Selecteer een pagina

MADASTER: De Financiële Module

Op 29 september 2017 is het Madaster platform gelanceerd. Vanuit deze publieke online bibliotheek kan voor elk vastgoedobject een digitaal materialenpaspoort worden gegenereerd. Hierdoor maakt Madaster inzichtelijk welke materialen in een gebouw zijn gebruikt en in welke hoeveelheden. Madaster geeft materialen een identiteit, zodat afvalstromen kunnen worden geëlimineerd en daarmee draagt Madaster bij aan een transitie naar een circulaire economie.

Madaster heeft het online platform uitgebreid met een financiële module. Deze module weergeeft de historische, actuele en toekomstige waarde op materiaal-, product-, element-, gebouw- en portefeuilleniveau. Daarnaast biedt de financiële module de gebruiker de mogelijkheid om de waarden te corrigeren voor eventuele waardeontwikkeling door demontage-, bewerkings- en/of vervaardigingshandelingen.

Alba Concepts heeft de waarden van grondstoffen in kaart gebracht, gebruikmakende van commodity prijzen, huidige marktprijzen en bouwkostendatabases. Daarnaast hebben wij dat de sloopkosten van een gebouw, transportkosten van materialen, verwerkings- en bewerkingskosten en overige correctiefactoren in kaart gebracht. De opzet van het model hebben we geverifieerd met hulp van een financiële denktank bestaande uit verschillende Madaster Kennedy’s zoals financiële instellingen. Daarnaast hebben wij interviews gehouden met experts uit de markt zoals: sloopbedrijven, materiaalhandelaren, materiaalverwerkingsbedrijven, houtzagerijen en meer.

De financiële module maakt de minimale restwaarde van een gebouw inzichtelijk voor een te specificeren moment in tijd. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het maken van circulaire proposities in de markt. Eerst werd de exit yield ingeschat op basis van gevoel en kengetallen. Nu kan dat nu met de financiële tab meer exact bepaald worden, op basis van materiaalwaarde als absolute minimum waarde. Naarmate er meer losmaakbaar en met duurzame materialen wordt gebouwd, wordt de restwaarde hoger. De financiële module is dus een aanjager voor de circulaire economie en vertaalt circulariteit naar geld.

Als Alba Concepts hebben wij hier de kennis van circulariteit, de financiële markt en bouwtechniek bij elkaar gebracht in een concept dat nog niet eerder is gelanceerd. Een resultaat hiervan is dat de ondoorzichtige materialenmarkt opengebroken wordt.

Op het moment zijn wij bezig met het optimaliseren en valideren van de kengetallen en rekenmethoden. Hierdoor kan restwaarde van gebouwen belanden in de accountancy modellen van vastgoedeigenaren. Daarmee wordt een vastgoedeigenaar getriggerd om een gebouw met een hogere restwaarde en daarmee een hoger niveau van circulariteit te verkrijgen. Hiermee gebruiken wij een financiële trigger als aanjager voor de circulaire economie.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Jim Teunizen
E | jim@albaconcepts.nl
T | 06 53 43 93 21

Onder de indruk hoe effectief Alba Concepts dit vraagstuk heeft opgelost. Wij kijken uit naar een vervolg van de samenwerking!

Martijn Oostenrijk, Directeur Madaster Services
Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This