Selecteer een pagina

Renovatie Tesselschadestraat 4 naar energieneutraal!

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf wordt het voormalig kantoor van de Belastingdienst aan de Tesselschadestraat 4 te Leeuwarden gerenoveerd en ingericht als Rijkskantoor. Het bijzondere aan deze renovatie is dat het als Pilot onderdeel is van het innovatieprogramma Kantoor vol Energie. Het doel van deze pilot is om ervaringen op te doen met een innovatieve manier van aanbesteden, met als uitkomst een energieneutraal gebouw. Hiervoor dient het huidige pand met een energielabel G naar een (gebouwgebonden) energieneutrale exploitatie te worden gebracht. Alba Concepts ondersteunt het RVB als procescoach in dit traject.

Het kantoor uit 1968 (gerenoveerd in 1998) kent een bruto vloeroppervlak van 10.800 m². Door de sterke veroudering dient deze te worden gerenoveerd om passend te maken voor de toekomstige gebruikers van de Rijksoverheid. Een tweede belangrijk aspect in deze opgave is het omgaan met het feit dat het een gemeentelijk monument betreft. Dit monumentale karakter richt zich voornamelijk op het exterieur, de constructie en de trappenhuizen.

Deze specifieke kenmerken zorgen ervoor dat het energieneutraal krijgen van de exploitatie (op gebouwniveau) een hele uitdaging is. Met enkel het stellen van energieneutraliteit als uitvraagspecificatie wordt deze ambitie niet bereikt. Het vraagt dan ook een andere wijze van uitvragen vanuit het RVB én een aanbestedingsinrichting waarin samen met de markt onderzocht wordt hoe het mogelijk gaat zijn.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het voornemen om met de geschikte marktpartij een overeenkomst te sluiten voor de renovatie van het pand aan de Tesselschadestraat 4, middels een DBM+E contract waarbij de Maintain en Energiecomponent voor 15 jaar wordt gecontracteerd. Globale inrichting van deze aanbesteding zal zijn om een laatste fase te hebben waar in een 1-op-1 tussen opdrachtgever en opdrachtnemer de optimalisatie plaatsvindt om naar een energieneutrale exploitatie te komen.

Alba Concepts heeft het traject ondersteund vanuit het innovatieprogramma Kantoor vol Energie om de te bereiken energieneutraliteit op een juiste wijze te borgen in de uitvraag naar de markt.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Wouter Roemaat
E | wouter@albaconcepts.nl
T | 06 34 13 74 97

 
Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This