Selecteer een pagina

GGz Centraal: opstellen integraal duurzaamheidsraamwerk

Als zorginstelling staat GGz Centraal midden in de samenleving. GGz Centraal vindt het dan ook belangrijk om structureel inhoud te geven aan deze maatschappelijke rol. Met het oog op de toekomst is het van belang het thema duurzaamheid structureler te verankeren binnen de bedrijfsvoering en de vastgoedportefeuille van GGz Centraal. Er is behoefte aan een beleidsplan tot 2025, waarin integraal de duurzaamheidsthema’s, zoals energie, circulariteit, gezondheid, mobiliteit, sociale cohesie et cetera zijn verwerkt.

GGz Centraal biedt diagnostiek, behandeling, begeleiding, preventie en voorlichting aan mensen met psychische, psychiatrische en/of psychosociale problematiek. Het streven van GGz Centraal is de zorg zo dicht mogelijk bij haar cliënten aan te bieden. Onder GGz Centraal vallen de zorgeenheden Veluwe & Veluwe Vallei, Gooi en Vechtstreek, Eemland, Flevoland en FornheseEmerhese.

GGz Centraal heeft Alba Concepts gevraagd te ondersteunen bij het formuleren van een integrale duurzaamheidsstrategie. Het doel is het creëren van een duurzaamheidsraamwerk met duurzaamheidsvisie en -strategie, concrete duurzame doelen met daarbij de incorporatie in de werkprocessen en de financiële vertaling.

De prestatie-eisen en verificatiemethoden, zoals vastgesteld in het circulariteitsraamwerk, zijn op het niveau van functionele specificaties. Dit betekent dat is bepaald wat de gewenste prestaties zijn op de verschillende uitgangspunten. Om de beoogde prestatie-eisen SMART te maken, maken wij gebruik van de door de markt geaccepteerde methodieken. Als voorbeeld het onderdeel circulariteit: denk hierbij aan de Ladder van Lansink of/en 10R’en model [Cramer] ten behoeve van de afvalstrategie. De Layers of Brand, om de verschillende systeemlagen van het gebouwen te definiëren. Tot slot de Life Cyclus Assessment (LCA) en de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG), die de invloed van producten en menselijke activiteiten op het milieu in kaart brengen.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Jim Teunizen
E | jim@albaconcepts.nl
T | 06 53 43 93 21

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This