Selecteer een pagina

Nieuw plan ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’

Op vrijdag 10 juli presenteerde gemeente Wijchen de hoofdlijnen van het plan van Team ter Steege voor het gebied Tussen Kasteel en Wijchens Meer (TKWM) in Wijchen. De lat lag hoog en het is Team Ter Steege gelukt een visie te presenteren die het kasteel, het Wijchens Meer én de Markt met elkaar verbindt. Het plan voor de gebiedsontwikkeling in het centrumgebied van Wijchen is tot stand gekomen door middel van een Tenderprocedure welke het afgelopen jaar heeft plaats gevonden.

Als Alba Concepts hebben wij, samen met abcnova, de procesbegeleiding mogen doen vanuit de Gemeente Wijchen voor deze Tender. Daarin hebben we het proces doorlopen van het vaststellen van de ambitie van de gemeente door onder andere sessies te organiseren met de omgeving, projectbetrokkenen en bewoners van Wijchen. De ambities welke hieruit zijn voortgevloeid, hebben wij vertaald in een uitvraag aan de markt waarbij door middel van een selectieprocedure vijf van de zeven ingediende plannen zijn geselecteerd om verder te dingen naar gunning. Van deze vijf partijen zijn wij uiteindelijk met drie partijen verder gegaan om een definitief plan te maken. Met deze drie overgebleven partijen zijn met behulp van drie dialoogrondes de voorstellen uitgewerkt naar een indiening. Uiteindelijk zijn er twee plannen ingediend waaruit wij in samenwerking met abcnova en de gemeente Wijchen één winnaar hebben geselecteerd.

Team Ter Steege is hierbij als winnaar uit de bus gekomen. Dit plan van zeer hoge kwaliteit moet gaan zorgen voor een versterking van het centrum van Wijchen door de oostzijde van het centrum een upgrade te geven. Dat wordt gedaan door het Kasteel en het Wijchens meer in één gebiedsontwikkeling aan elkaar te verbinden. Het winnende plan heeft een hoge waarde op het gebied van onder andere duurzaamheid, beeldkwaliteit, (woon)programma en parkeren. In de uitvraag van het project was prijs ondergeschikt aan kwaliteit in de beoordelingscriteria. Prijs telde wel mee in de criteria.

Door ver voorin het proces de bewoners van Wijchen te betrekken, is de maatschappelijke dialoog sterk op gang gekomen en hebben inwoners van Wijchen direct hun stem kunnen laten gelden op het project. Daarbij is onder andere duidelijk naar voren gekomen dat de Wijchenaren veel waarde hechten aan de natuurwaarde van het Wijchens Meer dat midden in het dorp ligt. Door het zorgvuldige en flexibele proces door middel van dialoogrondes, zijn deze wensen meegenomen in het ontwerpproces en subliem ingepast in de plannen die Team Ter Steege heeft ingediend.

Alba Concepts heeft in samenwerking met abcnova de gemeente zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau meegenomen en ondersteund in het volledige tenderproces waarbij de gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders een ‘nieuwe rol’ heeft gekregen. De raad heeft ingestemd met de ambities van het project waarop de tender is uitgevraagd. Daardoor is er een andere manier van sturing op het project ontstaan. Door uit te vragen op basis van ambitie en daarmee de creativiteit uit de markt te halen, heeft het project zowel een uniek intern proces als een unieke indiening gekregen.

Het winnend consortium is bepaald in een consensusvergadering en op basis van een advies van de beoordelingscommissie heeft besluitvorming plaatsgevonden in het college van B&W. De komende tijd gaan wij samen met de gemeente Wijchen aan de slag om tot contractvorming te komen met team Ter Steege om vervolgens de plannen tot realisatie te brengen.

Benieuwd naar de plannen? Bekijk hier de videoanimatie.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Wouter Roemaat
E | wouter@albaconcepts.nl
T | 06 34 13 74 97

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This