Selecteer een pagina

Thijs de Goede.

Tijdens de master Structural Design aan de TU/e ontwikkelde Thijs een fascinatie voor de optimalisatie van duurzame constructies. Vaak is het constructieve vraagstuk binnen een ontwerpproces gericht op kengetallen voor draagkracht en stabiliteit. Echter, constructies kunnen naast hun constructieve functie natuurlijk ook een positieve impact hebben op de duurzaamheid van een gebouw. Denk bijvoorbeeld aan de locatie van gevelopeningen in een constructieve gevel; in zijn afstudeerstudie onderzocht Thijs in hoeverre deze locatie geoptimaliseerd kan worden met betrekking tot materiaalbesparing.

Dit onderzoek maakte hem enthousiast om zich meer te richten op duurzame innovatie binnen de gebouwde omgeving. Gedurende het voorzitterschap van zijn studievereniging ontdekte hij dat het gezamenlijk nastreven van één doel, liefst binnen multidisciplinaire projecten, hem veel energie geeft. Met creativiteit vindt Thijs graag de onconventionele oplossing voor multidisciplinaire vraagstukken.

Zijn vermogen tot analyseren en conceptualiseren heeft hem vaak geholpen in zijn rol binnen het medezeggenschapsorgaan van de faculteit Bouwkunde. Bij Alba Concepts zal Thijs zijn enthousiasme, creativiteit en analytisch conceptdenken inzetten om gezamenlijk tot duurzame innovaties te komen. 

Trefwoorden voor Thijs zijn: analytisch, creatief en enthousiast.

thijs@albaconcepts.nl
06 14 60 48 24

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This