Selecteer een pagina

Spinner Cirkelstad Brabant

Geen afval, geen uitval. Dat is de missie van Cirkelstad. Cirkelstad biedt een platform aan vooruitstrevende publieke en private partijen die hier werk van maken. Woud Jansen is vorig jaar gestart als spinner van Cirkelstad Tilburg. Samen met de Provincie Brabant en Brabant geeft Energie, is er de afgelopen weken gewerkt aan een regionaal programma: Cirkelstad Brabant! De ambitie is uitgesproken om op de schaal van Brabant een bouwprogramma op te tuigen. Tijdens Building Holland is het startschot gegeven van dit bijzondere traject.

Het fundament van dit programma bestaat uit gebiedsontwikkeling, nieuwbouw- en renovatieprojecten. Dit zowel voor de bouw, als voor infrastructurele projecten. Van initiatief tot en met demontage. Hierin worden de (toekomstige) partners van Cirkelstad actief betrokken. De opgedane kennis delen zij tijdens kennissessies, masterclasses, community-of-practice bijeenkomsten, lezingen en bijzondere events. Alle activiteiten staan in het teken van opschaling naar een circulaire bouwindustrie.

Terugkerende thema’s daarbij zijn circulaire procesinrichting, financiering en ambitie. De partners van het programma zijn te vinden bij lokale overheden, private partijen, grote en kleinere bouwbedrijven en kennisinstellingen. Het doel is circulair bouwen in Brabant versneld de standaard maken.

Cirkelstad staat voor een systeemaanpak om doorbraken te forceren naar een blijvende nieuwe (markt)logica. Deelnemende partijen zoeken elkaar op rondom projecten, behalen resultaat, delen kennis en borgen de resultaten in de (lijn)organisatie om een volgende keer, weer met nieuwe partijen te blijven werken aan steden zonder afval, zonder uitval. Het bouwprogramma biedt procesbegeleiding, kennisdeling, productontwikkeling en stimuleert kennisopbouw. Als onderdeel van het bouwprogramma word je automatisch deel van de community of practice van Cirkelstad. Doe jij ook mee?

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Woud Jansen
E | woud@albaconcepts.nl
T | 06 55 32 75 85

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This