Selecteer een pagina

Ekowood concept De Bredius Muiden

In Muiden als onderdeel van de gemeente Gooise Meren worden twee grotere woningbouwlocaties ontwikkeld. De Krijgsman, met circa 1.300 woningen, en de locatie voor deze opdracht met 90 woningen: De Bredius

De Bredius

In samenwerking met Slokker Vastgoed, Architectuur Maken en Arcadis is een duurzaam ontwerp tot stand gekomen voor de locatie van het voormalig Brediusterrein in Muiden. Het plan met de toepasselijke naam De Wandeling omvat 90 duurzame woningen. De duurzaamheidseisen van de gemeente Gooise Meren zijn hierin opgenomen. Aanvullend daarop heeft Alba Concepts de CO2-footprint en de mate van circulariteit (middels BCI Gebouw) van de ontwikkeling doorberekend.

Op het terrein van Bredius worden daarnaast ook sportvoorzieningen voor Muiden gerealiseerd (momenteel in aanbouw). Er zijn voetbalvelden, hockeyvelden en een parkeerterrein gerealiseerd. Daarnaast wordt er een sporthal met kantine en kleedruimten voor de buitensport ontwikkeld. De sporthal zal naast de sportbehoefte voor de omwonenden tevens gebruikt gaan worden voor het bewegingsonderwijs van het basisonderwijs in Muiden, waaronder door het op De Krijgsman nieuw te realiseren Integraal Kind Centrum (IKC) Muiden.

Ekowood concept

Het bouwconcept dat hiervoor leidend is, is het Ekowood concept. Bestaande uit een prefab fundering waarop prefab houten elementen (vloeren, wanden en daken) op een losmaakbare manier aan elkaar verbonden worden. Installaties worden zoveel mogelijk plug-and-play uitgevoerd. De hoge mate van circulariteit komt mede door de goede herkomst (veel biobased materiaal). Circulariteit meetbaar maken is core business van Alba Concepts, daarnaast is het meetbaar maken van de CO2-footprint ook iets dat steeds vaker onderdeel wordt. Voor De Wandeling hebben wij een analyse gemaakt van een traditionele ontwikkeling versus een circulaire zoals door het ontwerpteam is ontwikkeld. Hieruit blijkt dat de ontwikkeling meer dan 60% minder CO2 uitstoot dan een traditioneel project.

Mede door inzet van het ontwerpteam is de tender gewonnen en zal Alba Concepts in het verder traject betrokken blijven om te sturen op circulariteit en de definitieve CO2-footprint van de ontwikkeling.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Jim Teunizen
E | jim@albaconcepts.nl
T | 06 53 43 93 21

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This