Selecteer een pagina

Mooiland en elk® groep reduceren CO2-uitstoot met 8.600 bomen

Mooiland en elk® starten in september met de circulaire renovatie van 36 woningen in Haps. Naast het verbeteren van de energieprestatie van de woningen tot A label na oplevering, zit de duurzame winst vooral in het toepassen van circulaire oplossingen tijdens de renovatie. In dit project is maximaal ingezet op demontabele onderdelen, om zo het hergebruik van materialen in de toekomst te verhogen. Daarnaast is een verantwoorde herkomst van de materialen essentieel voor het realiseren van de circulariteit. Uiteindelijk hebben alle mutaties een CO2-reductie van 240 bomen per woning opgeleverd.
Door deze nieuwe aanpak kan de bouwsector, naast de verbetering van energiegebruik van woningen, nu ook al tijdens de renovatiewerkzaamheden de CO2-footprint verkleinen. Met de start in Haps, worden de eerste stappen gezet naar de nieuwe standaard van CO2-neutraal bouwen. Om zo een impuls te geven aan de noodzakelijke verduurzaming van de renovatieopgave van woningcorporaties.

Ander afwegingskader

Waar normaal de investeringskosten en een regulier programma van eisen centraal staan bij de uitwerking van een project, was in Haps de milieu-impact leidend. Dit andere afwegingskader leidde tot een circulaire blauwdruk voor de renovatie. Daarmee wordt de toepassing van circulaire producten, hergebruikte materialen en demontabele bouwsystemen transparant en op basis van de milieuwinst onderbouwd. Alba Concepts heeft naast de advisering ook de BCI-score berekend van de toegepaste circulaire oplossingen. BCI Gebouw is een meetinstrument waarmee de circulaire potentie van een vastgoedobject kan worden bepaald. Met de totale circulaire renovatie zijn in Haps 8.600 bomen bespaard t.o.v. van de traditionele MJOP aanpak.

Bart Kivits, directeur Vastgoed Mooiland:
“Woningcorporaties staan voor de maatschappelijke opgave om de duurzaamheid van hun woningvoorraad te verhogen. Dit vraagt om een innovatieve aanpak die we samen met bewoners en onze partners willen realiseren. De uitdaging daarbij is om vooral de bestaande woningen op een duurzame manier te renoveren. Dit gaat verder dan verlagen van de energielasten. Onze materialen willen we steeds meer circulair laten zijn. Het mooie van de aanpak van elk® groep in Haps is dat duurzaamheid, betaalbaarheid en minimale overlast voor onze bewoners samenkomen. Een belangrijke stap in onze doelstelling om jaarlijks 450 woningen duurzaam, snel én betaalbaar te renoveren.”

Roel van Elk, directeur elk® groep:
“We willen circulariteit en renovatiewerkzaamheden beter integreren. Hierbij is het de uitdaging om de reststromen die vrijkomen bij renovatie, te koppelen aan de productie van nieuwe en demontabele materialen. Op deze manier is een substantiële verbetering van de BCI-score te realiseren voor onze klanten. Daarmee kunnen we het duurzaamheids-potentieel van de bestaande woningvoorraad en de transformatieopgave inzetten, om de CO2-footprint echt te verbeteren. Bij een renovatie komt daar altijd de aandacht voor de bewoners bij. Dus naast de toegepaste techniek, gaat het ons juist ook om die sociale kant van een project. Het is de ambitie van elk® om maximale sociale impact met minimale milieu-impact te combineren. Dit project in Haps brengt dat mooi samen.”

Circulaire badkamer

De woningen voldoen na renovatie aan de hoogste eisen op het gebied van isolatie en energieverbruik. Naast de toepassing van HR ++ ramen, wordt de vloerisolatie door de toepassing van circulair schelpenzand uitgevoerd. Alle daken worden voorzien van hergebruikte keramische dakpannen en geïsoleerd met biobased producten. De voor- en achterdeuren worden niet vernieuwd, maar hersteld. De keukens krijgen geen traditionele tegelwand, maar een losmaakbare wand gemaakt van gerecyclede panelen. Woningcorporatie Mooiland en bouwbedrijf elk® hebben als pilot de eerste circulaire badkamer geplaatst. Deze innovatie wordt nu ook toegepast bij de renovatie van de 36 seniorenwoningen in Haps. Deze circulaire badkamer is gemaakt van 6.850 gerecyclede pet-flessen. De badkamer wordt gemaakt van waterproof panelen bestaande uit 99+% Pet materiaal. Daarvan is nu 75% gerecycled. De panelen worden geproduceerd door REPEAT materials.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Woud Jansen
E | woud@albaconcepts.nl
T | 06 55 32 75 85

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This