Selecteer een pagina

Circulariteitsstrategie Radboud Universiteit

Van beleid naar werkelijkheid

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de Radboud Universiteit en is verder uitgewerkt in diverse visie- en beleidsstukken. Circulariteit is hierbij een belangrijk thema en een van de vier ambitiepijlers. De Radboud Universiteit wil in 2050 100% circulair zijn. Maar wat betekent dat? Hoe gaat de Radboud Universiteit hier komen? Waar zet de Radboud Universiteit wel en niet op in? Welke stappen worden hierin ondernomen? Maar vooral: hoe zorgen we dat we iedereen op de campus hierin is meegenomen en dat circulariteit van beleid op papier in de hoofden van de medewerkers en studenten landt? Dat ambities worden gedragen en gezamenlijk stappen worden gezet?

Hier komt Alba Concepts in beeld!

Het overgrote deel van de materiaalstromen binnen de Radboud Universiteit vallen onder de divisies Campus & Facilities (CF) en Information & Library Services (ILS). Hieronder vallen thema’s zoals vastgoed, terreininrichting, gebouwinrichting, werkplekinrichting, sport, voedsel en dranken, afval, kantoorartikelen, maar ook ICT hardware, waaronder servers en opslag netwerkapparatuur en persoonsgerichte hardware. Momenteel werken wij aan het in beeld brengen van de organisatie en hoe de activiteiten en werkzaamheden zijn vormgegeven in relatie tot circulariteit. Wij signaleren quick wins, langere termijn kansen en uitdagingen. Hierbij kijken wij niet alleen naar de harde feiten en resultaten op het gebied van circulariteit, maar zeker ook naar de zachte aspecten van de organisatie: Wat is het besef van urgentie? Wat zijn remmers en versnellers in aankomende circulaire transitie? Nadat wij een zorgvuldige circulariteitsscan hebben gemaakt van de organisatie, helpen wij beide divisies met het vertalen van de circulaire ambitie naar een heldere strategie. Medewerkers vanuit de organisatie worden hier actief bij betrokken, geïnspireerd en geactiveerd. Samen geven wij circulariteit handen en voeten. De combinatie van het faciliteren van een helder, verfrissend en inspirerend proces én het bieden van de benodigde inhoud op circulariteit is kenmerkend voor onze rol in dit traject.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Leonie Eggen
E | leonie@albaconcepts.nl
T | 06 15 03 36 49

Binnen de divisie Information & Library Services van de Radboud Universiteit is een groep enthousiaste medewerkers, verenigd in een multidisciplinaire taskforce, bezig om ambities en doelstellingen op het gebied van Klimaatneutraal, Circulariteit, Gezondheid en Diversiteit/Inclusief om te vormen naar concrete maatregelen. Daarbij is de inzet van partijen, binnen en buiten de universiteit, die meer kennis en ervaring hebben op het gebied van Duurzaamheid, onontbeerlijk. Voor Circulariteit gaan we samen met Alba Concepts op pad om te komen tot een circulariteitsstrategie en een heldere, concrete routekaart voor de komende jaren.

Hans Wolters, beleidsmedewerker
Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This