Selecteer een pagina

Bouwen aan de toekomst van cliënten SOVAK door persoonlijke en slimme woningen

Zorginstelling SOVAK heeft grote bouwplannen om een deel van de bestaande huisvesting voor hun cliënten te vernieuwen. Met nieuwbouw en renovatie van verschillende locaties wil SOVAK aansluiten op de veranderende zorgvraag en de kwaliteit leveren die SOVAK nastreeft. Concreet betekent dit het bevorderen van de zelfstandigheid van cliënten en het realiseren van slimme gebouwen die in staat zijn te reageren op toekomstige ontwikkelingen.

Marie-Louise van der Kruis (voorzitter Raad van Bestuur SOVAK): “Een huis is zoveel meer dan een dak boven je hoofd. Een fijn huis geeft ruimte om jezelf te zijn en om je te kunnen ontwikkelen. Thuis zijn betekent ook dat je je veilig en geborgen voelt en gewaardeerd wordt zoals je bent. Kortom: hoe en waar je woont is belangrijk voor de kwaliteit van zorg en leven. Goede huisvesting draagt bij aan prettig wonen en goede zorg voor onze cliënten en fijn werken voor medewerkers en vrijwilligers. Om invulling te geven aan onze ambities hebben wij de samenwerking gezocht met Qwinq en Alba Concepts. Qwinq is een onderneming die opdrachtgevers ondersteunt bij de vertaling van hun bedrijfsvisie naar werk-, onderwijs- en zorgomgevingen met goede energie en verzorgt voor SOVAK het programmamanagement van de bouwplannen middels het concretiseren van het Lange Termijn Huisvestingsplan (LTHP).”

Binnen dit programma hebben Alba Concepts en Qwinq de handen ineengeslagen om invulling te geven aan het projectmanagement van drie nieuwbouwprojecten in Terheijden, Etten-Leur en Sleeuwijk met in totaal circa 100 studio’s en appartementen voor verschillende doelgroepen. Vanaf start definitiefase in het najaar van 2018, is samen opgetrokken om de kaders vast te stellen en te sturen op kosten, tijd en kwaliteit. De projecten zijn zowel voor Qwinq, Alba Concepts en SOVAK een succes wanneer de cliënten met goede energie zo zelfstandig mogelijk kunnen leven en wij de ambities maximaal behalen met een optimale balans tussen prijs, kwaliteit en tijd.

Voor het nieuwbouwproject Ravensnest is het voorlopig ontwerp afgerond. De toekomstige bewoners betreft een brede doelgroep bestaande uit 40 cliënten met een ernstig verstandelijke beperking. Het ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met medewerkers van SOVAK waarbij onder andere teamcoaches, begeleiders, fysiotherapeuten en gedragskundigen zijn betrokken. Daarbij zijn ouders, familie en vertegenwoordigers van de toekomstige cliënten maar ook de klankbordgroep LTHP en omwonenden betrokken en geïnformeerd. De komende maanden wordt het ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Ook in deze fase stellen wij de cliënt weer centraal en nemen wij de eerder genoemde belanghebbenden mee in de ontwikkelingen.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Timm Hartmann
E | timm@albaconcepts.nl
T | 06 21 22 33 74

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This