Selecteer een pagina

Dura Vermeer Bouw Midden West concretiseert duurzaamheidsbeleid

Dura Vermeer Bouw Midden West (Dura Vermeer) is actief bezig met het uitwerken van de landelijke duurzaamheidsambities van Dura Vermeer en de gestelde doelen van de divisie Bouw en Vastgoed. In doen verbinden, in groen vooruit! Dura Vermeer geeft hier haar eigen invulling aan en draagt op haar eigen wijze bij aan deze ambities en doelen. Dit doen zij met GoodLife als visie en het motto: Wellbeing built well. Dat betekent dat de plekken die zij creëren altijd een goed gevoel geven. Waar gezondheid voorop staat, iedereen met plezier kan leven en de gemeenschap het middelpunt van alles is. Door in te zoomen op de kwaliteiten en uitdagingen van buurten in Nederland en de maatschappelijk urgente vraagstukken die er spelen, weet Dura Vermeer concreet waarde toe te voegen aan leefomgevingen.

Dura Vermeer heeft Alba Concepts gevraagd om te ondersteunen in het gericht en effectief vormgeven en verder concretiseren van het duurzaamheidsbeleid. Alba Concepts heeft een duurzaamheidsscan opgesteld, strategiesessies gehouden en toegewerkt naar concrete doelstellingen, indicatoren en actieplannen. In dit proces is steeds nauw samengewerkt met de werkgroepen binnen de vestiging zelf. Om zoveel mogelijk medewerkers te betrekken heeft Alba Concepts daarnaast ook kennissessies gehouden.

Het resultaat is een effectieve, meetbare en stuurbare duurzaamheidsstrategie voor de duurzaamheidspijlers natuurinclusiviteit, circulariteit en houtbouw. Deze strategie is vertaald in een concreet actieplan: een routekaart richting 2030. Daarbij is helder hoe Dura Vermeer bijdraagt aan de landelijke ambities en gestelde doelen voor de divisie Bouw en Vastgoed. En, minstens net zo belangrijk: de basis is gelegd om het thema duurzaamheid binnen de gehele organisatie op te pakken.

De succesfactor van dit traject was de heldere en stapsgewijze aanpak, in combinatie met de kwaliteit van de werksessies. In de werksessies werden de deelnemers maximaal uitgedaagd om, vanuit verschillende invalshoeken, mee te denken over de strategie en de concretisering ervan. Daarnaast stonden ook de motivatie, het samenwerken en het plezier centraal in deze sessies. Deze ingrediënten hebben zeker bijgedragen aan het succes.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Monique van Lent
E | monique@albaconcepts.nl
T | 06 52 56 81 01

Wij hebben dit traject als zeer waardevol ervaren. We waren vooraf, binnen de werkgroepen, al enthousiast met duurzaamheid bezig. Er waren echter ook veel vragen en de richting was onduidelijk. Het is dan ook een groot en veel omvattend thema. Voor ons is het doel bereikt: we hebben een stip op de horizon en weten hoe we daar stapsgewijs kunnen komen. Daarnaast is het thema ook echt geland op de werkvloer en is de intrinsieke motivatie nog meer aangewakkerd. Het thema leeft echt!

Arjan van Egmond, stuurgroep duurzaamheid
Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This