Selecteer een pagina

Circulaire pilot Nijhuis: optimaliseren Trento conceptwoning

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is volgens Nijhuis eenvoudig, effectief en eigen. De Trento conceptwoning is het antwoord van Nijhuis op de toenemende verantwoordelijkheden die bouwondernemingen dragen in deze tijd. En toch waren ze benieuwd of het nog beter kon.

Nijhuis heeft voor het project Nijverheid in Hengelo een hoge circulaire ambitie uitgesproken. Om deze ambities waar te maken heeft Nijhuis uitgezocht hoe circulair haar conceptwoning op dit moment is en hoe circulaire maatregelen bijdragen aan de mate van circulariteit op woningniveau. Aan de hand van de Building Circularity Index©, oftewel BCI, is de zogenaamde nulmeting opgesteld van het woningconcept. De nulmeting in BCI biedt de mogelijkheid om te sturen op circulariteit, juist daar waar er efficiënte stappen gemaakt kunnen worden.

Gemiddeld scoren ‘traditionele’ woningen rond de 40% op de BCI meetmethode, omdat er altijd een aandeel secundair of biobased materiaal toegepast is en veel producten al recyclebaar zijn. Een BCI-score van 100% is nog een utopie omdat dan alle producten in het gebouw 100% circulair zijn, terwijl nog niet voor ieder product een circulaire oplossing is. In de praktijk lijkt een BCI score van 75% het maximaal haalbare te zijn voor grondgebonden woningen.

De Trento woning scoort vergeleken met andere ‘traditionele’ woningen relatief goed, er is echter nog veel te winnen. Daarom is ter optimalisatie een circulair maatregelenpakket aangeboden voor Nijverheid. Samen met Nijhuis is een selectie gemaakt van haalbare optimalisaties. Deze bestaan onder meer uit het losmaakbaar toepassen van vloerdelen, het maximaliseren van recyclaat in beton elementen en het substitueren van beton door prefab HSB met circulair isolatiemateriaal.

Het resultaat? Een BCI-score van 54%. Dit is mede te danken aan het toepassen van losmaakbare producten. Er is nog genoeg ruimte voor Nijhuis om te verbeteren tijdens deze circulaire pilot projecten, maar de eerste stappen naar een circulaire conceptwoning zijn gezet!

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Jim Teunizen
E | jim@albaconcepts.nl
T | 06 53 43 93 21

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This