Selecteer een pagina

Gemeente Tilburg jaagt voorliggende energie- en grondstoffentransitie aan

Gemeente Tilburg zet zich intrinsiek in voor het aanjagen van de voorliggende energie- en grondstoffentransitie. De ambitie van de gemeente Tilburg is om energieneutraal te zijn in 2040 en om klimaatneutraal te zijn in 2045. De eigen maatschappelijke vastgoedvoorraad biedt de gemeente enorme kansen om aan bewoners, lokale bedrijven en organisaties te laten zien dat Tilburg de daad bij het woord voegt.

Voor een toekomstbestendige economie en een klimaatneutraal Tilburg in 2045 is het noodzakelijk om over te gaan naar een circulair systeem. Dit betekent het minimaliseren van verspilling van grondstoffen en het maximaliseren van de waarde van grondstoffen en materialen. Tilburg wil hierin niet afwachten, maar juist voorop lopen, stimuleren, faciliteren, ondersteunen en ook zelf aan de slag gaan.

Alba Concepts ondersteunt de gemeente Tilburg bij het opstellen van een circulariteitsraamwerk. Dit raamwerk is het vertrekpunt voor het verdere proces en maakt het mogelijk rationele keuzen te maken, op het gebied van circulariteit. Dit resulteert in concrete doelen en kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) voor de nieuwe huisvesting op het niveau renovatie, nieuwbouw of klein onderhoud. De prestatie-eisen zijn uiteindelijk leidend voor de keuze voor concrete maatregelen. Het vervolg op het circulariteitsraamwerk is het toepassen in een concreet project, zoals het project Spoorzone Broedplaats.

Zie ook het artikel in Circulaire bouweconomie van 12 augustus 2020

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Woud Jansen
E | woud@albaconcepts.nl
T | 06 55 32 75 85

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This