Selecteer een pagina

VRIJDAG, een nieuw kloppend hart van Venlo

“Vrijdag is de mooiste dag van de week. Het is de dag dat werken overgaat in vrije tijd. Van stress naar ontspannen. Van zakelijk naar privé. Vrijdag: het moment dat de schoolweek voorbij is en er weer gesport kan worden. Vrijdag is de dag dat je collega’s overgaan in je vrienden, de dag dat je met beiden een lekker pilsje pakt. Maar ook de dag dat je je plunjezak pakte, de kazerne verliet en van je makkers naar je maten ging. Vrijdag staat symbool voor verandering. Man, was het maar weer vrijdag…”

Uitvraag voor Kazerne Kwartier

Gemeente Venlo heeft in februari 2020 door middel van een tender marktpartijen uitgedaagd een propositie te ontwikkelen voor de verschillende ontwikkelvelden en/of gebouwen in het gebied Kazerne Kwartier. De verschillende consortia moesten antwoord geven op vraagstukken als: Op welke wijze kan het gebied duurzaam ontwikkeld worden? Welke ruimte komt er voor vernieuwende concepten en oplossingen?’ Op welke wijze wordt het fort en de kazernegebouwen verbonden? En op welke locaties komt er bebouwing?

Team VRIJDAG is op basis van de unieke conceptuele visie geselecteerd als één van de drie partijen die het historisch Kazerne Kwartier, de komende jaren tot ontwikkeling gaan brengen. Alba Concepts heeft meegewerkt aan de conceptontwikkeling en de duurzaamheidsvisie van het plangebied. Team VRIJDAG bestaat verder uit Janssen de Jong Projectontwikkeling, De Mannen van Schuim, Miss Clark, Koninklijke Woudenberg en Janssen de Jong Bouw.

Ingediende proposities

De gemeente is erg onder de indruk van de ingediende voorstellen, de brede interesse in de ontwikkeling en het aanbod van de vele inschrijvers. Maar liefst vierentwintig partijen hebben aangegeven geheel of gedeeltelijk de ontwikkeling op zich te willen nemen of zich te willen vestigen in het Kazerne Kwartier. Het Kazerne Kwartier biedt in de nabije toekomst een aantrekkelijke woon-en verblijfplaats voor mensen uit zowel Venlo als de regio. Een inspirerende omgeving van cultureel erfgoed met uitzicht op Maas, binnenstad én park. Er wordt een woonwijk gerealiseerd waarin plaats is voor leisure, horeca, bedrijven en onderwijs. 

De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die naar verwachting eind januari 2021 getekend zal worden. De bouw zal in het vierde kwartaal van 2021 aanvangen. 

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Woud Jansen
E | woud@albaconcepts.nl
T | 06 55 32 75 85

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This