Selecteer een pagina

Knap staaltje regisseurswerk VUE bioscoop Nijmegen

In het stadshart van Nijmegen heeft ACE Holland voor Mariënburg C.V. en Vue Cinema’s een nieuwe bioscoop gerealiseerd. Alba Concepts heeft Mariënburg C.V. vanaf de initiatief fase tot oplevering ondersteund in de rol van project-/ procesmanager, directievoering en toezicht in de uitvoering. Deze nieuwe bioscoop aan de Tweede Walstraat heeft acht high-end zalen en biedt plek aan circa 750 bezoekers. Met de realisatie van deze bioscoop spelen Mariënburg C.V. en Vue Cinema’s in op de gewenste binnenstedelijke ontwikkeling, te weten het gebied rondom de Tweede Walstraat aantrekkelijker maken. Het voorkomen van blinde gevels houdt een uniform winkelbeeld in het kernwinkelgebied in stand.

Wat maakt dit project bijzonder?

Wat dit project bijzonder maakt is de uitdagende ligging van het object. De realisatie van deze bioscoop vindt plaats onder de bestaande bebouwing en het kavel is volledig omsloten door bestaande kantoren, winkels en een parkeergarage. Hoe daar toch de mooiste bioscoop van Nijmegen is gerealiseerd? We zijn de grond ingegaan! Bouwtechnisch ingenieursbureau Croes uit Nijmegen heeft alle zalen nauwkeurig tussen de bestaande funderingen van de bovengelegen panden geplaatst. Dat, in combinatie met de minimale ruimte voor een bouwplaats, maakt dit project een fantastische binnenstedelijke opgave! Tezamen met de doorgaande exploitatie van de bioscoop in de eerste fase van de realisatie, het archeologisch verhoogd risico en het feit dat de ODRN (bevoegd gezag voor vergunningen en toezicht op uitvoering vanuit de gemeente) in het pand boven erboven zit, maken het voor Alba Concepts een uniek project.

Samenspel met de omgeving

Bouwbedrijf van Schijndel uit Geffen was hoofdaannemer van het project. Door de lijnen met de betrokkenen kort te houden en wekelijks een planning te delen met de omwonenden hebben we het aantal klachten voor de omgeving geminimaliseerd. Gedurende de realisatie is de huidige bioscoop grotendeels in bedrijf gebleven en moest de inrit van de bouwplaats toegankelijk blijven voor de naastgelegen VVE parkeergarage. Een mooie uitdaging op het gebied van omgevingsmanagement! 

Duurzame toepassingen

Duurzame toepassingen kunnen bij projecten van Alba Concepts uiteraard niet ontbreken. De bioscoop is voorzien van een groendak en circa 200 kubieke meter infiltratiekratten. Deze maatregelen ontlasten het gemeenteriool in tijden van zware regenbuien. Nu het casco is opgeleverd gaat Vue Cinema’s de bioscoop voorzien van de installaties en inrichting. De verwachting is dat de eerste film rond de kerstvakantie van 2020 bekeken kan worden.

Alba Concepts is trots op het resultaat! Een bioscoop die voldoet aan de wensen van deze tijd die binnen budget en planning is gerealiseerd.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Wouter Roemaat
E | wouter@albaconcepts.nl
T | 06 34 13 74 97

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This