Selecteer een pagina

Routekaart naar circulaire woningcorporatie De Kernen

Woningcorporatie De Kernen vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het creëren van een duurzame wereld. Zo is het thema energie al langer een belangrijk speerpunt voor De Kernen. Circulariteit staat ook op de agenda, alleen ontbrak het hier aan een overkoepelende visie. De Kernen was op zoek naar een integraal, gedragen circulariteitsraamwerk met daarin opgestelde circulariteitspijlers en thema’s, concrete doelstellingen en kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s). Dit raamwerk dient  als spoorboekje om meer circulair te denken en te handelen.

De Kernen heeft Alba Concepts gevraagd om te helpen met het opzetten van een concrete circulaire strategie met bijbehorende doelen. Dit hebben we gedaan door samen toe te werken naar een gedragen routekaart die invulling geeft aan de circulariteitsambities van De Kernen.

In een reeks workshops is een beeld geschetst van de urgentie van de transitie naar een circulaire economie en zijn we dieper ingegaan op wat circulair bouwen voor De Kernen inhoudt. Daarna zijn de  thema’s van circulair bouwen bepaald waarop De Kernen het verschil kan maken. Tenslotte werkten we toe naar ambities en het bepalen van de stappen die nodig zijn om de doelstellingen ook daadwerkelijk te halen.

Het resultaat van het traject is een routekaart waarin de thema’s zijn opgenomen waarop De Kernen gaat inzetten. Voor ieder thema bevat de routekaart doelstellingen voor de lange, middellange en korte termijn. Bij deze doelen horen indicatoren die meetbaar maken in hoeverre de doelen gerealiseerd worden. Naast de routekaart is er een rapport opgeleverd dat dient als een ‘reisverslag’ en inzicht geeft in de bevindingen tijdens het traject en aanbevelingen voor mogelijke implementatie.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Monique van Lent
E | monique@albaconcepts.nl
T | 06 52 56 81 01

Complimenten voor het eindresultaat. Met deze routekaart en het rapport hebben wij een goed handvat in onze weg naar circulariteit die goed aansluit bij onze organisatie. Wij weten nu hoe we, stapsgewijs, kunnen werken aan een circulaire woningbouwcorporatie!

Petra Janssen, adviseur strategie en beleid De Kernen
Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This