Selecteer een pagina

BAM streeft naar gemiddelde BCI-score van 60% op Schiphol

In december 2019 heeft Royal Schiphol Group een routeplan duurzame luchtvaart gepubliceerd. Hierin staan concrete acties om ervoor te zorgen dat de luchthavens binnen de groep in 2030 emissievrij zijn en mede om ervoor te zorgen dat de luchtvaart in 2050 CO2-vrij is. Een hoge ambitie waaraan BAM Bouw en Techniek Schiphol een grote rol speelt net als Main Contractor van Perceel 5b, Plaza en terminal 3. Door te sturen op afval-loos bouwen, circulair bouwen, energie- en emissiereductie en social return vult BAM Bouw en Techniek deze gigantische opgave voor de aankomende negen jaar in.

Om circulair bouwen pragmatisch te maken en concreet de prestaties op dit thema te kunnen valideren, zet BAM Bouw en Techniek de Building Circularity Index © (BCI) van Alba Concepts in. BAM heeft als doel een gemiddelde BCI-score van 60% te behalen in haar projecten. Hiermee neemt BAM Bouw en Techniek Schiphol het initiatief in handen om circulariteit ook écht te standaardiseren.

Maar net zoals dat vliegtuigen niet van de een op de andere dag op bio-kerosine vliegen, zijn de projecten op Schiphol ook niet ineens circulair. Het vraagt enorme inspanning van zowel BAM, Schiphol en alle andere stakeholders om dit te bewerkstelligen. Alba Concepts werkt samen met het duurzaamheidsteam van BAM Bouw en Techniek Schiphol om circulariteit te faciliteren in het bouw- en ontwikkelproces. Dat doen wij door de BCI berekeningen uit te voeren, circulaire productoptimalisaties te adviseren én door te sturen op procesoptimalisaties waarmee circulariteit steeds meer geïntegreerd wordt in de dagelijkse gang van zaken.

Het afgelopen jaar hebben wij de eerste vijf BCI berekeningen gemaakt voor BAM Bouw en Techniek Schiphol. De resultaten laten zien dat er nog genoeg mogelijkheden zijn om te verbeteren. Dit is uiteraard niet allemaal in één keer te ondervangen. Stap voor stap benutten wij de kansen die we tegenkomen en leren hiervan. Of het nou gaat om zoveel mogelijk hergebruiken of om het toepassen van (innovatieve) circulaire producten, één les is duidelijk: Samen met Schiphol en alle andere betrokken partijen, vanaf het begin van het proces circulariteit inbedden in projecten en beheer & onderhoud.

Over negen jaar wil BAM kunnen zeggen dat ze de (circulaire) fundering van Schiphol hebben gelegd. Wij als Alba Concepts zijn trots dat wij hieraan een bijdrage mogen leveren.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Woud Jansen
E | woud@albaconcepts.nl
T | 06 55 32 75 85

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This