Selecteer een pagina

Circulair inkopen i.o.v. Waterschap Zuiderzeeland

In aanvulling op de huidige renovatie en verduurzaming van het eigen kantoor, heeft Waterschap Zuiderzeeland (ZZL) de ambitie om het inbouwpakket volgens de principes van de circulaire economie in te kopen. Een van de duurzaamheidspijlers van ZZL is het hebben van aandacht voor grondstoffen en materialen. Hierbij is er niet alleen focus op de grondstoffen kringloop, maar ook op de financiële kringloop. De uitdaging is dan ook, om op zoek te gaan naar een optimum tussen beide kringlopen. ZZL heeft Alba Concepts gevraagd om invulling te geven aan de definitie van circulariteit en het proces van aanbesteden te begeleiden.

De intentie van ZZL is om een duurzame relatie aan te gaan met een marktpartij die het inbouwpakket ontwerpt, levert, beheert, onderhoudt én terugneemt. (Bouw)materialen, die voortkomen uit de sloopwerkzaamheden en/of het bestaande inbouwpakket, dienen maximaal te worden hergebruikt of gerecycled. Marktpartijen worden uitgedaagd om een maximale prestatie te bieden met een vooraf bekend gemaakt budget.

De geformuleerde ambities zijn vertaald in Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s), waarbij als uitgangspunt gold dat er wordt gecontracteerd op prestaties. Daarnaast is de eerste inventarisatie uitgevoerd op basis van beschikbaarheid van materialen en condities van het huidige inbouwpakket. Deze inventarisatie wordt gedocumenteerd en geïncorporeerd in de marktuitvraag. De marktuitvraag zal binnenkort verschijnen.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Jim Teunizen
E | jim@albaconcepts.nl
T | 06 53 43 93 21

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This