Selecteer een pagina

Versnellingslab circulair bouwen voor woningcorporaties

Woningcorporaties helpen om concrete stappen te zetten naar een circulaire praktijk bij het (ver)bouwen. Dat is het doel van het Versnellingslab Circulair Bouwen, het meerjarige leer- en ontwikkelprogramma dat wij met Groene Huisvesters, Cirkelstad en Platform31 gezamenlijk aanbieden.

Het Versnellingslab is voor medewerkers die op toezichthoudend, bestuurlijk of op operationeel niveau werkzaam zijn bij woningcorporaties. De drie groepen (toezicht, bestuur, operationeel) krijgen elk een eigen programma, waarvan een deel gezamenlijk. Door als woningcorporatie op alle drie de niveaus deel te nemen versnelt het integreren van circulair bouwen in zowel beleid als projecten en vergemakkelijkt het de interne samenwerking.

Vragen die centraal staan zijn:

 1. Wat helpt de corporatie om ervoor te zorgen dat circulaire principes en handelwijzen in de bedrijfsstrategie en het DNA/de werkprocessen van organisaties wordt verankerd?
 2. Hoe kan de corporatie ervoor zorgen dat in circulaire pilots en experimenten ontwikkelde kennis en expertise op grotere delen van het nieuwbouw- en renovatieprogramma wordt toegepast?

Meerjarig programma

Het Versnellingslab is een meerjarig programma. Zo komen we in 3 stappen tot circulair bouwen:

 • 1e jaar: verhelderen & definiëren van circulair bouwen
 • 2e jaar: verankeren in beleid & verdiepen kennis
 • 3e jaar: verbreden & opschalen

Deze stappen zetten wij niet alleen. Vanuit Cirkelstad is Het Samen Versnellen programma gestart met als doel om circulair bouwen te versnellen op basis van een lerende aanpak en evaluaties van projecten. Op basis van die projectevaluaties werken zij aan Het Nieuwe Normaal (HNN), één gemeenschappelijke taal rondom circulair bouwen. Wij dragen met dit traject middels evaluaties bij aan Het Nieuwe Normaal en gebruiken de gemeenschappelijke taal van HNN als middel om ook in dit traject circulair bouwen bij corporaties te versnellen.

Het 1e jaar

Het programma in jaar 1 is opgebouwd uit drie digitale werksessies en een casusbezoek die zich richten op strategisch niveau (bestuurlijk), tactisch (management) en operationeel niveau (project). Platform31 organiseert de werksessies op strategisch/tactisch niveau. Alba Concepts organiseert de werksessies op operationeel niveau en voert de evaluaties voor Het Nieuwe Normaal uit. De werksessies trappen wij altijd gezamenlijk af met een inspirerende opening. De vierde sessie is een casusbezoek, waar alle programma deelnemers elkaar ontmoeten op een (of meer) inspirerende locatie(s).

De werksessies vinden op de volgende data plaats:

 • 29 november 2022: Kick-off/introductie (online)
 • 17 januari 2023: 2e werksessie (online)
 • 7 februari 2023: 3e werksessie (online)
 • 14 maart 2023: Casusbezoek (n.t.b. locatie)

Meld je aan!

Kijk voor meer informatie en aanmelden . Deelname is kosteloos (mogelijk gemaakt door Ministerie van Binnenlandse Zaken).

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Tessa Verhulst
E | Tessa@albaconcepts.nl
T | 06 36 32 69 56

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
 •  
 •  
Share This