Selecteer een pagina

‘Onder de indruk hoe effectief Alba Concepts dit vraagstuk heeft opgelost. Wij kijken uit naar een vervolg van de samenwerking!’

Martijn Oostenrijk, Directeur Madaster Services

MADASTER: De Financiële Module.

Op 29 september 2017 is het Madaster platform gelanceerd. Vanuit deze publieke online bibliotheek kan voor elk vastgoedobject een digitaal materialenpaspoort worden gegenereerd. Hierdoor maakt Madaster inzichtelijk welke materialen in een gebouw zijn gebruikt en in welke hoeveelheden. Madaster geeft materialen een identiteit, zodat afvalstromen kunnen worden geëlimineerd en daarmee draagt Madaster bij aan een transitie naar een circulaire economie.

Madaster wil het online platform uitbreiden met een financiële module. Het is de bedoeling dat deze module de historische, actuele en toekomstige waarde op materiaal-, product-, element-, gebouw- en portefeuilleniveau weergeeft. Daarnaast dient de financiële module de gebruiker de mogelijkheid te bieden om de waarden te corrigeren voor eventuele waardeontwikkeling door demontage-, bewerkings- en/of vervaardigingshandelingen.

Alba Concepts brengt de waarden van grondstoffen in kaart, gebruikmakende van commodity prijzen, huidige marktprijzen en bouwkostendatabases. Daarnaast brengen wij dat de sloopkosten van een pand, transportkosten van materialen, verwerkings- en bewerkingskosten en overige correctiefactoren in kaart. De opzet van het model hebben we geverifieerd met hulp van een financiële denktank bestaande uit verschillende Madaster Kennedy’s zoals financiële instellingen. Daarnaast hebben wij interviews gehouden met experts uit de markt zoals: sloopbedrijven, materiaalhandelaren, materiaalverwerkingsbedrijven, houtzagerijen en meer.

De financiële module maakt de minimale restwaarde van een gebouw inzichtelijk voor een te specificeren moment in tijd. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het maken van circulaire proposities in de markt. Waar nu de exit yield wordt ingeschat op basis van gevoel en kengetallen, kan hij met de financiële tab meer exact bepaald worden op basis van materiaalwaarde als absolute minimum waarde. Naarmate er meer losmaakbaar en met duurzame materialen wordt gebouwd, wordt de restwaarde hoger. De financiële module is dus een aanjager voor de circulaire economie en vertaalt circulariteit naar geld.

Als Alba Concepts hebben wij hier de kennis van circulariteit, de financiële markt en bouwtechniek bij elkaar gebracht in een concept dat nog niet eerder is gelanceerd. Een resultaat hiervan is dat de ondoorzichtige materialenmarkt opengebroken wordt.

Deze ondoorzichtige markt maakte het moeilijk om de juiste bronnen en prijzen te vinden. Door goed deskresearch en een reeks interviews in de markt, zijn wij toch tot een mooie uitkomst gekomen wat betreft de prijzen. Wat de reactie van de markt op deze prijzen zal zijn, wachten wij af totdat de financiële module gelanceerd is.

Wil je meer weten? Neem contact op met

Jim Teunizen
E | jim@albaconcepts.nl
T | 06 53 43 93 21

Wij maken gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Bekijk ons privacy beleid | Sluiten
Instellingen
Share This