Selecteer een pagina

Chainable in de Nationale Milieudatabase!

Circulaire keukenproducent Chainable gelooft in transparantie als het gaat om de milieuprestatie van hun product. Milieu impact meetbaar en aantoonbaar maken is een uitdaging, daarom werkte Alba Concepts  de afgelopen periode in samenwerking met Chainable aan een levenscyclusanalyse (LCA) van de Chainable keuken. Uniek aan Chainable is het Kitchen-as-a-Service model waarbij het maximaliseren van de levensduur voorop staat.

Wat houdt het maken van een LCA in?

Alba Concepts voert een levenscyclusanalyse uit van het product. Dat doen we door alle levenscyclus fasen van het product te beschouwen. De LCA is uitgevoerd in overeenstemming met de EN 15804 set A1+A2 en de aanvulling van de Nederlandse norm ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken’. We verzamelden data over de materialen van de keuken, transport en productie, montage, gebruiksfase en terugname aan het einde van de levensduur. Vervolgens modelleren we aan de hand van deze data de LCA voor het product. Tot slot begeleiden wij het validatie- en invoertraject van de uiteindelijke productkaart in de Nationale Milieudatabase (NMD). Het resultaat is dat Chainable inzicht heeft in de totale milieu impact van hun product, over de gehele levenscyclus. Daarnaast kan Chainable aan de hand van deze gegevens binnen hun proces inzien waar de meeste milieu impact zit, om daar in vervolg ontwikkelingen op te sturen.

Al deze resultaten zijn samengevat in een onafhankelijk gevalideerde Environmental Product Declaration (EPD). Deze resultaten hebben ook een plek gekregen als productkaart in de Nationale Milieudatabase (NMD).

Hoe is onze aanpak bij het maken van LCA’s?

Er is veel vraag naar nauwkeurige inzicht in milieudata en daarom ook naar LCA adviseurs. Alba Concepts onderscheidt zich door volledig te focussen op producenten die circulaire producten op de markt brengen. De Product Circularity Index (PCI), een indicator van de Building Circularity Index (BCI), dus voor gebouwen, helpt bij het identificeren van producenten die de circulaire economie stimuleren. Een goede samenwerking met de opdrachtgever is essentieel bij het verkrijgen van complete en betrouwbare data, vanwege de uitdagingen met betrekking tot zowel de hoeveelheid als de specificiteit ervan. Het servicemodel van Chainable en het goed onderbouwde retoursysteem helpt ons daarbij. Chainable heeft namelijk elk aspect van de levenscyclus van het product zorgvuldig doordacht, waarbij robuuste stalen frames zijn gebruikt voor de lange termijn en voldoende onderhoud wordt geboden voor de overige onderdelen, om een lange levensduur van de keuken te waarborgen.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Stef van Bakel
E | stef@albaconcepts.nl
T | 06 18 64 53 86

“Met de resultaten van de LCA laten we zien dat een circulair systeem daadwerkelijk minder schadelijk is voor ons milieu ten opzichte van lineaire alternatieven. Ook laat de LCA zien hoe we onze impact verder kunnen reduceren. Zo proberen we iedere dag met de juiste materiaalkeuzes ons circulaire systeem te optimaliseren!”

Jordy van Osch, Co-Founder & CTO Chainable
Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This