Selecteer een pagina

Leernetwerk bouw: Handvatten voor circulair inkopen in de bouwsector

Publieke organisaties zijn steeds meer bezig met het circulair inkopen van gebouwen. Maar hoe geef je een aanbesteding waar circulariteit een rol speelt nu handen en voeten? Het leernetwerk Bouw is erop gericht om publieke organisaties met vragen en uitdagingen omtrent circulair inkopen in de bouwsector handvatten te bieden. Bovendien krijgen deelnemers de kans om ervaringen en kennis op te doen van andere publieke organisaties.

Rijkswaterstaat heeft Alba Concepts gevraagd te ondersteunen tijdens de vier leernetwerkmiddagen voor de bouw. Hierbij draagt Alba Concepts zorg voor de benodigde inhoudelijke kennis over relevante pilots/best practices tijdens de bijeenkomsten. Nog belangrijker is echter dat iedereen leert van elkaar om zo ook verder te komen in de vragen die de deelnemers hebben bij circulair inkopen. Via diverse werkvormen creëren wij hiervoor een inspirerende, creatieve omgeving.

Dit leidt ertoe dat de deelnemers een netwerk opbouwen van relaties die de uitdaging aangaan met circulair inkopen. Zo kunnen zij elkaar helpen in de uitdagingen die zij tegenkomen. Daarnaast doen zij de juiste kennis op over een aantal bepalende factoren in een aanbestedingstraject. De meerwaarde van Alba Concepts tijdens deze leernetwerkmiddagen, is dat wij kennis hebben aan zowel opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde. De uitdaging zit in het feit dat iedere (publieke) organisatie anders is en andere drijfveren kent om in te zetten op circulair bouwen. In het Leernetwerk helpen de deelnemers en Alba Concepts elkaar om die scherp te zetten.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Wouter Roemaat
E | wouter@albaconcepts.nl
T | 06 34 13 74 97

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This