Selecteer een pagina

 

Verduurzaming hoofdkantoor Waterschap Zuiderzeeland.

In het kader van het programma ‘Samen Beter Werken’ heeft Waterschap Zuiderzeeland een bewuste keuze gemaakt om het bestaande hoofdkantoor te gaan renoveren naar een meer duurzame huisvesting. Inmiddels is er een ontwerptraject opgestart door YNNO en heeft Alba Concepts opdracht gekregen voor de nadere invulling van de verduurzamingsopgave. Belangrijke reden voor de renovatie is dat Waterschap Zuiderzeeland zich maatschappelijk verantwoordelijk voelt om een gezonde, duurzame leef- en werkomgeving te creëren. Naast duurzaamheid zijn kostenbewustzijn en innovatiekracht voor Waterschap Zuiderzeeland belangrijke onderwerpen in de verdere uitwerking van de renovatie.

Het technisch verduurzamen van bestaande kantoorhuisvesting is op zichzelf geen moeilijk proces. De techniek is beschikbaar, de kosten worden steeds meer marktconform en de toeleverende industrie (ondersteund door financiers) biedt duurzame maatregelen ook op basis van gebruik aan in lease-, huur- of bruikleenconstructies. De crux zit hem in het op een juiste manier verbinden van deze verduurzaamde huisvesting aan de bedrijfsvoering/-strategie. Waarom is er gekozen voor bepaalde maatregelen binnen een bepaalde context?

Alba Concepts helpt Waterschap Zuiderzeeland bij de concretisering van dit vraagstuk. Er is gestart met het bepalen van de duurzaamheidsvisie, welke voortkomt uit de door Waterschap Zuiderzeeland ter beschikking gestelde documenten en interviews. Deze duurzaamheidsvisie wordt gedragen door drie duurzaamheidspijlers, welke de doelen en ambities onderstrepen van Waterschap Zuiderzeeland. Op basis van de vastgestelde duurzaamheidsthema’s zijn per thema (kritieke) prestatie-eisen opgesteld. Vervolgens zijn deze concreet gemaakt op basis van duurzame (technische) maatregelen, welke financieel onderbouwd zijn op investering- en exploitatiekostenniveau.

Wil je meer weten? Neem contact op met

Jim Teunizen
E | jim@albaconcepts.nl
T | 06 53 43 93 21

Wij maken gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Bekijk ons privacy beleid | Sluiten
Instellingen
Share This