Selecteer een pagina

Actieprogramma Toekomstbestendig Bouwen

“De uitdaging van woningbouw in Overijssel is enorm. Het tempo van woningbouw moet versneld worden. Echter, de provincie streeft ernaar om te voorkomen dat we in onze haast en focus op betaalbaarheid problemen creëren voor de toekomst. In de Woondeals is afgesproken dat er een Actieprogramma Toekomstbestendig Bouwen wordt opgezet, in samenwerking met een breed netwerk van gemeenten, woningbouwcorporaties en marktpartijen. Dit actieprogramma bevat zo concreet mogelijke prestatiedoelen en actieplannen voor het realiseren van toekomstbestendige woningen. Toekomstbestendigheid wordt hierbij uitgewerkt in zes thema’s: energie, circulair & biobased, collectief, klimaatadaptief, waterbewust en natuurinclusief.

Alba Concepts en haar partner bureau Loo begeleiden het proces en de inhoud van het actieprogramma. Het proces omvat een divergerende en convergerende aanpak, gericht op drie bijeenkomsten van de expertisegroep. Tijdens deze sessies is het cruciaal dat Alba Concepts de juiste vragen stelt en een positieve sfeer creëert, zodat iedereen openhartig kan zijn. Alleen op die manier kunnen we haalbare ambities, doelstellingen en ambitieuze KPI’s formuleren en een actieprogramma ontwikkelen dat niet alleen richtlijnen biedt, maar ook concreet en meetbaar is.”

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Monique van Lent
E | monique@albaconcepts.nl
T | 06 52 56 81 01

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This