comfort door de vertaling te maken naar kosten, inzicht te geven in additionele waarden voor een organisatie en de benodigde processen.

Alba Concepts is creatief, wij stellen vragen, tonen lef, dagen uit, begeleiden, zijn bevlogen, doen voorstellen, durven te dromen, geven direct (financieel) inzicht en zijn van nature fanatiek.

Alba Concepts onderneemt, wij dagen onszelf én onze partners uit om te komen tot duurzame innovatieve oplossingen. Wij creëren ruimte voor goede ideeën en zoeken de puzzelstukjes bij elkaar om te komen tot een marktlancering.

Duurzaamheidsadvies
Financial engineering

Procesmanagement
Projectmanagement
Tendermanagement
Kostenmanagement

Projectontwikkeling
Conceptontwikkeling
Placemaking

Bouw- en investeringskosten
Vastgoedrekenen en grondexploitaties
Herbestemming & renovatie
Duurzaamheid in de woningbouw
Energiebesparing & duurzaamheid
Succesvolle tendertrajecten

Hintham 152
5246 AK Rosmalen
T 085 782 67 68


Share This