Selecteer een pagina

Nederland kijkt mee met aanbesteding Kameleon

De gemeente Haarlemmermeer heeft ambitieuze doelstellingen en wil energieleverend en circulair zijn in 2040. De Kameleon, een school voor primair onderwijs in Zwanenburg, moet wat betreft duurzaamheid als pilot fungeren voor de doelstellingen van de gemeente vanuit het Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen (IHP). Daarbij moeten de gebouwen:

  • Duurzaam, inspirerend en functioneel zijn;
  • Een goed binnenklimaat hebben;
  • Multifunctioneel zijn en een bredere rol in de wijk faciliteren;
  • Binnen de beschikbare middelen, zowel qua investering als qua exploitatie te financieren zijn.

Het bouwbedrijf dat de renovatie en de nieuwbouw van basisschool De Kameleon in Zwanenburg voor zijn rekening neemt, wordt ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Dat is een opvallende voorwaarde die de gemeente Haarlemmermeer stelt in de aanbesteding.⁠

Voor wethouder Marjolein Steffens-van de Water is dit, niet voor het eerst en ook niet voor het laatst, reden om trots te zijn op het zogenoemde IHP in het algemeen en op De Kameleon in het bijzonder. De Kameleon, bouwjaar 1971, is het eerste IHP-project dat voor de combinatie van nieuwbouw en renovatie aan de beurt komt.⁠

Alba Concepts ondersteunt gemeente Haarlemmermeer bij het aanbestedingsproces.⁠

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Leonie Eggen
E | leonie@albaconcepts.nl
T | 06 15 03 36 49

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This