Selecteer een pagina

100% circulair! Doe het samen en geef het door.

Hoe stellen we de juiste circulaire uitvraag aan de markt? Welke contractvorm past het best bij een circulaire uitvraag? Met welke selectie- en gunningscriteria krijg ik het beste antwoord van de markt? Hoe bepaal ik mijn ambitie en drijfveer op circulariteit? Hoe creëer ik draagvlak voor een circulair project binnen mijn organisatie? Wij zien dat veel organisaties bezig zijn met deze vraagstukken. Wij, Alba Concepts, zorgen dat u van drijfveer en ambitie naar uitvraag en resultaat komt.

Stap 1: Het bepalen van de drijfveer en ambitie van de organisatie.
De eerste stap is het achterhalen van de drijfveer van een organisatie om in te zetten op circulariteit. Een financiële drijfveer op circulariteit geeft een focus op bijvoorbeeld het kapitaliseren van restwaarde van producten die worden toegepast in het gebouw. Een mensgerichte drijfveer geeft een focus op het (her)gebruik van gezonde materialen en de zichtbaarheid ervan. De focus die hieruit volgt, wordt vertaald naar meetbare Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s). De KPI’s zijn de concrete vertaling van de drijfveer en ambitie naar het circulaire gebouw. De gestelde circulariteitsambitie voor het project is bepaald en tegelijkertijd herkenbaar voor de organisatie.

Stap 2: Het formuleren van de uitvraag.
Vanuit onze expertise vertalen wij circulaire ambities in een passende uitvraag. Wij geven een concrete invulling aan selectiecriteria en gunningscriteria. Criteria waarmee de opdrachtgever zekerheid krijgt over de uitkomst en waar de inschrijvende partij ook mee uit de voeten kan. Samen met de organisatie bepalen wij in hoeverre de uitvraag functioneel gespecificeerd wordt. Bij kritieke en risicovolle bouwonderdelen specificeren wij oplossingen en daar waar creativiteit gewenst is bieden wij juist de ruimte. We richten de optimale aanbestedingsprocedure in en kiezen de juiste contractvorm.

Stap 3: Het verifiëren van de prestaties op circulariteit.
Meten is weten. Gissen is missen. Essentieel is daarom de wijze waarop circulariteit gemeten kan worden en hoe dit middels het verificatieproces wordt ingericht. Wij doen dit door het bepalen van de juiste verificatiemethoden en -momenten. Hierdoor waarborgen wij dat een circulariteitsambitie ook realiteit wordt.

Onze ervaringen.

Reeds hebben wij een groot aantal opdrachtgevers geholpen met het stellen van de juiste uitvraag aan de markt. Onderstaand een greep uit onze ervaringen.

VrijHaven Havenstraatterrein 

VrijHaven Havenstraatterrein 

RED Company en Caransa Groep zijn door de gemeente Amsterdam geselecteerd om het Havenstraatterrein, gelegen in Amsterdam Oud-Zuid, te ontwikkelen naar Vrijhaven. Met trots kijken we naar het project Vrijhaven, een toonbeeld van innovatie en duurzaamheid. Alba Concepts heeft het team mogen versterken op het onderdeel circulair materiaalgebruik in het plangebied.  

Lees meer
Circulaire gronduitgifte als gemeente; Zo doe je het!

Circulaire gronduitgifte als gemeente; Zo doe je het!

De gemeente Vught wil de ontwikkeling van circulaire, klimaatneutrale, klimaatadaptieve en groene nieuwbouwwoningen stimuleren. Omdat in de huidige wet- en regelgeving al veel is vastgelegd over de energieprestaties van nieuwbouwwoningen wil de gemeente Vught, met Den Hoek als pilot project,

Lees meer
Horizons Amsterdam: Het antwoord op klimaat verandering

Horizons Amsterdam: Het antwoord op klimaat verandering

Vorige week werd bekend dat Horizons het winnend ontwerp is geworden! Horzions; een nieuw circulair woongebouw in de Sluisbuurt van Gemeente Amsterdam. Horizons bestaat voor 62% uit biobased en hergebruikte materialen en is voor 96% herbruikbaar aan het einde van zijn levensduur. Het energiepositieve, houten gebouw slaat bijna 3.000 ton CO2 op.

Lees meer
Circulaire routekaart met speciaal meubilair

Circulaire routekaart met speciaal meubilair

Een uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid heeft een hoge ambitie gesteld voor het speciaal meubilair in haar kantoren: binnen 5 jaar moet er meer circulaire dienstverlening (onderhoud, repareren en refurbishen) plaatsvinden, dan dat er nieuw wordt aangeschaft. Voorbeelden van speciaal meubilair zijn het vergadermeubilair, loungewerkplekken en restaurant meubilair. Door de hoeveelheid nieuw materiaalverbruik te verlagen, zoals geformuleerd in de ambitie ‘Nederland circulair in 2050’ én de klimaatimpact die nodig is voor de inrichting van de panden van de Rijksoverheid terug te dringen, wordt bijgedragen aan de nationale klimaatdoelstellingen.

Lees meer

Actueel.

Alba Concepts loopt voorop in de actuele ontwikkelingen en praktische toepassingen binnen het vakgebied. Of het nu gaat om de circulaire economie, innovatief contracteren en aanbesteden of het ontwikkelen volgens het principe van valuecapturing. Wij geloven erin dat het delen van meningen, kennis en praktijkervaringen een must zijn om als bouw- en vastgoedsector vooruitgang te blijven boeken.

Alba Paper: Van Wollige circulaire beloftes naar harde circulaire prestaties!

Alba Paper: Van Wollige circulaire beloftes naar harde circulaire prestaties!

Deze Albapaper is bedoeld voor iedereen die circulariteit binnen aanbestedingen objectief wil uitvragen en beoordelen. Deze Albapaper bestaat uit twee delen. Hierbij richten wij ons in deel één op het toepassen van de Building Circularity Index (BCI), welke uitermate geschikt is als objectief beoordelingscriterium in aanbestedingen. Met de BCI kunnen circulaire ambities concreet worden uitgevraagd én beoordeeld, met als doel het daadwerkelijk realiseren van een circulair gebouw.

Niet alleen beoordelen op visies, maar sturen op concrete prestaties. In deel twee zullen wij handvatten en voorbeelden
geven over hoe wij de BCI met ons meetinstrument BCI Gebouw in de praktijk toepassen bij aanbestedingen.

Lees meer
Alba Academie: Circulair aanbesteden, maar hoe?

Alba Academie: Circulair aanbesteden, maar hoe?

Het circulair aanbesteden wint steeds meer terrein. Initiatieven zoals ‘Het nieuwe normaal’ van het Samen Versnellen programma dragen bij aan een betere implementatie van circulariteit in de vraagspecificaties en gunningscriteria. Hoewel dit theoretisch veelbelovend klinkt, kan de praktische uitvoering complex zijn. Om die reden organiseren wij op dinsdagmiddag 9 mei vanaf 13.30 uur de Alba Academie, waarin wij uitleggen hoe je circulair aanbesteden in je eigen project kan borgen. We bieden praktische tools aan voor het ontwerpen van je aanbesteding en Caren Schipperus, advocaat en directeur Alex Advocaten legt uit wat er wettelijk mogelijk is. Daarnaast zullen Yvonne Vos, wethouder gemeente Vught en Jesse Hijink, projectleider gemeente Vught en Robert Koning, coördinator projectontwikkeling Fien Wonen hun ervaringen met aanbestedingen met circulaire gunningscriteria toelichten.

Lees meer
Appels met appels vergelijken is (nog) geen appeltje eitje!

Appels met appels vergelijken is (nog) geen appeltje eitje!

Van fouten kun je leren. Internet en social media staan vol met succesverhalen over duurzame en unieke projecten. Ogenschijnlijk allemaal aanbestedingen die ‘door een ringetje te halen zijn’. Maar geloof mij, zeker wat betreft circulair aanbesteden staan we echt nog in de kinderschoenen. Ook ik leer bij iedere circulaire aanbesteding wat ik bij een volgende selectie anders zou doen. Want er zijn niet alleen maar succes verhalen. Helaas heb ik ook zelf bij zowel het inschrijven als bij het opstellen van aanbestedingen missers gemaakt.

Lees meer
Kennisclips Circulearning in de bouw!

Kennisclips Circulearning in de bouw!

TRAJECT en Alba Concepts werken samen aan het online kennisplatform Circulearning. De circulaire aanjagers Jim Teunizen en Ivo Vonk ontwikkelen samen met een divers team van experts dit nieuwe online kennisplatform. Het doel van dit kennisplatform is om kennis van experts en deskundigen beschikbaar te maken voor iedereen in de bouw- en vastgoedsector. Architecten, aannemers, adviseurs, installateurs, maar ook ontwikkelaars, inkopers en beleidsmakers komen steeds vaker in aanraking met circulariteit en duurzaamheid. De transitie naar een circulaire bouweconomie is namelijk volop aan de gang. Daarom is het noodzakelijk om het kennisniveau op deze onderwerpen te verhogen.

Lees meer

Meer informatie

Jim Teunizen
jim@albaconcepts.nl
06 53439321

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

U heeft zich succesvol aangemeld!

Share This